Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Efterskolekøkkener

Køkkener på efterskoler, som tilbereder mad til elever og voksne, skal være registreret på lige fod med kantiner på andre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

​​Efterskolekøkkener skal overholde en række regler, fx om hygiejne og egenkontrol. Lovmæssigt sammenlignes efterskolekøkkener med andre fødevarevirksomheder. ​

I fødevarelovgivningen er der intet til hinder for, at elever og andre deltager i den daglige madlavning. Hvis køkkenaktiviteterne kun foregår som en del af en skemalagt undervisning, fx hjemkundskab, gælder helt andre regler, og der er ingen krav om registrering af køkkenet.​

Hvornår skal køkkenet registreres?

Hvis elevernes deltagelse sker som en del af skolens praktiske drift, som det fx finder sted på flere efterskoler, hvor eleverne på skift er med til at lave mad til resten af skolen, så er køkkenet kategoriseret på lige fod med andre mindre fødevarevirksomheder og skal være registreret. 

 
Krav til elevers medvirken i køkkenet
Skoleeleverne kan deltage på samme vilkår, som gælder for børneinstitutioner og leve-/bomiljøer. Det vil sige under kyndig vejledning af en lærer eller anden voksen, som kan instruere eleverne i håndvask, hygiejne og håndtering af maden, så madlavningen kan foregå forsvarligt.
 
 
Krav til egenkontrol
Egenkontrol er de gode arbejdsgange og rutiner, man bør have i et køkken, når man skal lave mad på betryggende vis, hvad angår hygiejne, rengøring og håndtering af fødevarerne.
 
Køkkenet kan evt. have skriftlige procedurer (et egenkontrolprogram), som køkkenet skal følge. Der kan fx være en procedure om at tjekke køleskabstemperaturen hver mandag for at sikre, at temperaturen ikke overstiger 5 °C.
 
Et andet eksempel kunne være en jævnlig kontrolmåling af, om maden bliver gennemvarmet ordentligt, ved at måle temperaturen under tilberedningen. Eksempelvis skal frikadellen eller kødsovsen minimum være 75 °C varm i midten for at være gennemstegt/-varm.
 
Krav til beklædning
Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvad en egnet beklædning vil være til køkkenarbejdet. Der er ikke krav om hårnet eller hvide kitler til skoleeleverne. Forklæder og en hårelastik til de langhårede vil i de fleste tilfælde være at foretrække.
 
Børn, som deltager i madlavningen i institutioner
Børn kan inddrages i madlavningen, både i børnehaver, i skolers kantiner og på efterskoler, under forudsætning af at inddragelsen er hygiejnisk forsvarlig i det konkrete tilfælde. Blandt andet skal der være så meget plads i køkkenet, at man kan holde råvarer og færdig mad adskilt, selv om der er mange om at lave maden.

Under tilberedningen skal der være personale til stede, som kan instruere børnene tilstrækkeligt om hygiejne. Og personalet skal sikre, at maden fremstilles på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Børnene skal opfylde de samme krav til personlig hygiejne som personalet.

Børnene skal desuden lære: 
 • at vaske hænder grundigt: 
  • ​før m​adlavningen
  • imellem urene og rene processer
  • efter toiletbesøg
  • efter nysen og hosten
 • at næse- og hårpilleri er forbudt
 • at rå æg, kød og fisk kræver ekstra opmærksomhed
 • at forklæder er praktiske og smarte
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at børnene kun får opgaver, der indebærer en begrænset hygiejnisk risiko – fx at skære brød, kager, frugt eller grøns​ager.
 
Regler for indretning af institutionskøkken
Reglerne for indretning af institutionskøkkener er de samme som reglerne for traditionelle fødevarevirksomheder.
 
Overordnet skal indretningen af køkkenet give mulighed for, at madlavning og opbevaring af fødevarer kan foregå hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Køkkenets indretning skal passe til de aktiviteter, der foregår i køkkenet, fx omfanget af madlavningen og antallet af personer (inkl. eventuelle børn), der skal deltage i madlavningen. Desuden skal der tages hensyn til den eller de ansattes arbejdsmiljø.
​ 
 
Lovstof og regler
Ændret 31. januar 2022