Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidler

Her kan du læse, hvordan du overholder reglerne, når du anvender lægemidler til dine dyr.

​Sådan gør du

Du må kun behandle dine dyr med receptpligtige lægemidler, som du har fået fra dyrlægen, apoteket eller anden godkendt virksomhed.

Du skal følge dyrlægens skriftlige anvisninger

Som dyreejer skal du anvende og opbevare veterinære lægemidler, som din dyrlæge har anvist det.

Hvis du har fået medicin eller en recept på medicin til produktionsdyr, har dyrlægen udleveret en anvisning til dig. Anvisningen er brugsanvisning for medicinen og beskriver bl.a, hvilket/hvilke dyr medicinen skal bruges til, hvordan og hvor meget medicin der skal gives, og hvor lang tilbageholdelsestiden er. Anvisningen beskriver også, præcis hvor mange dage dyrene skal behandles. Du skal altid følge anvisningen, og du skal opbevare den i 5 år.

Du skal føre optegnelser over behandlingen

Når du behandler dine produktionsdyr med receptpligtige lægemidler, skal du registrere det.
Du skal registrere behandlingen, når du begynder behandlingen. Registreringerne skal indeholde oplysning om

 1. start- og slutdato for behandlingen
 2. hvilke og hvor mange dyr der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis det ikke er muligt, antal, vægt og stinummer)
 3. årsag til behandlingen
 4. anvendt lægemiddel
 5. dosering, samt hvordan lægemidlet er indgivet (injektion, foder, vand)

Optegnelserne er din dokumentation for behandlingen, så de skal være læselige og opbevares samlet, overskueligt og i datoorden.

Her kan du se et eksempel på ​et medicinregistreringsskema. Skemaet findes også på engelsk: Medicine records. Din dyrlæge og branchen kan også have skemaer.

Elektroniske indberetning til DMS Dyreregistrering

Du skal registrere alle behandlinger i din kvægbesætning elektronisk i DMS Dyreregister såfremt du har en af følgende sundhedsrådgivningsaftaler:

 • Samdrifts-SRA: For besætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.
 • Tilvalgsmodul 1 – med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.
 • Tilvalgsmodul 2 – med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Følgende er betingelserne for den elektroniske indberetning om anvendelse af lægemidler:

 • Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætningen skal ved behandlingens indledning (dvs. samme dag) foretage optegnelser over medicinske behandlinger ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering.
 • Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.
 • De indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

Du kan læse mere om elektronisk indberetning i "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg" som du finder under punktet "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger" på lovstofsiden for lægemidler til dyr.

 

Overhold altid tilbageholdelsestiderne

Ved tilbageholdelsestid forstås den tid, der går, fra et bestemt lægemiddel er anvendt, til dyret igen må indgå i fødevareproduktionen.

Tilbageholdelsestiden fremgår af dyrlægens anvisning.

Gælder det også for heste?

Ja. Som hesteejer skal du være opmærksom på, at din hest som udgangspunkt betragtes som et fødevareproducerende dyr – altså som et dyr, der kan anvendes til menneskeføde.

Se,​ om du skal på medicinhåndteringskursus

Som udgangspunkt er der krav om, at du tager et kursus i anvendelse af lægemidler til dyr, når du skal behandle produktionsdyr.

Læs mere om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr (medicinhåndteringskursus).​

Lovstof og regler
​Se lovstofsiden for lægemidler til dyr. Her finder du reglerne for denne sides indhold i Dyreejerbekendtgørelsen under punktet om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr.

 
Ændret 15. juli 2021