Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyresygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper alvorlige sygdomme og infektioner hos husdyr og vildtlevende dyr.

​​​Alvorlige sygdomme hos dyr har betydning for dyrenes sundhed og f​​​or økonomien i husdyrproduktionen. Udbrud af sygdomme kan desuden have alvorlige konsekvenser for den danske eksport af fødevarer. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

Eksempler på alvorlige, smitsomme sygdomme:

  • Mund- og klovesyge hos kvæg, svin, får, ged og andre klovbærende dyr
  • Svinepest hos svin
  • Fugleinfluenza (aviær influenza) og Newcastle Disease hos fjerkræ


Zoonoser

Zoonoser er sygdomme, som kan smitte mellem dyr og mennesker. De zoonoser, som lovgivningen dækker, fremkalder sygdom hos me​nnesker – men ikke nødvendigvis hos dyrene, som blot kan være smittebærere. En zoonose som salmonella giver sjældent sygdom hos de dyr, som er inficeret med bakterien.

Eksempler på zoonoser, som overvåges og bekæmpes:

  • Salmonella hos fjerkræ, svin og kvæg
  • Kogalskab/BSE hos kvæg 
  •  
Oversigt over anmeldepligtige dyresygdomme
 

Husdyrsygdom

Husdyrsygdomsgruppe

Afrikansk hestepest Sygdom hos heste
Afrikansk svinepest Sygdom hos svin
Aujeszkys sygdom Sygdom hos flere dyrearter
Bakteriel nyresyge Sygdom hos akvakulturdyr
Bluetongue Sygdom hos flere dyrearter
Bovin spongiform encephalopati (BSE) Sygdom hos kvæg
Bovin virus diarre (BVD) Sygdom hos kvæg
Brucellose (B abortus) Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B melitensis) ​Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B suis) Sygdom hos flere dyrearter
Caprin arthritis / encephalitis (CAE) Sygdom hos ged
Chronic wasting disease Sygdom hos hjorte
Cysticerkose hos svin Sygdom hos flere dyrearter
Dourine (ondartet beskelersyge) Sygdom hos heste
Enzootisk kvægleukose​Sygdom hos kvæg
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Epizootisk hæmoragi Sygdom hos hjortedyr
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) Sygdom hos akvakulturdyr
Equin infektiøs anæmi Sygdom hos heste
Equin viral arteritis (EVA) Sygdom hos heste
Fjerkrækolera Sygdom hos fjerkræ
Forårsviræmi hos karper Sygdom hos akvakulturdyr
Fugleinfluenza (Aviær Influenza) Sygdom hos fjerkræ
Fåre- og gedekopper Sygdom hos får og geder
Fåre- og gedepest Sygdom hos får og geder
Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)​Sygdom hos heste
Hønsetyfus Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis Sygdom hos padder
Infektion med Bonamia exitiosa Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Bonamia ostreae Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Sygdom hos kvæg
Infektion med hundens dværgbændelorm ​Sygdom hos flere dyrearter
​​Infektion med rævens dværgbændelorm​Sygdom hos flere dyrearter
Infektion med Marteilia refringens Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Microcytos mackini Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Mycoplasma gallisepticum​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Mycoplasma melagridis​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med paramyxovirus 1 (PMV-1) hos duer​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Perkinsus marinus Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Perkinsus olseni Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med ranavirus Sygdom hos padder
​Infektion med Salmonid alphavirus (SAV)​Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs lakseanæmi Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs laryngotracheitis (ILT) Sygdom hos fjerkræ
Infektiøs pankreasnekrose (IPN) Sygdom hos akvakulturdyr
Japansk hjernebetændelse Sygdom hos heste
Klassisk svinepest Sygdom hos svin
Koi-herpesvirus-sygdom (KHV) Sygdom hos akvakulturdyr
Kontagiøs equin metritis​Sygdom hos heste
Kvægpest Sygdom hos kvæg
​lakselus (Lepeophtheirus salmonis)
​Sygdom hos akvakulturdyr
Leptospirose hos kvæg og svin Sygdom hos flere dyrearter
Lumpy skin disease Sygdom hos kvæg
Maedi-visna Sygdom hos får og geder
Miltbrand Sygdom hos flere dyrearter
Mund- og klovesyge Sygdom hos flere dyrearter
Newcastle disease (ND) Sygdom hos fjerkræ
Nipah-virus-hjernebetændelse Sygdom hos svin
Oksens ondartede lungesyge Sygdom hos kvæg
Ornitose (papegøjesyge) Sygdom hos fjerkræ
Overførbar gastroenteritis Sygdom hos svin
Plasmacytose Sygdom hos pelsdyr
​Porcin epidemisk diarré (PED)
​Sygdom hos svin
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) Sygdom hos svin
Q-feber Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos andre dyr end flagermus Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos flagermus Sygdom hos flagermus
Rift Valley-feber Sygdom hos flere dyrearter
Salmonellose Sygdom hos flere dyrearter
Scrapie Sygdom hos får og geder
Smitsom blæreudslæt hos svin Sygdom hos svin
Smitsom svinelammelse Sygdom hos svin
Snive Sygdom hos heste
​Taura-syndrom​Sygdom hos akvakulturdyr
​Transmissibel minkencephalopati (TME)​Sygdom hos pelsdyr
Transmissibel spongiform encephalopati (TSE) Sygdom hos får og geder
Trikinose Sygdom hos flere dyrearter
Tuberkulose Sygdom hos flere dyrearter
Tularæmi Sygdom hos flere dyrearter
Venezuelansk hesteencephalomyelitis Sygdom hos heste        
Vesikulær stomatitis Sygdom hos flere dyrearter
Vestnilfeber       ​Sygdom hos flere dyrearter
Viral hæmoragisk septikæmi (VHS)​Sygdom hos akvakulturdyr
Viral hæmoragisk sygdom hos kaniner Sygdom hos pelsdyr
White spot disease (hos krebsdyr) Sygdom hos akvakulturdyr
Yellow head disease Sygdom hos akvakulturdyr

 

 
Lovstof og regler
Ændret 19. juli 2021