Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

ESBL-bakterier

ESBL-bakterier er bakterier, der er modstandsdygtige over for en række antibiotika. ESBL-bakterier danner særlige ESBL-enzymer (Extended Spectrum Beta-lactamase), som kan nedbryde antibiotika.

Hvad kendetegner ESBL?
 
Bakterier kan være modstandsdygtige (resistente) over for penicillin og andre antibiotika, fx ved at udskille enzymer, der nedbryder antibiotika. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) er et sådan enzym. Hvis en bakterie producerer ESBL-enzymer, kan bakterien nedbryde bl.a. penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer (beta-lactam antibiotika). 

Forskellige bakterier kan producere ESBL-enzymer – ofte er det tarmbakterier, fx E. coli, salmonella og klebsiella.
Hvor findes ESBL-bakterier?
Det er hovedsageligt tarmbakterier (enterobakterier), der producerer ESBL. Disse bakterier er naturligt i miljøet og i vores krop og giver som oftest ikke sygdom. Det kan dog også være sygdomsbakterier som salmonella eller særlige typer af fx E. coli og klebsiella. Både dyr og mennesker kan have ESBL-bakterier. 

ESBL-gener er ofte placeret på mobile DNA-enheder (plasmider). Plasmiderne kan overføres mellem bakterier og bliver derved let spredt. Alle enterobakterier kan i princippet have ESBL-gener og derfor være i stand til at producere beta-lactamase enzymer. 

På nuværende tidspunkt er det uklart, om der er en sammenhæng mellem ESBL hos dyr og hos mennesker. De typer ESBL-bakterier, man finder ved infektioner hos mennesker, er forskellige fra dem i dyr og kød. Der ses kun et ganske lille overlap mellem ESBL-typer i mennesker og dyr. 

Forbruget af antibiotika til både dyr og mennesker er afgørende for, at der bliver fundet ESBL-gener i forskellige bakterier. Læs mere om ESBL-producerende tarmbakterier på Statens Serum Instituts hjemmeside her.
 
Hvornår er ESBL-bakterier et problem i fødevarer?
At der findes ESBL-bakterier i vores fødevarer betyder ikke, at man nødvendigvis bliver syg af at spise fødevarer med denne bakterietype, da man godt kan være rask bærer af ESBL-bakterier. Men hvis ESBL-resistensgenerne bliver spredt til sygdomsbakterier, fx i vores mave og tarm, og det giver en infektion, vil infektionen blive sværere at behandle, fordi bakterien har fået resistensegenskaber. Der er dog stadig meget begrænset viden om, i hvilket omfang ESBL-resistensgener bliver spredt mellem bakterier.
 
Hvordan undgår du at blive syg af ESBL-bakterier?

Sørg for at vaske hænder ofte og hold en god køkkenhygiejne. Det indebærer bl.a.: hold råt kød adskilt fra spiseklar mad som brød og salat, vask hænder efter håndtering af råt kød og gennemsteg fjerkræ- og svinekød. Se også denne guide.
 
Varmebehandling uskadeliggør både ESBL-bakterierne og deres ESBL-gener. Det er også vigtigt at undgå, at bakterierne bliver spredt fra kød til andre fødevarer.  ESBL-bakterier smitter ved direkte kontakt med inficerede fødevare og indirekte, fx via køkkenredskaber.
Sygdomstilfælde overvåges af Statens Serum Institut. Overvågningen opgøres og publiceres i DANMAP rapporten - se her.

 

Hvordan undgår virksomheder problemer med ESBL-bakterier?
Slagterierne er de virksomheder, der har den største udfordring i forhold til ESBL-bakterier. Det er specielt tarmbakterier (enterobakterier), der kan være et problem, fordi de lever på og i dyrene og deres mave og tarm. Slagterierne skal derfor sørge for en god slagtehygiejne, så der ikke bliver overført bakterier fra dyrenes hudoverflader og mave-tarm til kødet.
 
Hvordan overvåger Fødevarestyrelsen forekomsten af ESBL? 
Fødevarestyrelsen overvåger forekomsten af ESBL-producerende bakterier i dyr og kød fra dansk svin, fjerkræ og kvæg og i importeret kød fra samme dyrearter. 
Siden 2014 har Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen brugt de samme metoder til at undersøge for ESBL i mennesker og dyr. Derfor kan man nu sammenligne ESBL-typer i mennesker og dyr.

 

Hvad bliver der gjort for at undgå ESBL i fødevareproducerende dyr?
Bakterier med ESBL-gener kan forekomme i alle fødevareproducerende dyr. Forekomsten af ESBL-bakterier bliver fremmet ved brug af særlige bredspektrede antibiotika, og specielt brugen af antibiotika af typen cefalosporiner har været kædet sammen med en øget forekomst af ESBL-producerende bakterier.
 
For at mindske forekomsten af ESBL i dyr og kød indførte svinebranchen et frivilligt stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i den danske svineproduktion i juli 2010. Det resulterede i et markant faldt i forekomsten af ESBL E. coli i svin. Kvægbranchen indførte et stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i 2014.

 

Kyllingeproduktionen har ikke brugt cefalosporiner i mange år, og siden 2011 er forekomsten af ESBL producerende bakterier faldet i dansk kyllingekød. Det skyldes sandsynligvis et frivilligt stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner i toppen af avlspyramiden i udlandet, så der bliver overført færre ESBL producerende E. coli fra importerede forældredyr til de danske slagtekyllinger.

Statens Serum Instituts hjemmeside kan du finde flere oplysninger om forekomst og symptomer af ESBL.
 
 

 

 

Udbrud med botulisme (pølseforgiftning) 2018Udbrud med botulisme (pølseforgiftning) 2018https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udbrud_med_botulisme_poelseforgiftning.aspx040488aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudSpørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal_og_svar_om_dadler_og_hepatitis_A.aspx040443aspx0htmlEmneside
Hepatitis A - leverbetændelseHepatitis A - leverbetændelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hepatitis_A_leverbetændelse.aspx040144aspx0htmlEmneside
Påbudt rådgivning om Salmonella DublinPåbudt rådgivning om Salmonella Dublinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paabudt_raadgivning_om_Salmonella_Dublin.aspx040364aspx0htmlEmneside
Clostridium botulinum - BotulismeClostridium botulinum - Botulismehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Botulisme.aspx039988aspx0htmlEmneside
E. coli og STECE. coli og STEChttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx040039aspx0htmlEmneside
CampylobacterCampylobacterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx039996aspx0htmlEmneside
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staphylococcus-aureus.aspx040453aspx0htmlEmneside
Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-campylobacter.aspx040099aspx0htmlEmneside
Fordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampeFordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fordærvende-microorganismer.aspx040098aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af antibiotikaresistensBekæmpelse af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-antibiotikaresistens.aspx039970aspx0htmlEmneside
Fakta om listeria tilfælde – april 2015Fakta om listeria tilfælde – april 2015https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-nye-tilfælde-af-listeria-–-april-2015.aspx040073aspx0htmlEmneside
Overvågning af antibiotikaresistensOvervågning af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad-goer-Foedevarestyrelsen-for-at-forbrugerne-ikke-faar-ESBL-bakterier.aspx040157aspx0htmlEmneside
Danskernes køkkenvaner Danskernes køkkenvaner https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gode-vaner-i-koekkenet.aspx040129aspx0htmlEmneside
Norovirus (roskildesyge)Norovirus (roskildesyge)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Norovirus-(Roskildesyge).aspx040327aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx040418aspx0htmlEmneside
ListeriaListeriahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listeria.aspx040282aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx039950aspx0htmlEmneside
Forurenet drikkevandForurenet drikkevandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forurenet-drikkevand.aspx040107aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx040101aspx0htmlEmneside
Personlig hygiejnePersonlig hygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx040372aspx0htmlEmneside
Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerOpklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opklaring af sygdomsudbrud.aspx040344aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx039949aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerForebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekaempelse-af-foedevarebaarne-sygdomme.aspx040100aspx0htmlEmneside

Ændret 21. juli 2017