Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrehandlere

Dyrehandlere må kun drive forretning med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr.

​​​​​​Erhvervsmæssig handel med dyr (andet end hunde) fra eller uden fast forretningssted må kun drives med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Gå til siden om erhvervsmæssig handel med og opdræt a​f hunde

 
Indretning og drift af virksomheden
Dyreværnsloven giver justitsministeren mulighed for at fastsætte regler om indretning og drift af bl.a. dyrehandler, opdræt, dyrepensioner og dyreinternater. Der er også adgang til at fastsætte krav til personale og tilsyn.
 
Fødevarestyrelsen har derfor fastsat nogle detaljerede regler i Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (Dyrehandlerbekendtgørelsen).
 
Dyrehandlerbekendtgørelsen
I dyrehandlerbekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler om:
 • betingelser for udstedelse af tilladelse til at drive en dyrehandel 
 • forbud mod hold og salg af visse særlige dyr
 • indretning af lokaler og dyreanlæg
 • personale og tilsyn
Der er forbud mod hold og salg af visse særlige dyr; disse fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.  
 
Ansøgning om tilladelse
En ansøgning om tilladelse skal afleveres til Fødevarestyrelsen enten elektronisk eller pr. brev.
 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om maksimalt antal og art af dyr i virksomheden, samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger, lokaler og dyreanlæg.
 
 
eller skriv til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Fødevarestyrelsen skal besigtige virksomheden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Udvidelse eller væsentlig ombygning må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
Uddannelseskrav
Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser dyreholdet mindst fire gange årligt.
 
Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr. Læs mere om kravene i bekendtgørelsen og Fødevarestyrelsens vejledning, hvor der bl.a. findes links til uddannelsessteder.
 
Ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, skal senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylde uddannelseskravet.
 
Veterinærenheden fører tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvist foretage eftersyn.
 
Pasningsvejledning
Det er lovpligtigt at udlevere en skriftlig pasningsvejledning ved erhvervsmæssig handel med dyr. Vejledningen, der senest skal udleveres på tidspunktet for aftalens eller købets indgåelse, skal indeholde godkendte oplysninger om forsvarlig pasning og pleje af dyret, herunder:
 1. dyreart (videnskabeligt og populært navn)
 2. forventet levealder
 3. fuldvoksen størrelse
 4. fodring
 5. anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur
 6. miljøberigelse og stimulering
 7. behov for motion
 8. sociale behov
 9. særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold
 10. typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og
 11. formering, yngelpleje og eventuel neutralisation​
 
 
Ændret 18. december 2019