Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrevelfærdsansvarlig

Som dyrevelfærdsansvarlig hjælper man slagteriledelsen med at overholde gældende regler for slagtning af dyr.

​​​​​​Der er krav om at der skal være en dyrevelfærdsansvarlig på slagterier, hvor der slagtes mindst 1.000 husdyrenheder eller 150.000 fugle eller kaniner om året.

Kravet om en dyrevelfærdsansvarlig gæld​er ikke på slagterier, hvor der slagtes under 1.000 husdyrenheder eller 150.000 fugle eller kaniner om året.
 
Den dyrevelfærdsansvarliges rolle er at hjælpe slagteriledelsen med at overholde bestemmelserne i aflivningsforordningen.​
 
Hvem kan være dyrevelfærdsansvarlig?
Den dyrevelfærdsansvarlige kan være fra slagteriets eget personale eller kan hentes udefra. Den dyrevelfærdsansvarlige kan også være indehaveren selv.
 
Den dyrevelfærdsansvarlige er under slagteriledelsens direkte myndighed og rapporterer direkte til slagteriledelsen om forhold vedrørende dyrenes velfærd.
 
Hvilke krav skal den dyrevelfærdsansvarlige opfylde?
Krav til og beføjelser for den dyrevelfærdsansvarlige: Han/hun
  • bistår slagteriledelsen med at overholde bestemmelserne i Aflivningsforordningen
  • skal være i besiddelse af et kompetencebevis, jf. artikel 21, som er udstedt for alle de processer, der finder sted på det/de slagteri(er), som vedkommende er ansvarlig for
  • fører optegnelser over de skridt, der tages til at forbedre dyrevelfærden på det slagteri, hvor vedkommende udfører sine opgaver. Sådanne optegnelser opbevares i mindst et år og stilles til rådighed for den kompetente myndighed på anmodning.
  • kan kræve, at slagteriets personale træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelsen af forordningens bestemmelser.
​​
​Beregning af husdyrenheder
Omregningssatserne for husdyrenheder fremgår af Aflivningsforordningens art. 17, stk. 6. 
  1. voksent kvæg som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ( 1 ) og dyr af hestefamilien: 1 husdyrenhed
  2. andet kvæg: 0,50 husdyrenhed
  3. svin med en levende vægt på over 100 kg: 0,20 husdyrenhed 
  4. andre svin: 0,15 husdyrenhed
  5. får og geder: 0,10 husdyrenhed
  6. lam, gedekid og smågrise med en levende vægt på under 15 kg: 0,05 husdyrenhed​
 ​
Kontakt Videncenter for Dyrevelfærd
Henvendelser håndteres af Videncenter for Dyrevelfærd (ViD).
 
Aflivningsforordningens Artikel 20 kræver af hvert EU-medlemsland, at der etableres et netværk, der kan yde videnskabelig støtte og udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af Aflivningsforordningen.
 

ViD er udpeget som netværk til videnskabelig støtte

I Danmark er Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) udpeget som netværk til videnskabelig støtte.
 

Kontaktpunkt for henvendelser:

Kontak​tpunktet er sammen med tilsvarende kontaktpunkter i andre EU-lande og Kommissionen ansvarligt for at udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
 

Kontaktpunktet findes på følgende e-mail adresse: 

 
​Læs mere​
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021