Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af avlsmateriale

​For at kunne udføre avlsmateriale fra Danmark skal du/din virksomhed være registreret som eksportør i Fødevarestyrelsen. Reglerne for eksport af avlsmateriale varierer, afhængig af type avlsmateriale.

​​​​​​​For at kunne udføre avlsmateriale f​​​ra Danmark (samhandel til EU- og samhandelslande eller eksport til tredjelande) skal du/din virksomhed være registreret som eksportør i Fødevarestyrelsen.

Ansøgningsblanket til registrering som importør/eksportør af dyr, avlsmateriale og nonfood-produkter

Vær opmærksom på de​​ nye certifikater for samhandel med avlsmateriale.
Certifikatdatabasen


De nye krav får også betydning for omsætning a​​​f avlsmateriale intern​​t i Danmark, hvis det senere skal samhandles. Veterinærkontrol i forbindelse med udførsel af avlsmateriale fremgår af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

 
Dyresundhedsmæssige krav til avlsmaterialet
De specifikke dyresundhedsmæssige krav til avlsmat​​erialet fremgår af nedenstående bekendtgørelser, som ændret:
  • Bekendtgørelse om tyresæd om inseminering af kvæg
  • Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg
  • Bekendtgørelse om ornesæd
  • Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale

 

Krav ved omsætning af avlsmateriale internt i Danmark
Avlsmateriale, som opsamles på en station i Danmark, og som omsættes til en sædbank, der også ligger i Danmark, med senere henblik på samhandel, skal være ledsaget af dokumenta-tion for, at flytningen er foregået under dyresundheds- og certifikatudstedelsesbetingelser, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i samhandelskravene.
 
Det betyder i praksis, at et samhandelscertifikat skal udarbejdes i TRACES og udstedes af en embedsdyrlæge forud for flytningen til sædbanken.
 
Tyresæd: Se mere i Gennemførelsesafgørelse 2011/629/EU
Hingste-, vædder- og bukkesæd: Se mere i Afgørelse 2010/470/EU
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et samhandelscertifikat, der er udarbejdet i TRACES.
 ​
Lovstof og regler
 
Ændret 5. december 2022