Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyresygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper alvorlige sygdomme og infektioner hos husdyr og vildtlevende dyr.

​​​Alvorlige sygdomme hos dyr har betydning for dyrenes sundhed og f​​​or økonomien i husdyrproduktionen. Udbrud af sygdomme kan desuden have alvorlige konsekvenser for den danske eksport af fødevarer. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

Eksempler på alvorlige, smitsomme sygdomme:

  • Mund- og klovesyge hos kvæg, svin, får, ged og andre klovbærende dyr
  • Svinepest hos svin
  • Fugleinfluenza (aviær influenza) og Newcastle Disease hos fjerkræ


Zoonoser

Zoonoser er sygdomme, som kan smitte mellem dyr og mennesker. De zoonoser, som lovgivningen dækker, fremkalder sygdom hos me​nnesker – men ikke nødvendigvis hos dyrene, som blot kan være smittebærere. En zoonose som salmonella giver sjældent sygdom hos de dyr, som er inficeret med bakterien.

Eksempler på zoonoser, som overvåges og bekæmpes:

  • Salmonella hos fjerkræ, svin og kvæg
  • Kogalskab/BSE hos kvæg 
  •  
Oversigt over anmeldepligtige dyresygdomme
 

Husdyrsygdom

Husdyrsygdomsgruppe

Afrikansk hestepest Sygdom hos heste
Afrikansk svinepest Sygdom hos svin
Aujeszkys sygdom Sygdom hos flere dyrearter
Bakteriel nyresyge (BKD) Sygdom hos akvakulturdyr
Bluetongue Sygdom hos flere dyrearter
Bovin spongiform encephalopati (BSE) Sygdom hos kvæg
Bovin virus diarre (BVD) Sygdom hos kvæg
Brucellose (B abortus) Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B melitensis) ​Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B suis) Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B ovis) Sygdom hos får 
Caprin arthritis / encephalitis (CAE) Sygdom hos ged
Chronic wasting disease Sygdom hos hjorte
Cysticerkose hos svin Sygdom hos flere dyrearter
Dourine (ondartet beskelersyge) Sygdom hos heste
Enzootisk kvægleukose​Sygdom hos kvæg
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Epizootisk hæmoragi Sygdom hos hjortedyr
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) Sygdom hos akvakulturdyr
Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig) Sygdom hos heste
Equin infektiøs anæmi Sygdom hos heste
Equin viral arteritis (EVA) Sygdom hos heste
Fjerkrækolera Sygdom hos fjerkræ
Forårsviræmi hos karper Sygdom hos akvakulturdyr
Fugleinfluenza (Aviær Influenza) Sygdom hos fjerkræ
Fåre- og gedekopper Sygdom hos får og geder
Fåre- og gedepest Sygdom hos får og geder
Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)​Sygdom hos heste
Hønsetyfus Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis Sygdom hos padder
Infektion med Bonamia exitiosa Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Bonamia ostreae Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Sygdom hos kvæg
Infektion med hundens dværgbændelorm ​Sygdom hos flere dyrearter
​​Infektion med rævens dværgbændelorm​Sygdom hos flere dyrearter
Infektion med Marteilia refringens Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Microcytos mackini Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Mycoplasma gallisepticum​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Mycoplasma meleagridis​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med paramyxovirus 1 (PMV-1) hos duer​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Perkinsus marinus Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Perkinsus olseni Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med ranavirus Sygdom hos padder
​Infektion med Salmonid alphavirus (SAV)​Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs lakseanæmi Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs laryngotracheitis (ILT) Sygdom hos fjerkræ
Infektiøs pankreasnekrose (IPN) Sygdom hos akvakulturdyr
Japansk hjernebetændelse Sygdom hos heste
Klassisk svinepest Sygdom hos svin
Koi-herpesvirus-sygdom (KHV) Sygdom hos akvakulturdyr
Kontagiøs equin metritis​Sygdom hos heste
Kvægpest Sygdom hos kvæg
Leptospirose hos kvæg og svin Sygdom hos flere dyrearter
Lumpy skin disease Sygdom hos kvæg
Maedi-visna Sygdom hos får og geder
Miltbrand Sygdom hos flere dyrearter
Mund- og klovesyge Sygdom hos flere dyrearter
Newcastle disease (ND) Sygdom hos fjerkræ
Nipah-virus-hjernebetændelse Sygdom hos svin
Oksens ondartede lungesyge Sygdom hos kvæg
Ornitose (papegøjesyge) Sygdom hos fjerkræ
Overførbar gastroenteritis Sygdom hos svin
Plasmacytose Sygdom hos pelsdyr
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) Sygdom hos svin
Q-feber Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos andre dyr end flagermus Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos flagermus Sygdom hos flagermus
Rift Valley-feber Sygdom hos flere dyrearter
Salmonellose Sygdom hos flere dyrearter
Scrapie Sygdom hos får og geder
Smitsom blæreudslæt hos svin Sygdom hos svin
Smitsom svinelammelse Sygdom hos svin
Snive Sygdom hos heste
​Taura-syndrom​Sygdom hos akvakulturdyr
​Transmissibel minkencephalopati (TME)​Sygdom hos pelsdyr
Transmissibel spongiform encephalopati (TSE) Sygdom hos får og geder
Trikinose Sygdom hos flere dyrearter
Tuberkulose (bovin og human type) Sygdom hos flere dyrearter
Tularæmi Sygdom hos flere dyrearter
Venezuelansk hesteencephalomyelitis Sygdom hos heste        
Vesikulær stomatitis Sygdom hos flere dyrearter
Vestnilfeber       ​Sygdom hos flere dyrearter
Viral hæmoragisk septikæmi (VHS)​Sygdom hos akvakulturdyr
Viral hæmoragisk sygdom hos kaniner Sygdom hos pelsdyr
White spot disease (hos krebsdyr) Sygdom hos akvakulturdyr
Yellow head disease Sygdom hos akvakulturdyr

 

Oversigt over ikke-anmeldepligtige dyresygdomme

​Husdyrsygdom

 Husdyrsygdomsgruppe

Bovin Besnoitiosis  Kvægsygdom
Byldesyge (Staphylococcus aureus anaerobi​us)  Sygdom hos får
Fatal bleeding calf syndrome​  Kvægsygdom
Hvalpesyge​Pelsdyr- og kaninsygdom
Influenza A hos mink  Pelsdyrsygdom
Kaseøs Lymphadenitis (Corynebacterium pseudotuberc​ulosis)  Sygdom hos får og geder
Kokopper  Kvægsygdom
Lungeadenomatose (Jaagziekte)  Sygdom hos får
Kaninpest (Myxomatose)      Pelsdyrsygdom
Oksebremselarveinvasion  Kvægsygdom
 Kvægsygdom
Paratuberkulose​Sygdom hos drøvtyggere
Schmallenberg-​virus ​ Sygdom hos drøvtyggere
TBE – Centraleuropæisk hjernebetændelse  Vildtsygdom
Virus enteritis hos mink  Pelsdyrsygdom
 
Lovstof og regler

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx018839aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx02658aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx02216aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx02472aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx02646aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx09603aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx019246aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx019248aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx02437aspx0htmlEmneside
ParatuberkuloseParatuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paratuberkulose.aspx019276aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx02193aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx019228aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx02568aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx02660aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx02300aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx02550aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx015347aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx02282aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx02505aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx02539aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx02235aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx02449aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx02514aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx02703aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx02221aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx013902aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx02232aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx02354aspx0htmlEmneside
Influenza A hos minkInfluenza A hos minkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Influenza-A-hos-mink.aspx02428aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx02610aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx02366aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx011780aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx02369aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx02224aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx02236aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx02237aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx02248aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx02281aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx02426aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx02536aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx02559aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx02303aspx0htmlEmneside
Kaseøs lymphadenitis (CLA)Kaseøs lymphadenitis (CLA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaseøs-lymphadenitis-(CLA).aspx02438aspx0htmlEmneside
Parafilaria bovicolainvasionParafilaria bovicolainvasionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parafilaria-bovicolainvasion.aspx02549aspx0htmlEmneside

Ændret 17. maj 2018