Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anmeldelse af dit kosttilskud digitalt

Det er obligatorisk, at du skal anmelde dit kosttilskud via den digitale selvbetjeningsløsning.

Du skal anmelde dit kosttilskud via en digital selvbetjeningsløsning, der ligger på virk.dk.

Der er to digitale blanketter for kosttilskud på virk.dk: 

  1. "Kosttilskud – anmeldelse af nyt kosttilskud" og
  2. "Kosttilskud – anmeldelse af ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud".

Blanket 1 skal du bruge, hvis du vil markedsføre et nyt kosttilskud i Danmark. Hvis du derimod vil anmelde ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud, så kan du i stedet bruge blanket 2. Læs mere under "Spørgsmål og svar" nedenfor.

Begge blanketter kræver, at du logger ind med NemID.

Du kan ikke printe anmeldelsesblanketten ud, udfylde den og sende den i papirform til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen sender en bekræftelse for anmeldelsen til din virksomheds e-boks. Hvis du er en anmelder uden CVR-nummer (kun muligt for blanket 1), sender vi i stedet bekræftelsen til dig per e-mail. Bekræftelsen indeholder et anmeldelsesnummer. Du behøver dog ikke afvente denne bekræftelse, for at kunne markedsføre dit kosttilskud.

 
Fritagelse fra den digitale selvbetjeningsløsning

Du kan ikke undlade at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, alene fordi du fx ikke har en PC, eller ikke har en NemID. Du kan kun undlade at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, hvis:

  1. din virksomhed er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen (virksomhed med CVR-nummer),
  2. du som person er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen, eller
  3. din virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. om året, og der ikke kan etableres en internetforbindelse på almindelige vilkår (virksomhed uden krav om CVR-nummer).

Sådan gør du, hvis du er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post

Virksomheder og personer, som er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post:

Send en kopi af dokumentation for fritagelsen for tilslutning til Offentlig Digital Post til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, eller via kontaktformularen. Anfør, at fritagelsen vedrører anmeldelse af kosttilskud. Du kan ikke få tilsendt blanketten, før Fødevarestyrelsen har modtaget dokumentationen.

Når dokumentationen er modtaget, sender Fødevarestyrelsen en papirblanket til at udfylde i hånden. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen.

Virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. om året (virksomheder uden krav om CVR-nummer), og som derfor ikke er omfattet af kravet om tilslutning til Offentlig Digital Post:  

Du skal udfylde en tro og love-erklæring på, at din virksomhed ligger på en adresse, hvor der ikke kan etableres en internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår.

Kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 72 69 00 00 og bed om at få tilsendt en tro og love-erklæring om, at der ikke kan etableres internetforbindelse med beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår der, hvor din virksomhed er beliggende. Udfyld erklæringen og send den til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

Når erklæringen er modtaget og vurderet hos Fødevarestyrelsen, får du tilsendt en papirblanket til at udfylde i hånden. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen. 

Hvor kan man læse mere om NemID?

For virksomheder med CVR-nummer: 

For personer/privat NemID:

Spørgsmål og svar om blanketten til anmeldelse af nye kosttilskud 

Hvorfor ser blanketten ikke ud som den plejer?

Blanketten er blevet ændret i foråret 2019. Du skal nu indtaste færre oplysninger, når du anmelder et kosttilskudsprodukt. Der er lavet hjælpetekster i anmeldelsesblanketten markeret med spørgsmålstegn, som kan hjælpe dig, når du er i tvivl om, hvordan blanketten skal udfyldes. 

Skal jeg logge ind, før jeg kan indtaste oplysninger om produktet?

Ja, du skal som det første logge ind med enten din NemID medarbejdersignatur eller din NemID Privat. 

Hvorfor kan jeg ikke længere få udfyldt virksomhedens adresseoplysninger ved at vælge et p-nummer?

Valg af p-nummer er en funktion, som Fødevarestyrelsen desværre ikke kan stille til rådighed i blanketten.

Jeg har indtastet oplysninger, men jeg vil ikke sende min anmeldelse med det samme. Kan jeg arbejde videre i den senere?

Ja, næste gang du logger på, vil du få mulighed for at arbejde videre med din seneste kladde. Du har kun mulighed for at arbejde videre med én kladde ad gangen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever fejl i systemet?

Du skal beskrive den fejl, du oplever (tag evt. et "screenshot" og vedhæft billedet), og sende beskrivelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Hvorfor bliver jeg bedt om at logge på igen, når jeg har arbejdet længe på én anmeldelse?

Du kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke bruge en ubegrænset mængde af tid på at udfylde en anmeldelse. Derfor bliver du bedt om at logge på igen. Herefter kan du arbejde videre med anmeldelsen.

Min virksomhed er udenlandsk. Hvordan skal jeg anmelde kosttilskud?

Udenlandske virksomheder skal ikke bruge den digitale anmeldelsesblanket, men i stedet downloade og udfylde en blanket, der ligger på fvst.dk. Blanketten kan du sende via Fødevarestyrelsens kontaktformular.  

Hvor kan jeg afmelde mit kosttilskud?

Du skal afmelde anmeldte kosttilskud, når markedsføringen ophører permanent. Det gør du via Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Spørgsmål og svar om blanketten til anmeldelse af ændringer til allerede anmeldte kosttilskud

 Jeg er i tvivl om, hvilken digital blanket jeg skal bruge til min anmeldelse.

Der er to digitale blanketter for kosttilskud på virk.dk: 1) "Kosttilskud - anmeldelse af nyt kosttilskud" og 2) "Kosttilskud - anmeldelse af ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud".

Blanket 1 skal du bruge, hvis du vil markedsføre et nyt kosttilskud i Danmark.

Hvis du derimod vil anmelde ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud, så kan du i stedet bruge blanket 2. Ændringer kan fx være:

  • et højere eller lavere indhold af et deklareret stof eller
  • tilføjelse eller fjernelse af en ingrediens, et tilsætningsstof eller en aroma.
Hvis du ændrer produktnavnet eller indtagelsesformen, er det dog et nyt kosttilskud, hvilket betyder, at du skal bruge blanket 1.  

Hvorfor kan jeg ikke bruge NemID Privat til at anmelde ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud?

Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at anmelde ændringer til allerede anmeldte kosttilskud, hvis du logger på med en NemID, der er tilknyttet et CVR-nummer. CVR-nummeret skal tilhøre den virksomhed, der er ansvarlig for første afsætning af det allerede anmeldte kosttilskud.

Jeg bliver bedt om at indtaste et anmeldelsesnummer, når jeg skal anmelde ændringer. Hvor finder jeg anmeldelsesnumre for eksisterende anmeldelser?

Det gør du på kosttilskudsportalen på fvst.dk.

Hvad gør jeg, hvis der mangler eller står forkerte oplysninger i den kopi af en eksisterende anmeldelse, som blanketten har hentet op?

Det er vigtigt, at du læser hele anmeldelsen igennem, før du trykker "send". Det skyldes, at der i kopien kan være hentet oplysninger, som enten er forældede, udgør gamle tastefejl eller står i forkerte felter. Du skal rette disse fejl.

Jeg har anmeldt ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud. Hvorfor ligger den oprindelige anmeldelse stadig på kosttilskudsportalen?

Der sker ikke en automatisk afmeldelse af det oprindelige kosttilskud, når du anmelder ændringer. Skal både det oprindelige produkt og det ændrede produkt være på markedet samtidig, skal begge produkter være anmeldt samtidigt. Du skal afmelde anmeldte kosttilskud, når markedsføringen ophører permanent. Det gør du via Fødevarestyrelsens kontaktformular.  
 

Jeg har en kladde liggende på en anmeldelse af ændringer til et allerede anmeldt kosttilskud, men når jeg åbner kladden, er mine ændringer forsvundet.

Du kan ikke bruge kladdefunktionen for den blanket, hvor der bliver hentet en kopi af et allerede anmeldt kosttilskud. Det skyldes, at blanketten henter en helt ny kopi af data op hver gang, du logger på.  
 

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg vil anmelde ændringer til et kosttilskud og har tastet anmeldelsesnummeret. Hvad gør jeg?

Du kan kun hente en kopi af aktive anmeldelser. Hvis du har afmeldt et kosttilskud, kan du derfor ikke hente en kopi af dette kosttilskuds oprindelige anmeldelse.  
Du kan også kun hente en kopi af anmeldelser, som er tilknyttet det CVR-nummer, som du er logget ind med via NemID.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever fejl i systemet?

Du skal beskrive den fejl, du oplever (tag evt. et "screenshot" og vedhæft billedet), og sende beskrivelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular.

 

Ændret 19. juli 2021