Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Egenkontrol for animalske biprodukter

Driftsledere i virksomheder, der har at gøre med animalske biprodukter, skal udføre egenkontrol for at sikre overholdelsen af Biproduktforordningens krav.

Driftsledere skal sikre, at animalske biprodukter eller afledte produkter, som mistænkes for eller konstateres ikke at overholde bes​​temmelserne i Biproduktforordningen, ikke fjernes fra virksomheden, undtagen hvis de bortskaffes.

Aktiviteter, der medfører krav om egenkontrol baseret på HACCP-principperne: 

 • forarbejdning af animalske biprodukter

 • omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost

 • håndtering og opbevaring af mere end én kategori af animalske biprodukter eller afledte produkter på samme virksomhed eller anlæg

 • fremstilling af foder til selskabsdyr

 

Egenkontrol efter HACCP-principperne

HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og er et system, der bygger på risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter ved produktion af forskellige produkter. Det gælder som oftest fødevarer, men systemet kan også anvendes i mange andre sammenhænge.

Ifølge Biproduktforordningens artikel 29 skal den, der er ansvarlig for virksomheder, der udfører ovenstående aktiviteter, indføre et egenkontrolprogram efter HACCP-principperne, så det sikres, at virksomheden opfylder forordningens krav.

 
HACCP omfatter syv principper
 1. at identificere farer, som skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau
 2. at identificere de kritiske kontrolpunkter på det eller de produktionstrin, hvor det er vigtigt at have produktionen under kontrol for at forebygge eller fjerne en fare eller reducere den til et acceptabelt niveau
 3. at fastsætte kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere identificerede farer
 4. at fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer for kritiske kontrolpunkter
 5. at foretage korrigerende foranstaltninger, hvor det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol
 6. at fastlægge procedurer for at verificere, at de foranstaltninger, der er beskrevet i punkt 1-5, er komplette og fungerer effektivt. Verifikationsprocedurer skal gennemføres med regelmæssige mellemrum.
 7. at udfærdige dokumenter og føre registre, der svarer til virksomhedens art og størrelse, for at dokumentere, at foranstaltningerne i punkt 1-6 gennemføres effektivt.
Hvis der sker ændringer af et produkt, en proces eller ethvert andet trin i produktionen, forarbejdningen, opbevaringen eller distributionen, skal virksomheden tage sine procedurer op til revision og foretage de nødvendige ændringer.
 
 
 
 

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx019270aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx019163aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx019283aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx017105aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx019232aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx011694aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx02607aspx0htmlEmneside
Importtilladelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringImporttilladelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Importtilladelser-for-proever-fra-dyr-til-forskning-og-diagnosticering.aspx012212aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx011749aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx018661aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx019274aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx02448aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx011567aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx02554aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx010587aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx017679aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx08974aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx02392aspx0htmlEmneside

Ændret 31. juli 2017