Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Døde dyr

Der er regler for, hvad du skal gøre med et dødt kæledyr (selskabsdyr) og med døde produktionsdyr.

​​Når dit kæledyr (selskabsdyr) er død, er der forskellige måder at komme af med det døde dyr på.

Når det gælder døde produktionsdyr som fx heste, svin eller kvæg, gælder der regler for opbevaring, transport og bortskaffelse. Med døde produktionsdyr menes aflivede dyr, selvdøde dyr, eller dele af disse, som skal bortskaffes. Med døde dyr menes ikke de dele af slagtede dyr, der er godkendt til konsum (fødevarer).

​Døde kæledyr/selskabsdyr
Døde kæledyr/selskabsdyr  er et animalsk biprodukt, og er omfattet af reglerne i forordningen om animalske biprodukter og miljølovgivningen.
 
Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har i fællesskab udarbejdet en vejledning om håndtering af døde selskabsdyr:
 
 
 
I vejledningen kan man læse, hvordan man kan bortskaffe sit døde kæledyr (selskabsdyr), fx via dagrenovation, nedgravning, kremering, forbrænding eller lade din dyrlæge tage sig af det. Det kan du også læse om i guiden “Kom af med dit døde kæledyr (eller selskabsdyr)”, som du finder nedenfor.

Det er også en mulighed, at begrave et dødt kæledyr det på en registreret kæledyrsgravplads. Læs mere om registrering af kæledyrsgravplads på siden:
 
 
Med kæledyr/selskabsdyr forstås
  • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
  • Fugle, bortset fra fjerkræ
  • Kaniner og gnavere​
  • Krybdyr og padder 
  • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
  • Tropiske akvariefisk 
Heste, fjerkræ, kælegrise, kælegeder og lignende er ikke kæledyr/selskabsdyr.
 
Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.
 
Døde produktionsdyr
Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter, som fx på et godkendt forarbejdningsanlæg.
 

Tilmelding

Der er forskellige frister for tilmelding af døde produktionsdyr til afhentning til bortskaffelse, som afhænger af, hvordan de opbevares indtil afhentning.
 

Opbevaring af døde produktionsdyr

Indtil døde produktionsdyr afhentes for at blive bortskaffet, kan der anvendes forskellige former for opbevaringsfaciliteter. De kan opbevares på en opbevaringsplads, i et køleanlæg eller fryseanlæg.
 

I vejledningen er forordningen om animalske biprodukters og Opbevaringsbekendtgørelsens krav til de forskellige typer opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr beskrevet.

Desuden er det beskrevet, hvordan transporten af de døde dyr skal foregå, om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde produktionsdyr skal være identificerbare, og om flytning af de døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til CHR.

For alle typer af opbevaringsfaciliteter gælder, at det påhviler ejeren at indhente tilladelser/godkendelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.
 
Du kan også læse om opbevaring af døde produktionsdyr i guiden, som du finder nedenfor.

 

Opgørelse over døde produktionsdyr

Opgørelse over døde produktionsdyr, som er tilført forarbejdningsanlæg tilknyttet Daka Bio-industries, findes på Dakas hjemmeside på nedenstående link:
 

Opgørelse over døde produktionsdyr på Dakas hjemmeside

  
Døde heste
Heste er i denne sammenhæng produktionsdyr, og døde heste skal opbevares, transporteres og bortskaffes  efter reglerne for døde produktionsdyr. 
 

Tilmelding

Som udgangspunkt skal døde heste bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg.  Senest 24 timer efter at hesten er aflivet eller fundet død skal man tilmelde den til afhentning.
 

Opbevaring

Indtil afhentning skal den døde hest opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og på en måde, så der ikke er risiko for spredning af smitstoffer. Det gøres fx ved at dække den døde hest med en presenning, der sørger for, at store ådselædende dyr som fugle og ræve ikke kan få adgang til hesten. Stedet skal være i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Stedet skal samtidigt være til at komme til og fra med lastbil.
 

Der er alternative måder at komme af med den døde hest på. Det er fx

  • nedgravning af enkelte heste. Det kræver en tilladelse fra både Fødevarestyrelsen og kommunen.
  • anvendelse som foder i zoologiske haver. Det er op til hver enkelt zoo, om de er interesserede, og de skal kontaktes inden aflivning for at aftale de nærmere betingelser. Zoo må kun modtage heste, der skal bruges til foder, når zoo har en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 
Kødet fra døde heste, der er udelukket fra konsum, kan ikke bruges til produktion af petfood, fx hundefoder.
 
 
Lovstof og regler
 
 
 
 
Ændret 6. december 2018