Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyretransporter og coronavirus-restriktioner

Her finder du information om grænsekontrol ved indre grænseovergange i EU og lignende, som kan have konsekvenser for din transport af levende dyr.

8. april 2020 er der opdateringer for Bulgarien, Litauen, Polen, Rumænien, Spanien og Ungarn

 

EU’s medlemsstater har indført en række foranstaltninger og restriktioner for personer som led i indsatsen for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19. Det omfatter bl.a. indførsel af kontrol af grænseovergange mellem EU-lande og mellem EU- lande og tredjelande. Der kan også være særlige smittebeskyttende foranstaltninger. Der kan således opstå kødannelse og ventetid ved grænseovergangene.

Tag alle forholdsregler inden transporterne. 

Oplysninger i de enkelte lande

Neden for opdaterer Fødevarestyrelsen oversigt over nye forhold i de enkelte lande.


Green lanes

Kommissionen har 23. marts offentliggjort en meddelelse om implementeringen af "green lanes" i henhold til retningslinjerne for grænseforvaltning af 16. marts. Meddelelsen har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at godstransporten ikke forsinkes. Konkret lægges op til at:

 1. Krydsning af grænsen, inkl. kontrol og helbredsundersøgelse må ikke tage mere end 15 minutter,
 2. "Green Lanes" skal være åbne for alle godskøretøjer uanset, hvad de transporterer,
 3. Medlemstaterne bør midlertidigt suspendere adgangsrestriktioner mht. vejgodstransport, eks. forbud mod at køre om natten,
 4. Transportansatte, uanset nationalitet og opholdssted, skal have tilladelse til at krydse indre grænser.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Europakommissionen om grønne transportbaner


Rengøring og desinfektion af transportmidler

For at mindske risikoen for overførsel af smitte til danske besætninger, gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at transportmidler, der har transporteret dyr i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyr.

Der er senest konstateret udbrud af afrikansk svinepest i den vestlige del af Polen og udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Nordtyskland. Se link til Fødevarestyrelsens trusselsvurderinger under "Nyhedsbreve og nyttige links" 

Tag alle forholdsregler, før du sender dyr ud af Danmark

Det er helt afgørende for den fortsatte transport, at eksportører og transportvirksomheder tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.  

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.  

 

Hvis dine dyr bliver afvist ved en grænse

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så vær opmærksom på følgende:

 • Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.
 • Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.    

 

Nyhedsbreve og nyttige links
Du kan finde faglige nyhedsbreve om forsendelser af levende dyr. Nyhedsbrevene indeholder information, der kan have betydning for planlægningen af forsendelsen og udarbejdelsen af en realistisk logbog.

Du finder nyhedsbrevene her
Tilmeld dig nyhedsbrevene her
Fødevarestyrelsens trusselsvurderinger 

Belgien

Information fra den dansk ambassade i Bruxelles den 30. marts 2020:

Green lanes ved grænseovergange. Der kan dog forekomme kø. Ingen begrænsninger for dyretransporter. Der opfordres til kun at certificere elektronisk uden kontakt mellem dyrelæge og operatør.

Der er information på linket Info-coronavirus.be (sundhedsmyndighedernes hotline) / http://www.afsca.be (Agenturet for fødevaresikkerhed)

Bulgarien

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

Ved grænseovergangen Kulata er lastbiltrafikken intensiv i begge retninger.

Grænseovergangen Zlatograd er fortsat lukket.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

Grænseovergangen Zlatograd er lukket.

 

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Grænseovergangen Lesovo og Kapitan Andreevo: Der opstår en mindre forsinkelse på 10-15 min per lastbil ved indrejse til Bulgarien ved Kapitan Andreevo grænseovergangen grundet udstedelse af et skrifteligt dokument fra sundhedsmyndighederne med retningslinjer om situationen med COVID-19 i Bulgarien.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. april 2020

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:
Ved grænseovergangene Kulata, Kapitan Petko Voyvoda og Ilinden er lastbiltrafikken normal.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:
Ved grænseovergangene Lesovo og Kapitan Andreevo er lastbiltrafikken normal.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 3. april 2020

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Grænseovergang Kulata: Trafikken for tunge køretøjer er intensiv.
 • Grænseovergangen Zlatograd er lukket.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Kapitan Andreevo: Motorvejen mod Kapitan Andreevo grænseovergangen er d.d. delvist lukket pga. biluheld. En alternativ rute til grænseovergangen går derfor igennem byen Harmanli (ca. 40 km fra grænseovergangen).

 

Se yderligere information under Tyrkiet.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 2. april 2020.

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Kulata og Kapitan Petko Voyvoda er primære græseovergange.
 • Ilinden er sekundær grænseovergang.
 • Kulata: Trafikken for tunge køretøjer er intensiv.

Danske lastbilchauffører der skal til Grækenland, kan køre gennem Bulgarien, hvis det tager mindre end 24 timer.

Grænsen mellem Bulgarien og Rumænien:

 • Vidin and Ruse er primære grænseovergange.
 • Oryahovo and Silistra er sekundære grænseovergange.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Kapitan Andreevo: er hoved-grænseovergang. Ventetiden er omkring én time, men kan ændre sig hurtigt. Der er fortsat en særlig bane for dyretransporter, hvor der ikke rapporteres om ventetid.
 • Der er et mindre antal tunge køretøjer, som venter på den midlertidige parkering nær byen Haskovo. Det er primært chauffører fra Ukraine, som bliver afvist ved grænsen til Tyrkiet.
 • Der er et hvileområde for tunge køretøjer med dyretransporter i byen Svilengrad.

Se yderligere information under Tyrkiet.


Grænsen mellem Bulgarien og Nordmakedonien:

 • Gyueshevo er hoved-grænseovergang.

Grænsen mellem Bulgarien og Serbien:

 • Gyueshevo er hoved-grænseovergang.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020

Grænsen mellem Bulgarien og Grækenland:

 • Danske lastbilchauffører der skal til Grækenland, kan køre gennem Bulgarien, hvis det tager mindre end 24 timer.

Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:

 • Grænseovergangen Lesovo: Der er fortsat restriktioner for chauffører, der kommer fra højrisiko lande for covid-19.
 • Der er etableret et midlertidigt parkering for tunge køretøjer nær byen Haskovo, hvor køretøjerne bliver desinficeret og eskorteret med politi til excit point.
 • Grænseovergangen Kapitan Andreevo: Der er en særlig bane for dyretransporter.
 • Lastbilchauffører med følgende nationaliteter kommer ind i Tyrkiet: Bugarien, Grækenland, Rumænien, Albanien, Serbien, Bosnien Hercegovina og Kroatien. 

Se yderligere information under Tyrkiet.


Information fra det danske udenrigsministerium af den 31. marts 2020:

Grænse mellem Bulgarien og Tyrkiet

 • Tyrkiet har fortsat indført restriktioner for chauffører og ledsagere, som kommer fra højrisikolande. De underkastes overvågning på grænsen med hensyn til COVID-19, samt underkastes særlige foranstaltninger når de kører ind i landet.
 • Man skal forvente ventetid ved grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet.


Information fra det danske udenrigsministerium af 30. marts 2020:

Grænsen mellem Grækenland og Bulgarien:

 • Grænseovergangen Zlatarevo er lukket.
 • Ved Grænseovergange Kultata er det intens aktivitet af tungtvognskøretøjer på den græske side af grænsen, som skal ind i Bulgarien.
 • Grænseovergange Kapitan Petko Voyvoda og Ilinden har normal trafik. 
Grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet:
 • Grænseovergange Kapitan Andreevo og Lesovo har normal trafik af tungtvognskøretøjer. Der er restriktioner for chauffører, der kommer fra højrisiko lande for covid-19. Ingen restriktioner for bulgarske tungtvognskøretøjer
 • Kun Kapitan Andreevo tillader dyretransporter. Speciel bane for dyretransporter. De har ikke længere ventetid end andet trafik, som i øjeblikket er ca. 2 timer.


Information af 20. marts 2020:

Ved grænsekontrolstedet Kapitan Andreevo (exitpoint) til Tyrkiet er der en melding om, at der skabes gode forhold for at sikre nem passage for dyretransporter.  


Information af 18. marts 2020:

Grænsekontrol ved de bulgarske grænser (tager op til 12 timer).

Grækenland

Information af 24. marts 2020:

Transport af levende dyr kan nu passere mellem Grækenland og Albanien.

 

Information af 23. marts 2020:

Lastbiler kan ikke passerer grænsen Evzoni mellem Grækenland og Nordmakedonien i tidsrummet kl 22- 6.

 

Information af 20. marts 2020:

Der er restriktioner for personer til og fra tredjelande. Derfor er der ingen dyretransporter mellem Grækenland og Albanien, Grækenland og Nordmakedonien, samt mellem Grækenland og Tyrkiet.

Det er muligt at transportere dyr mellem Grækenland og Bulgarien, og mellem Grækenland og Italien med ro-ro færger (roll-on-roll-off-færger, som sejler med f.eks. lastbiler med dyr i).


Italien

Information fra det danske udenrigsministerium 30. marts 2020

Meget lange ventetider ved flere grænseovergange. Særligt grænseovergangene til Østrig. Det må ikke køre lastbiler i Italien i weekenderne.

Information af 27. Marts 2020:

Chaufførerne der kører til Italien, eller gennem Italien, skal udfylde og ledsages af denne nyligt opdaterede erklæring:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

 

Information af 25. marts 2020:

Det link, der er på den italienske hjemmeside er dødt. Derfor kan EKC være behjælpelige med at udlevere deklaration.

Chauffører, der kører til Italien, eller i transit gennem Italien, skal udfylde og ledsages af en deklaration, som kan rekvireres hos EKC på logbog@fvst.dk


Information af 23. marts 2020:

Chaufører, der kører til Italien, eller i transit gennem Italien, skal udfylde og ledsages af denne deklaration, som findes på linket  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf

 

Information af 19. marts 2020:

Kun transport af dyr til zooteknisk eller avlsmæssig formål tillades i transit gennem Italien. Der er en undtagelse for registrerede heste og kæledyr, hvor der tilladelse transport direkte til eller fra en dyrlægepraksis eller klinik.


Kroatien

Information af den 25. marts 2020:

Rejsende og godstransporter inkl. dyretransporter, der er i transit i Kroatien, er underlagt restriktioner. Der er bl.a. indført krav om, at transportmidler med levende dyr vil blive eskorteret af politiet, der giver anvisning om rute og ophold for fx tankning og hvil.

Grænserne mellem Kroatien og Slovenien, Kroatien og Ungarn, Kroatien og Bosnien-Hercegovina, samt Kroatien og Serbien

Det er oplyst, at følgende officielle grænseovergange til Kroatien kan anvendes:

 • mellem Kroatien og Slovenien kan grænsen passeres ved Bregana og Macelj
 • mellem Kroatien og Ungarn kan grænsen passeres ved Goričan and Duboševica
 • mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina kan grænsen passeres ved Nova Sela, Stara Gradiska og Slavonski Samac
 • mellem Kroatien og Serbien kan grænsen passeres ved Bajakovo

Information af den 16.marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.

Restriktioner for chauffører og medhjælpere, som kommer fra højrisikolande. De underkastes overvågning på grænsen med hensyn til COVID-19, samt underkastes særlige foranstaltninger når de kører ind i landet.

Man skal forvente ventetid ved de kroatiske grænser.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Grænsen mellem Litauen og Polen: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid 2 timer.

Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid 2 timer.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Grænsen mellem Litauen og Polen: Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Litauen og Belarus (Hviderusland): Ventetid 1 time.

Grænsen mellem Litauen og Rusland/Kaliningrad: Ventetid 1 time.

 

Information fra det danske udenrigsministerium af 3. april 2020:

Der er ikke længere kødannelser eller lange ventetider ved grænseovergangene. Transport med levende dyr har fortrinsret.

Oplysninger om situationen ved hver grænseovergang opdateres på følgende website (som desværre kun er på litauisk): http://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje

 

Nederlandene

Information fra det danske udenrigsministerium af 3. april 2020:

Der kan opstå kø ved grænseovergange til Belgien pga. de belgiske grænsetiltag. Dette gælder især for motorvejene, og er en generel udmelding fra myndighederne.

 

Information fra det danske udenrigsministerium af 30. marts 2020:

Risiko for kø ved grænseovergange til Belgien. Især på motorvejene.

Nordmakedonien

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020

Der er fri passage for transport af levende dyr til og fra Nordmakedonien.

 

Information af 18. marts 2020:

Der er indført grænsekontrol i Nordmakedonien. Ingen restriktioner for godstransport. Situationen om der er indført restriktioner for dyretransporter afklares pt. Nærmere information sendes så snart der er en officiel bekræftelse om forholdene for dyretransporter.

Find information og opdateringer om de indførte restriktioner her

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Ventetid for godstransport ved grænseovergang mellem Polen og Ukraine ca. 1 time.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Grænsepassagen til EU-lande kører gnidningsfrit for både person- og godstransport.

 Ventetid for godstransport ved grænseovergang mellem Polen og Ukraine op til 2 timer.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. april 2020

Grænsen mellem Polen og Tyskland:

Der er ventetid ved indrejse til Polen fra Tyskland på følgende steder og Fødevarestyrelsen anbefaler at disse grænseovergange ikke benyttes til dyretransporter:

Jędrzychowice: 4, 5 time.

Zgorzelec: 9 timer.

Olszyna:  3 timer.

 

Ventetid for grænseovergang mellem Polen og Ukraine op til 14 timer.

Ventetid for grænseovergang mellem Polen og Hviderusland op til 8 timer.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 3. april 2020

Grænsepassage til øvrige EU-lande kører gnidningsfrit for både person- og godstransport med undtagelse af overgange ved Jedrzychowice (til Tyskland), som har 4 timers ventetid.

Ved ydre grænser kan fremhæves, at der for godstransport er ventetid på op til 5 timer til Ukraine og op til 2 timer til Hviderusland.

 

Information fra det danske udenrigsministerium af 30. marts:

Ventetid for grænseovergang mellem Polen og Ukraine op til 11 timer.

Ventetid for grænseovergang mellem Polen og Hviderusland op til 17 timer.

 

Information af 26. marts 2020:

De polske myndigheder foreslår, at dyretransporter fra Polen til Tyskland anvender grænseovergangen Świecko.


Information af 26. marts 2020
:

Grænserne mellem Polen og Hviderusland, samt Polen og Ukraine

Den danske ambassade i Polen har oplyst, at der kan være ventetider ved grænserne fra Polen til hhv. Hviderusland (grænseovergangene: Kuznica, Bobrowniki og Koroszcyn) samt Ukraine (grænseovergangen Hrebenne, Korczowa og Medyka). Der vil blive taget højde for dette i forhåndsvalideringen af logbøger. Også her opfordres eksportører og transportører at tage alle forholdsregler.


Information af 25. marts 2020:

Grænsen mellem Polen og Tyskland

Der er beretninger fra både polske og tyske myndigheder om, at forholdene ved grænsen mellem Tyskland og Polen har normaliseret sig.  

Fødevarestyrelsen vil ikke længere lægge grænseovergangen Gubinek ind som viapunkt for at beregne køretid på de logbøger hvor grænseovergang ikke er indsat. Grænseovergangen som I ønsker at benytte til tranporten skal ikke længere indlægges på ruten som viapunkt, men kan indlægges. 

Fødevarestyrelsen skal endnu engang opfordre til, at eksportører og transportører tager alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.  

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan nå sit bestemmelsessted i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.


Information af 19. marts 2020:

Grænseovergangen Gubinek (polske-tyske grænse) er reserveret dyretransporter.  

Fødevarestyrelsen har fra officiel kilde fået bekræftet, at transportmidler, som kører med dyretransport og køletransport med ferskvarer (kun plus temperatur og med gyldigt CMR fragtbrev indeholdende temperaturangivelse) for nuværende ikke er underlagt kørselsforbud i weekenderne og må derfor køre alle ugens dage. 

Links til retsgrundlag for lastbilers bevægelse på veje i Polen og dets begrænsninger (på polsk): 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471040/O/D20071040.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001152/O/D20191152.pdf


Rumænien

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 40 minutter. Et stort antal køretøjer venter tæt ved grænsen, så ventetiden kan være længere end anført.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 90 minutter. De bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler og et stort antal køretøjer venter tæt ved grænsen, så ventetiden kan være længere end anført.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergang Giurgiu: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergang Bechet: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergang Calafat: Ventetid 90 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: Ventetid 30 minutter.

Kilde: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. april 2020

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergangen Giurgiu: Ventetid 30 minutter.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 3. april 2020

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergang Siret: ventetid 30min.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergangen Calarasi: Ventetid 30 minutter, men ventetiden kan blive længere, da et stort antal lastbiler venter.
 • Grænseovergangen Giurgiu: Ventetid 150 minutter, men ventetiden kan blive længere, da et stort antal lastbiler venter.
 • Grænseovergangen Bechet: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergangen Calafat: Ventetid ca. 90 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere.

Kilde: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 2. april 2020:

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Grænseovergangen Siret: Ventetid 30min.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergangen Calarasi: Normal ventetid, men ventetiden kan blive længer, da et stort antal lastbiler er parkeret i området nær grænsen.
 • Grænseovergangen Giurgiu: Ventetid 120 minutter, ventetiden kan bliver længere.
 • Grænseovergangen Bechet: Ventetid 30 minutter.
 • Grænseovergangen Calafat: Ventetid ca. 90 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere.

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020:

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Grænseovergangen Calafat: Ventetid ca. 90 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere. Der er mange lastbiler i kø.

Information fra det danske udenrigsministerium af 31. marts 2020:

Der er vente tid ved følgende grænseovergange. Grænseovergange med normal ventetid (10-20 minutter) er ikke nævnt.

Grænsen mellem Rumænien og Ukraine:

 • Siret: Ventetid ca. 30 minutter. I morges var trafikken uregelmæssig.

Grænsen mellem Rumænien og Bulgarien:

 • Giurgiu:  Ventetid ca. 30 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere.
 • Bechet: Ventetid ca. 30 minutter
 • Calafat: Ventetid ca. 30 minutter. Bulgarske myndigheder gennemfører supplerende tjek af lastiler, så ventetiden kan være længere. 


Information af 17. marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.

Restriktioner for chauffører og medhjælpere. De må ikke have symptomer på COVID-19 infektion, og de skal være udstyret med værnemidler, som desinfektionsmidler, handsker og ansigtsmasker.

 

Schweiz

Information af 27. marts fra de schweiziske myndigheder

Dyretransporter er stadig tilladt, men anbefales af udskudt, når det er muligt. Markeder for dyr er forbudt. Information om import og eksport https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html.

Der kan være ventetider ved grænseovergange. Der er en liste med åbne grænseovergange på linket: https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/teaser-page-d-accueil/a-la-une-teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html

For yderligere information henvises til https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/import-und-export/transit/herkunft-eu.html


Slovenien

Information af 17. marts 2020:

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr.

Der kan forventes længere ventetid ved de slovenske grænser.

Find information og opdateringer om de trafikale situation her 


Spanien

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Der er ingen meldinger om kødannelser ved de spanske grænseovergange.

 

Information af 30. marts 2020:

De spanske myndigheder har indført krav om, at logbogen skal sendes via e-mail til toldmyndighederne ved Algeriets exitpoint (BIP), således at kontakten mellem kontrolpersonalet og chaufførerne mindskes for at reducere risikoen for smitte med coronavirus. Embedsdyrlægerne foretager kontrollen som altid, og vil udfylde og underskrive del 3 i logbogen, der returneres til toldvæsenet via e-mail. Den eneste forskel i forhold til den normale procedure er, at del 3 i logbogen ikke vil være originalen, men at Algeriets exitpoint (BIP) vil opbevare en kopi af logbogen.

Information fra de spanske myndigheder 23. marts 2020:

Der er 3 gange så lang ventetid i Tanger havn i Marokko på grund af ekstra kontrol og desinfektionsprocedure.

Antallet af ro-ro færger til Tanger er faldet med 30-40%. Der opfordres til at mindske eller helt undgå transport af levende dyr til Marokko.

 

Tjekkiet

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. april 2020

Lastbiler med levende dyr skal være desinficeret og påklistret en sticker "levende dyr" på et synligt sted.

 

Information af den 26. marts:

For at mindske kødannelser ved grænseovergangene er der indført:

 • "Green lanes" for bl.a dyrestransporter (produktionsdyr)
 • Siden 19 marts har der været overhalingsforbud for tungtvogne på motorveje og vejene D1, D2, D5, D8 og D11 frem mod grænseovergange. Forbuddet gælder i 60 dage. Dette forbud gælder ikke dyretransporter.

Du kan læse mere på den tjekkiske hjemmeside


Tyrkiet

For grænseovergangen mellem Bulgarien og Tyrkiet henvises til information under Bulgarien. 

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 3. april 2020

Der er usikre informationer om transport af levende dyr ved grænseovergangene mellem Tyrkiet og EU lande.


Information fra det danske udenrigsministerium den 1. april 2020

 • Chauffører fra disse lande får på nuværende tidspunkt ikke lov til at leverer gods til Tyrkiet: Kina, Iran, Italien, Irak, Sydkorea, Tyskland, Frankrig, Spanien, Norge, Danmark, Belgien, Sverige, Holland, Østrig, Egypten, England,  Schweiz, Saudi-Arabien, Irland, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Bangladesh, Mongoliet, Nordcypern , Ukraine, Kosovo, Marokko, Libanon, Jordan, Kazakhstan, Uzbekistan, Oman, Slovenien, Moldova, Djibouti, Ækvatorialguinea, Canada, Indien, Ungarn, Guatemala, Polen, Kenya, Sudan, Tchad.

Tyskland

Information af 26. marts 2020:

Trafik frem mod de tysk-polske grænser er normaliseret.


Information af 20. marts 2020:

Fødevarestyrelsen har fra officiel kilde fået bekræftet, at der i ni forbundslande (BY, BB, HB, HH (undtagelsen gælder ikke helligdage i HH), MV, NI, NW, RP og SH) er en generel undtagelse for søn- og helligdagenes kørselsforbud for lastbiler med gods. Nærmere information for alle forbundslande om sagen kommer snarest muligt her: 
Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside

Fra de tyske myndigheder er der melding om bedring i forholdene for dyretransporter på vejene op til grænseovergangene.  

Ungarn

Information fra det danske udenrigsministerium den 8. april 2020

Fra Rumænien til og fra Ungarn:

 • Grænseovergang til Rumænien Artand-Bors: Ventetid 2 timer.                            
 • Grænseovergang fra Rumænien Bors-Artand: Ventetid 1 time.                                                                                                                                

Fra Serbien til Ungarn

 • Grænseovergang Roszke – Horgos: Ventetid 3 timer.                  
 • Grænseovergang Tompa – Kelebia: Ventetid 1 time.   

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Weekendforbud mod lastbiltrafik er p.t. løftet. Lastbiltrafik også muligt i  påskedagene.                                                                                                                                          

Grænsen mellem Rumænien og Ungarn:

 • Grænseovergang Csanádpalota - Nadlac II: Ventetid 1 time.                            
 • Grænseovergang Nagylak – Nadlac: Ventetid 1 time.                                                                                                   

Grænsen mellem Slovakiet og Ungarn:

 • Grænseovergang Parassapuszta – Sahy: Ventetid 1 time.  
 • Grænseovergang Rajka – Dunacsun: Ventetid 1 time.  

Grænsen mellem Serbien og Ungarn                                        

 • Grænseovergang Roszke – Horgos: Ventetid 3 timer.                  
 • Grænseovergang Tompa – Kelebia: Ventetid 2 timer.   

 

Information fra det danske udenrigsministerium den 6. april 2020

Mellem Ungarn og Rumænien

 • Nagylak/Nadlac (1 time) 

 

Information fra det danske udenrigsministerium 3. april 2020

Transport af levende dyr og fødevarer prioriteres ved grænseovergange. P.t.ingen meldinger om særlige problemer for disse.

For andre køretøjer meldes om følgende ventetider:

Mellem Ungarn og Rumænien

 • Csanádpalota/Nadlac II (4 timer)
 • Artand/Bors  (3 timer)
 • Nagylak/Nadlac (3 timer) 

Slovakiet og Ungarn

 • Parassapuszta/Sahy (2 timer)

Serbien og Ungarn

 • Roszke/Horgos (4 timer) 
 • Tompa/Kelebia (3 timer) 

 

Information af 26. marts 2020:

Transporter af dyr i transit gennem Ungarn kan nu stoppe for 24 timers hvil, men chaufføren skal meddele til det ungarske politi  på torzs@orfk.police.hu, om de skal foretage dette 24 timers hvil.

I henhold til gældende lovgivning vil chaufføren automatisk være i karantæne, hvis han stopper. Dog uden at der udstedes en formel en karantænebeslutning. Han må ikke forlade førerhuset. I praksis vil det sige at han ikke må forlade kontrolstedet, hvor dyrene hviler.

Efter 24 timers stop på et kontrolsted, skal chaufføren have en skriftlig tilladelse fra politiet på torzs@orfk.police.hu inden kontrolstedet forlades.

I alle tilfælde skal ansøgning indledes med "LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT", skrevet med store bogstaver.

De ungarske myndigheder anbefaler at dette implementeres på følgende måde:

 1. I tilfælde af transit gennem Ungarn skal transportøren sende en meddelelse på engelsk til torzs@orfk.police.hu og til det ungarske NCPs (pallosl@nebih.gov.hu og aai@nebih.gov.hu) senest på afgangstidspunktet med oplysninger om hvor og hvornår han skal hvile  i Ungarn. Udprintet kopi af denne dokumentation skal ledsage chaufføren ved ankomst til den ungarske grænse.
 2. Nyt: Meddelelsen skal indeholde
  1. Grænseovergang til Ungarn
  2. Transportvirksomhedens navn
  3. Navn og efternavn på chaufførens navn og persondata
  4. Transportmidlets registreringsnummer (nummerplade)
 3. Efter 24 timers hvil skal kontrolstedet assistere med indsendelse af ansøgning til politiet torzs@orfk.police.hu om tilladelse til at forlade kontrolstedet

Her kan du læse mere om hvor lang tid, der kræves ved grænseovergange til andre EU lande og til tredjelande:

Læs mere på det ungarnske politis hjemmeside


Information fra de ungarske myndigheder 24. marts 2020:

Ungarn har indført betingelser for de chauffører, der kører I transit gennem Ungarn og evt. holder hvil.  

Følgende er oplyst: Ved transit gennem Ungarn skal chauffør/transportvirksomheden sende en anmodning på engelsk til torzs@orfk.police.hu og til det nationale kontaktpunkt for dyretransporter (pallosl@nebih.gov.hu og aai@nebih.gov.hu) før afgang fra Danmark. Den skriftlige besked skal angive, hvor og hvornår der foretages hvil i Ungarn. Kopi af denne korrespondance skal chaufføren kunne fremvise ved den ungarske grænse. Ligeledes skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra det ungarske politi torzs@orfk.police.hu inden afgang fra fx et kontrolsted. Denne skriftlige tilladelse skal det ungarske kontrolsted være behjælpelige med at indhente fra politiet.    


Information fra de ungarske myndigheder 23. marts 2020:

Restriktionerne er løftet. Der kan igen foretages dyretransporters 24 timers hvil for dyretransporter på godkendte kontrolsteder i Ungarn.


Østrig

Information fra det danske udenrigsministerium den 7. april 2020

Weekendforbud mod lastbiltrafik er ophævet indtil d.14. april 2020.

Der meldes ikke om kø ved grænseovergangene.

 

Information af 19. marts 2020

Ingen restriktioner for transporter af levende dyr. Men der kan forventes længere ventetid ved de østrigske grænser.

Find information og opdateringer om de trafikale situation her

Ændret 8. april 2020