Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyresygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper alvorlige sygdomme og infektioner hos husdyr og vildtlevende dyr.

​​​Alvorlige sygdomme hos dyr har betydning for dyrenes sundhed og f​​​or økonomien i husdyrproduktionen. Udbrud af sygdomme kan desuden have alvorlige konsekvenser for den danske eksport af fødevarer. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

Eksempler på alvorlige, smitsomme sygdomme:

  • Mund- og klovesyge hos kvæg, svin, får, ged og andre klovbærende dyr
  • Svinepest hos svin
  • Fugleinfluenza (aviær influenza) og Newcastle Disease hos fjerkræ


Zoonoser

Zoonoser er sygdomme, som kan smitte mellem dyr og mennesker. De zoonoser, som lovgivningen dækker, fremkalder sygdom hos me​nnesker – men ikke nødvendigvis hos dyrene, som blot kan være smittebærere. En zoonose som salmonella giver sjældent sygdom hos de dyr, som er inficeret med bakterien.

Eksempler på zoonoser, som overvåges og bekæmpes:

  • Salmonella hos fjerkræ, svin og kvæg
  • Kogalskab/BSE hos kvæg 
  •  
Oversigt over anmeldepligtige dyresygdomme
 

Husdyrsygdom

Husdyrsygdomsgruppe

Afrikansk hestepest Sygdom hos heste
Afrikansk svinepest Sygdom hos svin
Aujeszkys sygdom Sygdom hos flere dyrearter
Bakteriel nyresyge (BKD) Sygdom hos akvakulturdyr
Bluetongue Sygdom hos flere dyrearter
Bovin spongiform encephalopati (BSE) Sygdom hos kvæg
Bovin virus diarre (BVD) Sygdom hos kvæg
Brucellose (B abortus) Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B melitensis) ​Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B suis) Sygdom hos flere dyrearter
Brucellose (B ovis) Sygdom hos får 
Caprin arthritis / encephalitis (CAE) Sygdom hos ged
Chronic wasting disease Sygdom hos hjorte
Cysticerkose hos svin Sygdom hos flere dyrearter
Dourine (ondartet beskelersyge) Sygdom hos heste
Enzootisk kvægleukose​Sygdom hos kvæg
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Epizootisk hæmoragi Sygdom hos hjortedyr
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) Sygdom hos akvakulturdyr
Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig) Sygdom hos heste
Equin infektiøs anæmi Sygdom hos heste
Equin viral arteritis (EVA) Sygdom hos heste
Fjerkrækolera Sygdom hos fjerkræ
Forårsviræmi hos karper Sygdom hos akvakulturdyr
Fugleinfluenza (Aviær Influenza) Sygdom hos fjerkræ
Fåre- og gedekopper Sygdom hos får og geder
Fåre- og gedepest Sygdom hos får og geder
Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)​Sygdom hos heste
Hønsetyfus Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis Sygdom hos padder
Infektion med Bonamia exitiosa Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Bonamia ostreae Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Sygdom hos kvæg
Infektion med hundens dværgbændelorm ​Sygdom hos flere dyrearter
​​Infektion med rævens dværgbændelorm​Sygdom hos flere dyrearter
Infektion med Marteilia refringens Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Microcytos mackini Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Mycoplasma gallisepticum​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Mycoplasma meleagridis​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med paramyxovirus 1 (PMV-1) hos duer​Sygdom hos fjerkræ
Infektion med Perkinsus marinus Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med Perkinsus olseni Sygdom hos akvakulturdyr
Infektion med ranavirus Sygdom hos padder
​Infektion med Salmonid alphavirus (SAV)​Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs lakseanæmi Sygdom hos akvakulturdyr
Infektiøs laryngotracheitis (ILT) Sygdom hos fjerkræ
Infektiøs pankreasnekrose (IPN) Sygdom hos akvakulturdyr
Japansk hjernebetændelse Sygdom hos heste
Klassisk svinepest Sygdom hos svin
Koi-herpesvirus-sygdom (KHV) Sygdom hos akvakulturdyr
Kontagiøs equin metritis​Sygdom hos heste
Kvægpest Sygdom hos kvæg
Leptospirose hos kvæg og svin Sygdom hos flere dyrearter
Lumpy skin disease Sygdom hos kvæg
Maedi-visna Sygdom hos får og geder
Miltbrand Sygdom hos flere dyrearter
Mund- og klovesyge Sygdom hos flere dyrearter
Newcastle disease (ND) Sygdom hos fjerkræ
Nipah-virus-hjernebetændelse Sygdom hos svin
Oksens ondartede lungesyge Sygdom hos kvæg
Ornitose (papegøjesyge) Sygdom hos fjerkræ
Overførbar gastroenteritis Sygdom hos svin
Plasmacytose Sygdom hos pelsdyr
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) Sygdom hos svin
Q-feber Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos andre dyr end flagermus Sygdom hos flere dyrearter
Rabies hos flagermus Sygdom hos flagermus
Rift Valley-feber Sygdom hos flere dyrearter
Salmonellose Sygdom hos flere dyrearter
Scrapie Sygdom hos får og geder
Smitsom blæreudslæt hos svin Sygdom hos svin
Smitsom svinelammelse Sygdom hos svin
Snive Sygdom hos heste
​Taura-syndrom​Sygdom hos akvakulturdyr
​Transmissibel minkencephalopati (TME)​Sygdom hos pelsdyr
Transmissibel spongiform encephalopati (TSE) Sygdom hos får og geder
Trikinose Sygdom hos flere dyrearter
Tuberkulose (bovin og human type) Sygdom hos flere dyrearter
Tularæmi Sygdom hos flere dyrearter
Venezuelansk hesteencephalomyelitis Sygdom hos heste        
Vesikulær stomatitis Sygdom hos flere dyrearter
Vestnilfeber       ​Sygdom hos flere dyrearter
Viral hæmoragisk septikæmi (VHS)​Sygdom hos akvakulturdyr
Viral hæmoragisk sygdom hos kaniner Sygdom hos pelsdyr
White spot disease (hos krebsdyr) Sygdom hos akvakulturdyr
Yellow head disease Sygdom hos akvakulturdyr

 

 
Lovstof og regler

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx040360aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx040484aspx0htmlEmneside
Stor kriseøvelse om svinepest tester Danmarks beredskabStor kriseøvelse om svinepest tester Danmarks beredskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stor_kriseoevelse_om_svinepest_tester_Danmarks_beredskab.aspx040457aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx040276aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx040029aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx040358aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx040523aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx039960aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx040002aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx040532aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx040487aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx040370aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx040390aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx040215aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx040007aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx040528aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx040061aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx040315aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx040355aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx040218aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx040325aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx040537aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx040483aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx040004aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx040143aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx040436aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx040153aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx039997aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx040420aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx040008aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx040009aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx040024aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx040060aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx040217aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx040352aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx040093aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx040379aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx040531aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx040521aspx0htmlEmneside
Bovin virus diarre (BVD)Bovin virus diarre (BVD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-virus-diarre-(BVD).aspx039989aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx040081aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx040056aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx040240aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmorrhagi (EHD)Epizootisk hæmorrhagi (EHD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Epizootisk-hæmorrhagi-(EHD).aspx040059aspx0htmlEmneside
Afrikansk hestepestAfrikansk hestepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Afrikansk-hestepest.aspx039921aspx0htmlEmneside
HesteencephalitisHesteencephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hesteencephalitis.aspx040146aspx0htmlEmneside
Lumpy Skin DiseaseLumpy Skin Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lumpy-skin-disease.aspx040287aspx0htmlEmneside
Plasmacytose hos pelsdyrPlasmacytose hos pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Plasmacytose-hos-pelsdyr.aspx040377aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx039966aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx040140aspx0htmlEmneside

Ændret 5. marts 2019