Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

EU’s økologilogo

Når en fødevare er mærket med EU's økologilogo, viser det, at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anvende EU's økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der færdigpakkes indenfor EU.

EU's økologilogo

 
 

EU-logoet skal suppleres med en angivelse af kontrolkodenummer og geografisk oprindelse. Kontrolkodenummeret skal gengives i samme synsfelt som logoet, og oprindelsen skal angives lige under kodenummeret.

Læs om EU-logoet og ovennævnte mærkning i afsnit 3.7 og 3.9 i Vejledning om økologiske fødevarer.

Virksomheder under Fødevarestyrelsens kontrol
skal pr. 1. ​februar 2013 angive kodenummeret DK-ØKO-100. 

Dog er der en overgangsordning, s
om betyder, at de gamle kodenumre, DK-ØKO-200 og DK-ØKO-300, fortsat kan anvendes på økologiske fødevarer, der færdigproduceres/-mærkes, og dermed gøres klar til salg, inden 1. februar 2016.


Virksomheder under Landbrugsstyrelsens kontrol
skal fortsat anvende kodenummeret DK-ØKO-050. 

Mærkning med produktets oprindelse skal ske på én af følgende måder:

  • "EU-jordbrug",
  • "Ikke-EU-jordbrug"
  • "EU/ikke-EU-jordbrug" eller
  • angivelse af et specifikt land – fx "Dansk jordbrug" (forudsætter, at alle råvarerne er produceret på landbrug i det pågældende land).

EU-økologilogoet på importerede produkter
EU-logoet må gerne anvendes på importerede økologiske produkter, hvis der desuden anføres kontrolkodenummer og oprindelse.

Det er kun et krav at angive kontrolkodenummer og oprindelse på importerede varer, når EU-logoet anvendes. Kommissionen har ansvaret for at tildele kontrolkodenumre til kontrolinstanser, der opererer udenfor EU. De tildelte kodenumre ses af Økologi-importforordningens bilag (seneste konsoliderede udgave af forordningen kan ses her) samt Kommissionens lister over kodenumre.
 
EU-økologilogoet på produkter, der skal eksporteres ud af EU
EU-logoet er ikke obligatorisk at anvende på økologiske produkter, der færdigpakkes i EU, men som alene skal markedsføres i lande uden for EU. Hvis EU-logoet anvendes, så skal alle bestemmelser om gengivelsen af EU-logoet, herunder angivelse af kodenummer og oprindelse, være overholdt.
 
Uanset om logoet anvendes eller ej, så vil angivelsen af kontrolkodenummer altid være obligatorisk. Angivelse af oprindelse er derimod ikke obligatorisk, hvis EU-logoet ikke anvendes.
 
Retningslinjer for gengivelse af EU-logoet
Bestemmelserne om udformning af EU-logoet
Se artikel 57 og bilag XI i de​n konsoliderede version af Kommissionens forordning nr. 889/2008.
 

Størrrelsen på EU-logoet
Ifølge ovennævnte bestemmelser er EU-logoets minimumstørrelse 9 mm x 13,5 mm. Forholdet mellem højde/bredde skal altid være 1 : 1,5.

Som en undtagelse, når det er nødvendigt, kan der på meget små emballager anvendes en størrelse på ned til 6 mm x 9 mm. Der er ikke i EU-økologireglerne en definition af en "meget lille emballage". Man kan derfor gå ud fra, at der er tale om en emballage, hvor gengivelsen af logoet med minimumsstørrelsen 9 mm x 13,5 mm ikke med rimelighed vil kunne finde plads på emballagen sammen med de øvrige obligatoriske mærkningsoplysninger.

Den endelige afgørelse af, om der er tale om en "meget lille emballage", vil således afhænge af en konkret vurdering. Det vil dog kunne betragtes som "sikker havn" at anvende den exceptionelt lille størrelse af EU-logoet, dvs. størrelsen på ned til 6 mm x 9 mm, på emballager under 10 cm2. (Der skeles her til, at en emballagestørrelse på mindre end 10 cm2 er anvendt som definition af en særlig lille emballage i mærkningsforordningens (1169/2011) artikel 16 – dog uden at denne definition knytter sig til bestemmelserne om EU-økologilogoet).  

Overgangsperiode for brug af det tidligere EU-logo
Emballage med mærkning, som er i overensstemmelse med de gamle regler fra før 1. juli 2010 (fx med eller uden det ”gamle EU-logo”, uden oprindelsesmærkning og med "gammelt" kodenummer), vil kunne genoptrykkes og anvendes på produkter, der kommer på markedet indtil 1. juli 2012.
 

EU's "gamle" økologilogo

 
 
 
Lovstof og regler 
 
Ændret 24. april 2019