Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

COVID-19 virus og mink

Herunder kan du finde spørgsmål og svar om coronavirus (COVID-19) og mink.


  Læs bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr


Overvågning af COVID-19 i mink

Fødevarestyrelsen fortsætter den landsdækkende overvågning af COVID-19 i døde mink, hvor minkavleren selv skal sørge for at få udtaget prøver og sende dem ind til Statens Serum Institut (SSI).

Hvilke og hvor ofte skal besætningerne indsende prøver?

Alle aktive minkfarme skal indgå i overvågningen. Landets minkfarme er inddelt i tre grupper (1, 2 og 3) i henhold til minkfarmens postnummer. Opdelingen fremgår af skemaet nedenfor.

 
Farmens beliggenhedPrøveuge
Gruppe 1Postnr. 7870 - 9982Uge 37, 40 og 43
Gruppe 2Postnr. 6950 - 7860Uge 38, 41  og 44
Gruppe 3Postnr. 3600 - 6940Uge 39,42 og 45


Sådan foregår overvågningen

  • Kopenhagen Fur sender prøvekits, vejledninger og blanketter ud til alle aktive minkfarme i Danmark.
  • Minkavleren skal sørge for, at der bliver udtaget svaberprøver af 5 døde mink.
  • Prøverne sendes til Statens Serum Institut, som analyserer prøverne og sender svar direkte til ejeren af minkfarmen via e-mail. Fødevarestyrelsen får også besked om resultatet af prøverne.
  • Fødevarestyrelsen betaler for prøvemateriale og analyse. Minkavleren skal selv betale porto.
  • Fødevarestyrelsen følger op på, om minkavlerne får indsendt prøverne.

Information til minkavlere

Yderligere information til minkavlere om udtagning af overvågningsprøver


Hvis du har spørgsmål til overvågningen, så skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen på tlf. 72276900 eller via Fødevarestyrelsens kontaktformular


Har du mistanke om COVID-19 hos mink? 

COVID-19 i mink er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis du har mistanke om, at dit pelsdyrhold kan være smittet. Dyrlægen skal kontakte Fødevarestyrelsen, hvis det viser sig, at der grundlag for mistanken.

Symptomerne vil typiske være luftvejssymptomer, herunder stødende eller pustende vejrtrækning, vejrtrækning med åben mund og/eller vandigt flåd fra snuden. Symptomerne kan forekomme i kombination med andre symptomer bl.a. forøget dødelighed, øjenflåd, nedstemthed og sløvhed. 

Opdateret 20. juli 

 

Kan mink, der er smittet med COVID-19, smitte til mennesker?

Vi må indtil videre antage, at mink kan smitte mennesker ved tæt kontakt.

Oprettet 18. juni

Hvordan sikrer jeg min mink-produktion mod COVID-19?

Foreløbige studier og fund af smitte i minkproduktioner i både Danmark og Nederlandene viser, at mink og andre dyr af mårfamilien kan smittes med Covid-19 virus, formentlig ved tæt kontakt til smittede mennesker.
 
Den ansvarlige for en minkbesætning skal etablere en smittebeskyttelsesplan med det formål at mindske risikoen for spredning af COVID-19 og forebygge smitte mellem mennesker og mink. Det betyder bl.a., at alle der kommer i en minkbesætning skal, benytte værnemidler jf. besætningens smittebeskyttelsesplan. 

Læs mere her på siden under: Særligt for minkejere

Opdateret 20. juli

Hvordan foregår en undersøgelse for COVID-19 virus af en mink i tilfælde af en mistanke?

Hvis dit minkhold er under mistanke for COVID-19, bliver besætningen sat under offentligt tilsyn, hvilket bl.a. betyder, at du ikke må flytte dyr ud eller ind af besætningen. Fødevarestyrelsen kommer og udtager prøver fra minkene, som foregår ved, at en dyrlægebedøver et repræsentativt antal mink og udtager svaberprøver med en vatpind i dyrenes svælg.

Prøverne undersøges på SSI for tilstedeværelse af COVID-19 virus. Hvis det er påkrævet, udtages der også blodprøver fra dyrene til undersøgelse for antistoffer mod COVID-19. I dette tilfælde er det nødvendigt at aflive dyrene for at få tilstrækkeligt med blod. Fødevarestyrelsen erstatter værdien af de aflivede dyr.

Opdateret 20. juli   

Hvad gør Fødevarestyrelsen med et positivt testresultat?

I tilfælde af et positivt testresultat skal besætningen forblive under offentligt tilsyn indtil Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke længere er smittefare. Dette undersøges ved løbende at udtage nye prøver til undersøgelse fra COVID-19 virus. 

Fødevarestyrelsen er forpligtet til at indberette et positivt testresultat til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Det sker for, at man på sigt på internationalt plan kan få et overblik over COVID-19's betydning for dyresundheden.

Opdateret 20. juli       


Hvad sker der med gødningen fra smittede besætninger

Der er restriktioner for husdyrgødning fra minkbesætninger, der er mistænkt eller smittet med COVID-19. Inden det spredes direkte på landbrugsjord eller køres til bioforgasning på biogasanlæg skal det behandles ved metoder, der skal sikre, at smitte ikke spredes med gødningen. De konkrete restriktionerne vil fremgå direkte af det offentlige tilsyn (OT) der lægges på de enkelte besætninger, når de er smittede, eller også bliver det afklaret i dialog med Fødevarestyrelsen.

Det er ikke tilladt at komme foder, døde dyr eller andre animalske biprodukter i gylletanken. Hvis det fejlagtigt er sket, bliver det ekstra besværligt at håndtere og bortskaffe blandingen, så der ikke er nogen risiko for spredning af COVID-19. Du skal i så fald kontakte Fødevarestyrelsen for at aftale det videre forløb.

Oprettet 9. juli


Levering af foder til mistænkte eller smittede besætninger

Ved levering af foder til en minkbesætning under offentligt tilsyn pga. mistanke om eller smitte med COVID-19, må hverken foderbil eller chauffør komme inden for minkhegnet. Efter leveringen må foderbilen ikke samme dag leverer foder til andre minkbesætninger. 


Ændret 4. september 2020