Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

ESBL-bakterier

ESBL-bakterier er bakterier, der er modstandsdygtige over for en række antibiotika. ESBL-bakterier danner særlige ESBL-enzymer (Extended Spectrum Beta-lactamase), som kan nedbryde antibiotika.

Hvad kendetegner ESBL?
 
Bakterier kan være modstandsdygtige (resistente) over for penicillin og andre antibiotika, fx ved at udskille enzymer, der nedbryder antibiotika. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) er et sådan enzym. Hvis en bakterie producerer ESBL-enzymer, kan bakterien nedbryde bl.a. penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer (beta-lactam antibiotika). 

Forskellige bakterier kan producere ESBL-enzymer – ofte er det tarmbakterier, fx E. coli, salmonella og klebsiella.
Hvor findes ESBL-bakterier?
Det er hovedsageligt tarmbakterier (enterobakterier), der producerer ESBL. Disse bakterier er naturligt i miljøet og i vores krop og giver som oftest ikke sygdom. Det kan dog også være sygdomsbakterier som salmonella eller særlige typer af fx E. coli og klebsiella. Både dyr og mennesker kan have ESBL-bakterier. 

ESBL-gener er ofte placeret på mobile DNA-enheder (plasmider). Plasmiderne kan overføres mellem bakterier og bliver derved let spredt. Alle enterobakterier kan i princippet have ESBL-gener og derfor være i stand til at producere beta-lactamase enzymer. 

På nuværende tidspunkt er det uklart, om der er en sammenhæng mellem ESBL hos dyr og hos mennesker. De typer ESBL-bakterier, man finder ved infektioner hos mennesker, er forskellige fra dem i dyr og kød. Der ses kun et ganske lille overlap mellem ESBL-typer i mennesker og dyr. 

Forbruget af antibiotika til både dyr og mennesker er afgørende for, at der bliver fundet ESBL-gener i forskellige bakterier. 
 
Hvornår er ESBL-bakterier et problem i fødevarer?
At der findes ESBL-bakterier i vores fødevarer betyder ikke, at man nødvendigvis bliver syg af at spise fødevarer med denne bakterietype, da man godt kan være rask bærer af ESBL-bakterier. Men hvis ESBL-resistensgenerne bliver spredt til sygdomsbakterier, fx i vores mave og tarm, og det giver en infektion, vil infektionen blive sværere at behandle, fordi bakterien har fået resistensegenskaber. Der er dog stadig meget begrænset viden om, i hvilket omfang ESBL-resistensgener bliver spredt mellem bakterier.
 
Hvordan undgår du at blive syg af ESBL-bakterier?

Sørg for at vaske hænder ofte og hold en god køkkenhygiejne. Det indebærer bl.a.: hold råt kød adskilt fra spiseklar mad som brød og salat, vask hænder efter håndtering af råt kød og gennemsteg fjerkræ- og svinekød. 
 
Varmebehandling uskadeliggør både ESBL-bakterierne og deres ESBL-gener. Det er også vigtigt at undgå, at bakterierne bliver spredt fra kød til andre fødevarer.  ESBL-bakterier smitter ved direkte kontakt med inficerede fødevare og indirekte, fx via køkkenredskaber.
Sygdomstilfælde overvåges af Statens Serum Institut. Overvågningen opgøres og publiceres i DANMAP rapporten.

 

Hvordan undgår virksomheder problemer med ESBL-bakterier?
Slagterierne er de virksomheder, der har den største udfordring i forhold til ESBL-bakterier. Det er specielt tarmbakterier (enterobakterier), der kan være et problem, fordi de lever på og i dyrene og deres mave og tarm. Slagterierne skal derfor sørge for en god slagtehygiejne, så der ikke bliver overført bakterier fra dyrenes hudoverflader og mave-tarm til kødet.
 
Hvordan overvåger Fødevarestyrelsen forekomsten af ESBL? 
Fødevarestyrelsen overvåger forekomsten af ESBL-producerende bakterier i dyr og kød fra dansk svin, fjerkræ og kvæg og i importeret kød fra samme dyrearter. 
Siden 2014 har Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen brugt de samme metoder til at undersøge for ESBL i mennesker og dyr. Derfor kan man nu sammenligne ESBL-typer i mennesker og dyr.

 

Hvad bliver der gjort for at undgå ESBL i fødevareproducerende dyr?
Bakterier med ESBL-gener kan forekomme i alle fødevareproducerende dyr. Forekomsten af ESBL-bakterier bliver fremmet ved brug af særlige bredspektrede antibiotika, og specielt brugen af antibiotika af typen cefalosporiner har været kædet sammen med en øget forekomst af ESBL-producerende bakterier.
 
For at mindske forekomsten af ESBL i dyr og kød indførte svinebranchen et frivilligt stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i den danske svineproduktion i juli 2010. Det resulterede i et markant faldt i forekomsten af ESBL E. coli i svin. Kvægbranchen indførte et stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i 2014.

 

Kyllingeproduktionen har ikke brugt cefalosporiner i mange år, og siden 2011 er forekomsten af ESBL producerende bakterier faldet i dansk kyllingekød. Det skyldes sandsynligvis et frivilligt stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i toppen af avlspyramiden i udlandet, så der bliver overført færre ESBL producerende E. coli fra importerede forældredyr til de danske slagtekyllinger.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du finde flere oplysninger om forekomst og symptomer af ESBL.

 
Ændret 20. december 2019