Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

EU's dyresundhedslov (AHL)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (dyresundhedsloven), skal anvendes fra den 21. april 2021. Dyresundhedslov omtales ofte som "AHL" (Animal Health Law).

Dyresundhedsloven  er en rammeforordning, hvortil der hører en række supplerende forordninger.

​Dyresundhedsloven fastlægger blandt andet hvilke dyresygdomme forebygger og bekæmper, herunder specifikke krav til overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme, registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, samt flytning og sporbarhed af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, herunder samhandel inden for EU samt import fra tredjelande af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

Fødevarestyrelsen arbejder med at udmønte dyresundhedsloven i Danmark. EU Kommissionens arbejde med at få de supplerende forordninger til rammeforordningen på plads er forsinket. Dette påvirker dog ikke forordningernes anvendelsesdato.

Dyresundhedsloven og de supplerende forordninger ikke skal implementeres i dansk ret, da de er direkte gældende, dog skal der udarbejdes straffebestemmelser til forordningerne. Dertil vil der blive udarbejde supplerende bekendtgørelser med nationale regler og vejledninger til understøttelse af dyresundhedsloven, hvor dette er påkrævet.

Med dyresundhedsloven ophæves alle eksisterende EU retsakter på dyresundhedsområdet, og erstattes af de nye forordninger. Derfor vil de bekendtgørelser der implementerer de nuværende EU retsakter på dyresundhedsområdet blive ophævede eller ændrede til kun at omfatte de nationale regler.

Følgende forordninger ér vedtaget:

Udkast til forordninger, som er i høring på Kommissionens høringsportal eller oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet, er tilgængelige på Høringsportalen.

Gå til HøringsportalenÆndret 22. juli 2020