Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarestyrelsens håndtering af fund af pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl

Pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl kan skade arveanlæggene og skade hjernens udvikling hos fostre. Derfor er det ikke tilladt at markedsføre fødevarer, der indeholder disse pesticider.

​​​​​Risikovurdering af chlorp​​yrifos og chlorpyrifos-methyl​

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoriet​) vurderer, at der ikke kan fastlægges nedre grænser for, hvornår pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er skadelige at indtage via fødevarer. Det betyder i praksis, at ganske små mængder af stofferne kan skade mennesker.

DTU Fødevareinstituttet har på den baggrund vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes ved indtag af fødevarer med restindhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl.

Stofferne har tidligere været lovlige at anvende i EU, men det er de ikke længere. Beslutningen om ikke at forlænge godken­del­sen af stofferne er truffet på baggrund af EFSA's risikovurdering.​

Grænseværdier f​or chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer

Grænseværdier for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer er revurderet og siden november 2020 sænket, så de nu er fastlagt på detektionsgrænseniveau, svarende til 0,01 mg/kg. Det betyder, at hvis der med sikkerhed kan påvises chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i en fødevare, så må fødevaren ikke sælges.

I EU bliver der sat grænseværdier for alle pesticider i alle afgrøder. Hvis et pesticid ikke er tilladt, sættes grænseværdien til detektionsgrænsen, som er det laveste niveau, man teknisk kan måle i et laboratorium.​

Pesticidkontrollen​​​ af fødevarer på det danske marked

Fødevarestyrelsen udtager stikprøver af frugt og grønt til kontrol for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. Stikprøverne omfatter både produkter dyrket i Danmark, i EU og uden for EU. Hvis der findes produkter med indhold over grænseværdien, bliver produkterne trukket tilbage fra markedet og tilbagekaldt fra forbrugerne.

Endvidere har EU indført importrestriktioner for en række vegetabilske fødevarer fra visse lande uden for EU jf. Forordning 2019/1793. Disse produkter bliver rutinemæssigt undersøgt for blandt andet chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, hvis en virksomhed vil importere dem til et land i EU. Partier omfattet af importrestriktionerne, som har indhold over grænseværdien, bliver afvist for import til EU, fordi de er sundhedsskadelige.

Den danske pesticidkontrol har fundet indhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i udenlandsk korn, ris, frugt og grønt efter, at pesticiderne blev forbudt i EU. I 2021 blev der i Fødevarestyrelsens kontrolprogram fundet lave koncentrationer af chlorpyrifos i 16 prøver, svarende til ca. 2,5 % af prøver af korn, ris, frugt og grøntsager fra lande uden for EU. Der er desuden fundet chlorpyrifos-methyl i to prøver. Det blev ikke fundet rester af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i danske afgrøder. En detaljeret oversigt over Fødevarestyrelsens fund af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i kontrollen med pesticidrester i fødevarer kan ses i Fødevarestyrelsens årsrapporter og kvartalsrapporter. Kontrollen omfatter både stikprøver, målrettede prøver og importkontrol.​

Sørg for at have styr på din leverandør

Er du en virksomhed, der importerer frugt og grønt, skal du tage stilling til risikoen for pesticidrester i dit egenkontrolprogram. Dette kan f.eks. gøres ved at stille krav til dine leverandører af frugt og grønt. Det kan være krav om analyser for relevante stoffer, herunder også chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, leverandørerklæringer eller andre tiltag, der kan bidrage til at sikre, at importeret frugt og grønt ikke indeholder problematiske rester af pesticider.​​