Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

EU-selskabsdyrspas

EU-selskabsdyrspasset bruges til hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på private rejser, samt ved kommerciel udførsel til andre EU-lande.

Hunde, katte og fritter ,som skal ud at rejse med deres ejer eller ind- eller udføres kommercielt fra og til andre EU-lande, skal forudgående have udstedt det blå EU-selskabsdyrspas.

Hvert EU-land har deres egen version af EU-passet. Når passet er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, så er passet gyldigt i hele EU. Alle bemyndigede dyrlæger må således attestere i gyldige pas fra hele EU.

Dyr i Danmark, som endnu ikke har pas, skal således have udstedt den danske version af EU-selskabsdyrspasset. Har dit dyr derimod en anden EU version af passet, fx fordi den er købt i et andet EU-land, skal den ikke have et dansk EU-selskabsdyrspas.

I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndigede dyrlæger og dermed må udstede den danske version af passet samt attesteres i gyldige pas (danske som fra andre EU-lande).

Hvis dit dyr endnu ikke har pas, skal du tage din hund, kat eller fritte med til en praktiserende dyrlæge i Danmark for at få udstedt et pas. Hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark, og som endnu ikke har pas, må således ikke tages med til fx Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Flyttes dyret til et andet land, uden at det har et pas, er der tale om en ulovlig flytning. 

Foruden oplysninger om ejeren og dyret, skal dyrets ID-mærkning stå i passet, ligesom der som minimum skal oplyses om rabiesvaccination og eventuelle revaccinationer. Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af dyret i passet.

Passet gælder for ét enkelt dyr. En hunds hvalpe kan fx ikke stå i dens pas, men skal have deres egne individuelle pas.

Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, fx andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistoftest.

Nyt pasformat fra den 29. december 2014
Den 29. december 2014 kom der et nyt pasformat. Det nye format ligner til forveksling den gamle pastype, men der er tilføjet nogle nye tiltag. Fx skal ejer underskrive for sine kontaktoplysninger. Desuden skal dyrlægen nu udfylde en udstedelsesside. Endelig er der indsat en folie, som skal dække siden om dyrets ID-mærkning. Dette tiltag er indsat for at undgå, at der kan snydes med passet ved at ændre oplysningerne om ID-mærkningen.
 
Skal jeg udskifte det gamle pas?
Hvis dit kæledyr allerede har et gyldigt EU-selskabsdyrspas udstedt før den 29. december 2014, behøver du ikke at få lavet et nyt pas. Dit dyrs gamle pas er stadig gyldigt. Passet vil være gyldigt så længe du sørger for, at få dit dyr rettidigt revaccineret mod rabies. Passet kan således anvendes, så længe der er plads til at skrive information om rabiesvaccinationer ind i det.
 
Hvis man glemmer at få revaccineret sit dyr rettidigt, vil et pas efter gammel format blive ugyldigt og kan ikke mere anvendes til flytninger af dyret. Hvis det sker, må der udstedes et  nyt pas.
 
Hvornår skal passet anvendes?
Passet skal anvendes ved alle ikke-kommercielle flytninger inden for EU og til og fra lande med EU-vilkår samt ved genindførsel af EU-dyr, der har opholdt sig i tredjelande i en kortere eller længere periode. For sidstnævnte skal dyret dog have fået udstedt pas, og alle krav for indførslen skal fremgå af passet, inden det forlod EU's område. Visse tredjelande accepterer EU-passet som tilstrækkelig dokumentation for indførsel.
 
Se hvilke krav der stilles til rejser med henholdsvis hund, kat og fritte i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr (se boks nedenfor). Det er fx rigtigt smart at have alt på plads, også til hjemrejsen, før dyret forlader Danmark.
 
Passet skal desuden ledsage hunde, katte og fritter, der samhandles efter de kommercielle krav inden for EU og til samhandelslande.
 
Hvor bestiller man pas?
Det er k​un dyrlæger med dansk autorisation, som må bestille, udstede og udfylde EU-selskabsdyrspas. Passene bestilles hos Fødevarestyrelsen på siden Bestilling​ af dyrepas​
 
Lovstof og regler

 

 

 

Listede landeListede landehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listede-lande.aspx02475aspx0htmlEmneside
EU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormEU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-krav-om-behandling-mod-Raevens-Dvaergbaendelorm.aspx02288aspx0htmlEmneside
Indgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrIndgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indførsel-af-kæledyr.aspx02417aspx0htmlEmneside
Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landeSmitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx02613aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx02372aspx0htmlEmneside
Rabiesantistof-titreringstestRabiesantistof-titreringstesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesblodprøve.aspx02566aspx0htmlEmneside
Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandetGadehunde og andre herreløse dyr fra udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx02334aspx0htmlEmneside
RabiesvaccinationRabiesvaccinationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx02569aspx0htmlEmneside
Info til dyrlæger om rejse med kæledyr Info til dyrlæger om rejse med kæledyr https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Info-til-dyrelæger-om-rejse-med-kæledyr-.aspx02430aspx0htmlEmneside

Ændret 15. februar 2017