Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Digital registrering af fødevarevirksomhed

Den digitale selvbetjeningsløsning til registrering af fødevarevirksomheder er blevet obligatorisk.

​Den digitale formular kan både bruges i forbindelse med registrering af ny fødevarevirksomhed, autorisation, ejerskifte, ændring i virksomheden eller ved ophør af fødevarevirksomheden mm.. Den skal underskrives og indsendes digitalt. Det gøres ved at signere med en NemID. Du kan både bruge en privat NemID og en NemID medarbejdersignatur. Formularen kan ikke udprintes og sendes på papir.

Du får en svarskrivelse fra Fødevarestyrelsen med det samme. I den står der, om du kan gå i gang med virksomheden, eller om du skal afvente nærmere fra Fødevarestyrelsen.

​Oplever du fejl ved underskrift med din private NemID?
Mange har anskaffet sig en NemID til deres netbank og har aldrig brugt den til andet end det. NemID skal være udvidet til offentlig digital signatur for at kunne bruges til at signere offentlige selvbetjeningsløsninger. Ellers vil den fejle, når man som kunde forsøger at signere. Fejlmeddelelsen går på, at certifikatet ikke er gyldigt.

Udvid din NemID
 
Du kan også gøre det i Borgerservice ved personligt fremmøde. Det kan ikke gøres direkte på borger.dk.

Brug NemID her fra din bank til offentlige hjemmesider
 
Fritagelse fra den digitale selvbetjeningsløsning

Du kan ikke blive fritaget fra den digitale selvbetjeningsløsning, fordi du fx ikke har en PC 
eller ikke har NemID.

Du kan kun blive fritaget:

 1. hvis din virksomhed er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen (virksomhed med CVR-nummer),
 2. hvis du som person er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post hos kommunen, eller
 3. hvis din virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. om året, og der ikke kan etableres en internetforbindelse på almindelige vilkår (virksomhed uden krav om CVR-nummer).

Sådan gør du

​​
 • Virksomheder og personer, som er blevet fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post
  Send en kopi af dokumentation for fritagelsen til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup. Anfør, at fritagelsen vedrører anmeldelse af fødevarevirksomhed.

  Når dokumentationen er modtaget, sender Fødevarestyrelsen en papirblanket til udfyldelse i hånden. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen. Du kan ikke få tilsendt blanketten, før Fødevarestyrelsen har modtaget dokumentationen.

 • Virkso​mheder med en omsætning under 50.000 kr. om året (virksomheder uden krav om CVR-nummer)
  Du skal udfylde en erklæring på tro og love om, at din virksomhed ligger på en adresse, hvor der ikke kan etableres en internetforbindelse.

  Kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 og bed om at få tilsendt en tro og love-erklæring om, at der ikke kan etableres internet-forbindelse der, hvor din virksomhed er beliggende. Udfyld erklæringen og send den til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup.

  Når erklæringen er modtaget og vurderet hos Fødevarestyrelsen, får du tilsendt en papirblanket til udfyldelse i hånden. Udfyld og underskriv blanketten, og send den til Fødevarestyrelsen.

Hvor kan man læse mere om NemID?
For virksomheder med CVR-nummer: Læs mere om digital postkasse og NemID medarbejdersignatur på Virk.dk.

For personer/privat NemID: Læs mere om NemID​ på borger.dk og nemid.nu.
 
Ændret 22. november 2021