Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyrlægeregistret VetReg

Dyrlægeregistret VetReg indeholder oplysninger om alle dyrlæger med dansk autorisation. Den enkelte dyrlæge er forpligtet til selv at opdatere oplysningerne i registret.

VetReg, der ejes af Fødevarestyrelsen, er internetbaseret og har adressen vwww.vetreg.dk
 
VetReg omfatter oplysninger om:
  • Dyrlæger: De oplysninger, der er opgivet ved ansøgning om autorisation, samt andre oplysninger af betydning for den enkelte dyrlæges autorisation.
  • Praksis: De oplysninger, der blev opgivet ved oprettelse af praksis i registret, samarbejdsrelationer mellem forskellige praksisser, samt oplysninger om dyrlægers praksistilknytning.
  • Sundhedsrådgivningsaftaler: Oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg, svin og mink indgået og registreret af den pågældende dyrlæge.

Tilmeld dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev til dyrlæger, hvis du vil modtage aktuel information til dyrlæger.

Brugeradgang til VetReg og registrering af praksis

Alle dyrlæger tildeles en personlig adgang til VetReg i forbindelse med udstedelse af autorisation. Brugernavnet er dyrlægens autorisationsnummer, og adgangskoden fremsendes pr. brev af CGI til dyrlægens privatadresse. Hvis man har mistet eller glemt sin adgangskode, kan en ny rekvireres ved henvendelse til CGI's servicedesk på telefon 7021 1321 eller via e-mail: dk-support.dk@cgi.com.

Ved oprettelse af ny praksis skal dyrlægen selv registrere denne i VetReg ved brug af det tildelte login. Den registrerende dyrlæge bliver automatisk tilknyttet pågældende praksis.

Den enkelte dyrlæge er forpligtet til at opdatere oplysningerne i VetReg. Dette gælder også dyrlægens tilknytning til praksis f.eks. i forbindelse med jobskifte.

Adgang til oplysninger i registret
VetReg er ikke offentligt tilgængeligt. Adgang kræver brugernavn og adgangskode. Dyrlæger tildeles adgang til registret i forbindelse med autorisation.

Dyrlæger har adgang til alle oplysninger, der er registreret på dyrlægens eget autorisationsnummer. Er dyrlægen tilknyttet en dyrlægepraksis, har dyrlægen også adgang til de oplysninger, der er registreret på det pågældende praksisnummer. Endelig har dyrlægen adgang til de sundhedsrådgivningsaftaler, som dyrlægen har registreret i registret samt tilhørende oplysninger om rådgivningskategori, ordineringsperioden m.m.

Fødevarestyrelsen har adgang til alle oplysninger, der er i registret.

Apoteker og udvalgte foderstofleverandører har adgang til de oplysninger, vedrørende en dyrlæges autorisation, der kan have betydning for dyrlægens ret til at ordinere lægemidler.

Lovstof og regler
lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning finder du reglerne for denne sides indhold under punktet "Om registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret".

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx018252aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05259aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx019279aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05260aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx02564aspx0htmlEmneside
Kursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionKursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_behandling_af_koeer.aspx024671aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx019212aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx02186aspx0htmlEmneside
Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederDyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægers-økonomiske-uafhængighed-af-medicinalvirksomheder.aspx02259aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx02439aspx0htmlEmneside
Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerNår dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreejeres-anvendelse-af-medicin.aspx02249aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx02256aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx02308aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx02161aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx02688aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx011565aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx02565aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx02682aspx0htmlEmneside
Antibiotikavejledning for svin og kvægAntibiotikavejledning for svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx011709aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx02184aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx02306aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx02490aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx018751aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx02349aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx011564aspx0htmlEmneside
Lægemidler til dyrLægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx02467aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx014807aspx0htmlEmneside

Ændret 11. september 2018