Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrlægeregistret VetReg

Dyrlægeregistret VetReg indeholder oplysninger om alle dyrlæger med dansk autorisation. Den enkelte dyrlæge er forpligtet til selv at opdatere oplysningerne i registret.

VetReg, der ejes af Fødevarestyrelsen, er internetbaseret og har adressen vwww.vetreg.dk
 
VetReg omfatter oplysninger om:
  • Dyrlæger: De oplysninger, der er opgivet ved ansøgning om autorisation, samt andre oplysninger af betydning for den enkelte dyrlæges autorisation.
  • Praksis: De oplysninger, der blev opgivet ved oprettelse af praksis i registret, samarbejdsrelationer mellem forskellige praksisser, samt oplysninger om dyrlægers praksistilknytning.
  • Sundhedsrådgivningsaftaler: Oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg, svin og mink indgået og registreret af den pågældende dyrlæge.

Tilmeld dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev til dyrlæger, hvis du vil modtage aktuel information til dyrlæger.

Brugeradgang til VetReg og registrering af praksis

Alle dyrlæger tildeles en personlig adgang til VetReg i forbindelse med udstedelse af autorisation. Brugernavnet er dyrlægens autorisationsnummer, og adgangskoden fremsendes pr. brev af CGI til dyrlægens privatadresse. Hvis man har mistet eller glemt sin adgangskode, kan en ny rekvireres ved henvendelse til CGI's servicedesk på telefon 7021 1321 eller via e-mail: dk-support.dk@cgi.com.

Ved oprettelse af ny praksis skal dyrlægen selv registrere denne i VetReg ved brug af det tildelte login. Den registrerende dyrlæge bliver automatisk tilknyttet pågældende praksis.

Den enkelte dyrlæge er forpligtet til at opdatere oplysningerne i VetReg. Dette gælder også dyrlægens tilknytning til praksis f.eks. i forbindelse med jobskifte.

Adgang til oplysninger i registret
VetReg er ikke offentligt tilgængeligt. Adgang kræver brugernavn og adgangskode. Dyrlæger tildeles adgang til registret i forbindelse med autorisation.

Dyrlæger har adgang til alle oplysninger, der er registreret på dyrlægens eget autorisationsnummer. Er dyrlægen tilknyttet en dyrlægepraksis, har dyrlægen også adgang til de oplysninger, der er registreret på det pågældende praksisnummer. Endelig har dyrlægen adgang til de sundhedsrådgivningsaftaler, som dyrlægen har registreret i registret samt tilhørende oplysninger om rådgivningskategori, ordineringsperioden m.m.

Fødevarestyrelsen har adgang til alle oplysninger, der er i registret.

Apoteker og udvalgte foderstofleverandører har adgang til de oplysninger, vedrørende en dyrlæges autorisation, der kan have betydning for dyrlægens ret til at ordinere lægemidler.

Lovstof og regler
lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning finder du reglerne for denne sides indhold under punktet "Om registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret".

Ændret 11. september 2018