Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidler

Her kan du læse, hvordan du overholder reglerne, når du anvender lægemidler til dine dyr.

​Sådan gør du

Du må kun behandle dine dyr med receptpligtige lægemidler, som du har fået fra dyrlægen, apoteket eller anden godkendt virksomhed.

Du skal følge dyrlægens skriftlige anvisninger

Som dyreejer skal du anvende og opbevare veterinære lægemidler, som din dyrlæge har anvist det.

Hvis du har fået medicin eller en recept på medicin til produktionsdyr, har dyrlægen udleveret en anvisning til dig. Anvisningen er brugsanvisning for medicinen og beskriver bl.a, hvilket/hvilke dyr medicinen skal bruges til, hvordan og hvor meget medicin der skal gives, og hvor lang tilbageholdelsestiden er. Anvisningen beskriver også, præcis hvor mange dage dyrene skal behandles. Du skal altid følge anvisningen, og du skal opbevare den i 5 år.

Du skal føre optegnelser over behandlingen

Når du behandler dine produktionsdyr med receptpligtige lægemidler, skal du registrere det.
Du skal registrere behandlingen, når du begynder behandlingen. Registreringerne skal indeholde oplysning om

 1. start- og slutdato for behandlingen
 2. hvilke og hvor mange dyr der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis det ikke er muligt, antal, vægt og stinummer)
 3. årsag til behandlingen
 4. anvendt lægemiddel
 5. dosering, samt hvordan lægemidlet er indgivet (injektion, foder, vand)

Optegnelserne er din dokumentation for behandlingen, så de skal være læselige og opbevares samlet, overskueligt og i datoorden.

Her kan du se et eksempel på ​et medicinregistreringsskema. Din dyrlæge og branchen kan også have skemaer.

Elektroniske indberetning til DMS Dyreregistrering

Du skal registrere alle behandlinger i din kvægbesætning elektronisk i DMS Dyreregister såfremt du har en af følgende sundhedsrådgivningsaftaler:

 • Samdrifts-SRA: For besætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.
 • Tilvalgsmodul 1 – med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.
 • Tilvalgsmodul 2 – med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Følgende er betingelserne for den elektroniske indberetning om anvendelse af lægemidler:

 • Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætningen skal ved behandlingens indledning (dvs. samme dag) foretage optegnelser over medicinske behandlinger ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering.
 • Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.
 • De indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

Du kan læse mere om elektronisk indberetning i "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg" som du finder under punktet "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger" på lovstofsiden for lægemidler til dyr.

 

Overhold altid tilbageholdelsestiderne

Ved tilbageholdelsestid forstås den tid, der går, fra et bestemt lægemiddel er anvendt, til dyret igen må indgå i fødevareproduktionen.

Tilbageholdelsestiden fremgår af dyrlægens anvisning.

Gælder det også for heste?

Ja. Som hesteejer skal du være opmærksom på, at din hest som udgangspunkt betragtes som et fødevareproducerende dyr – altså som et dyr, der kan anvendes til menneskeføde.

Se,​ om du skal på medicinhåndteringskursus

Som udgangspunkt er der krav om, at du tager et kursus i anvendelse af lægemidler til dyr, når du skal behandle produktionsdyr.

Læs mere om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr (medicinhåndteringskursus).​

Lovstof og regler
​Se lovstofsiden for lægemidler til dyr. Her finder du reglerne for denne sides indhold i Dyreejerbekendtgørelsen under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr.

 

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx039948aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx040263aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx039968aspx0htmlEmneside
AntibiotikaAntibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotika.aspx053936aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx040286aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx040385aspx0htmlEmneside
Kursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionKursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_behandling_af_koeer.aspx040262aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx040533aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx039952aspx0htmlEmneside
Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederDyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægers-økonomiske-uafhængighed-af-medicinalvirksomheder.aspx040037aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx040232aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx040034aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx040086aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx039914aspx0htmlEmneside
Dyrlægeregistret VetRegDyrlægeregistret VetReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægeregistret---VetReg.aspx040035aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx040522aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx039950aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx040524aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx040515aspx0htmlEmneside
Antibiotikavejledning for svin og kvægAntibiotikavejledning for svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx039969aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx039949aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx040084aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx040299aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx040223aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx040138aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx040176aspx0htmlEmneside
Lægemidler til dyrLægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx040271aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx040136aspx0htmlEmneside

Ændret 17. maj 2018