Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

EU dyresundhedsloven (AHL)

Fra den 21. april 2021 skal EU’s nye dyresundhedslov, også kaldet AHL (Animal Health Law), anvendes. Dyresundhedsloven (2016/429) er en rammeforordning, hvortil der hører en række supplerende forordninger.

​Dyresundhedsloven fastlægger blandt andet krav til overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme, registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, samt flytning og sporbarhed af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, herunder samhandel med EU og import fra tredjelande af disse varer.

Fødevarestyrelsen er i gang med at få udmøntet EU´s dyresundhedslov i Danmark, men EU Kommissionens arbejde med at få alle de supplerende forordninger til rammeforordningen på plads er forsinket. Dette påvirker dog ikke forordningernes anvendelsesdato.

EU’s dyresundhedslovgivning er som nævnt en samling af forordninger, som derfor ikke skal implementeres i dansk ret, da de er direkte gældende. Fødevarestyrelsen skal udarbejde straffebestemmelser til forordningerne. Dertil vil der blive udarbejde supplerende bekendtgørelser og vejledninger til understøttelse af EU dyresundhedsloven, hvor dette er påkrævet.

Med EU dyresundhedsloven ophæves alle eksisterende EU retsakter på dyresundhedsområdet, da de bliver erstattet af de nye forordninger. Derfor vil de fleste bekendtgørelser på området også blive ophævet eller ændret.

Følgende forordninger ér vedtaget:

Udkast til forordninger, som er i høring i EU, henholdsvis på Kommissionens høringsportal eller oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet, er tilgængelige på Høringsportalen.

Gå til HøringsportalenÆndret 16. juni 2020