Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomheder

Efter reglerne i Dyrlægeloven skal praktiserende dyrlæger i deres virke være fuldstændigt uafhængige af økonomiske interesser i medicinalvirksomheder.

Efter dyrlægelovens § 8 a, stk. 1, må en praktiserende dyrlæge ikke praktisere uden at have fået særlig tilladelse, hvis dyrlægen gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har økonomiske interesser i virksomheder, der beskæftiger sig med lægemidler til dyr. 

Det gælder, hvad enten virksomheden fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr.  

Tilladelse til dette kan kun blive givet i særlige tilfælde.

Ved økonomiske interesser forstås i denne forbindelse interesser af en vis betydning eller størrelsesorden. Fx vil en ubetydelig aktiepost eller ejerandel i en virksomhed ikke medføre krav om tilladelse efter dyrlægelovens § 8 a, stk. 1.

 
Betingelser for tilladelse
Tilladelsen gives kun i særlige tilfælde. Kravet om, at man skal opnå tilladelse for at kunne praktisere, retter sig alene mod den praktiserende dyrlæge.
 
Tilladelse vil fx kunne opnås, hvis en praktiserende dyrlæges personlige tilknytning til de pågældende typer medicinalvirksomheder, jf. lægemiddellovens § 39, er af midlertidig karakter, fx i forbindelse med dyrlægens deltagelse i kliniske afprøvninger af lægemidlers effekt på produktionsdyr.
 
Formålet med reglen om økonomisk uafhængighed af medicinalvirksomheder
Formålet med dyrlægelovens § 8 a, stk. 1, er at sikre, at praktiserende dyrlæger i forbindelse med ordinationsvalg og behandling af produktionsdyr direkte og indirekte er fuldstændigt uafhængige af økonomiske interesser i medicinalvirksomheder. En praktiserende dyrlæge skal således være økonomisk uafhængig af lægemiddel- eller grossistvirksomheder og må ikke gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde have økonomiske interesser i de i bestemmelsen nævnte virksomheder. Dyrlægen må heller ikke modtage betaling eller anden form for vederlag fra sådanne virksomheder, medmindre der opnås tilladelse til, at dyrlægen praktiserer trods modtagelse af sådanne vederlag.
 
Vurdering af tilknytning til virksomhed
Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en direkte eller indirekte tilknytning til virksomheden, skal der bl.a. tages udgangspunkt i dyrlægens eventuelle besiddelse af aktieposter, deltagelse i bestyrelsesarbejde, samt dyrlægens økonomiske, kontraktmæssige forhold og/eller øvrige tilhørsforhold til virksomheden - herunder ansættelsesforhold.
Som udgangspunkt vil der ikke være tale om direkte eller indirekte økonomiske interesser, hvis en praktiserende dyrlæge deltager i faglige konferencer og modtager repræsentation m.v. sponsoreret af virksomheder, der håndterer lægemidler til dyr efter reglerne i lægemiddellovens § 39.
 
Regler vedrørende gaver, sponsorering og kurser 
Bestemmelsen i § 8 a, stk. 1, tilsigter i øvrigt ikke at begrænse lægemiddelvirksomheders adgang efter lægemiddellovgivningen til at tilbyde økonomiske fordele til sundhedspersoner i form af gaver af ubetydelig værdi, når gaven kan anvendes i modtagers erhverv, eller den gives til modtagerens mærkedag, repræsentation, eller hvis der er tale om sponsorering af faglig information og uddannelse om lægemidler m.v. Reglerne om økonomiske fordele til sundhedspersoner fremgår af Bekendtgørelse nr. 272 af 21. marts 2007 om reklame m.v. for lægemidler, kapitel 7. Dyrlæger er som andre sundhedspersoner underlagt disse regler.
 
§ 8 a gælder også familie og ægtefæller
Også praktiserende dyrlægers nærtstående er omfattet af reguleringen. Således skal en praktiserende dyrlæge efter § 8 a, stk. 3, give Fødevarestyrelsen oplysning, hvis dyrlægens ægtefælle, samlever eller beslægtede i lige linje gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har betydelige økonomiske interesser i en virksomhed, der fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr.
 
Lovstof og regler
Nedenstående er links til relevant lovgivning på Retsinformation:
 
​ 

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx039948aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx040263aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx039968aspx0htmlEmneside
AntibiotikaAntibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotika.aspx053936aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx040286aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx040385aspx0htmlEmneside
Kursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionKursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_behandling_af_koeer.aspx040262aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx040533aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx039952aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx040232aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx040034aspx0htmlEmneside
Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerNår dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreejeres-anvendelse-af-medicin.aspx040025aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx040086aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx039914aspx0htmlEmneside
Dyrlægeregistret VetRegDyrlægeregistret VetReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægeregistret---VetReg.aspx040035aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx040522aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx039950aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx040524aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx040515aspx0htmlEmneside
Antibiotikavejledning for svin og kvægAntibiotikavejledning for svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx039969aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx039949aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx040084aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx040299aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx040223aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx040138aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx040176aspx0htmlEmneside
Lægemidler til dyrLægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx040271aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx040136aspx0htmlEmneside

Ændret 9. januar 2017