Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Coronavirus og mink

Herunder kan du finde spørgsmål og svar om coronavirus (COVID-19) og mink.


  


Fødevarestyrelsen har afsluttet en landsdækkende stikprøve-screening af minkbesætninger for COVID-19 uden at finde sygdommen.


Læs nyhederne om fund af COVID-19 i mink:

Fødevarestyrelsen har sammen med de humane sundhedsmyndigheder udarbejdet et screeningsprogram til mink for at få kendskab til udbredelsen af COVID-19 i minkbesætninger i Danmark. Det vil give sundhedsmyndighederne et bedre grundlag for at rådgive i forhold til, hvilke sundhedsfaglige anbefalinger, der bør iværksættes.
 
For at få overblik over udbredelsen af COVID-19 i minkbesætningerne foretog Fødevarestyrelsen stikprøveundersøgelser i minkbesætninger på landsplan i perioden 22.-30. juni 2020. Vi forventer at have resultaterne af screeningen i uge 27. 

Læs Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr


Overvågning af COVID-19 i mink

Fødevarestyrelsen har iværksat en landsdækkende overvågning af COVID-19 i døde mink, hvor minkavleren selv skal sørge for at få udtaget prøver og sende dem ind til Statens Serum Institut (SSI).

Hvilke og hvor ofte skal besætningerne indsende prøver?

Alle aktive minkfarme skal indgå i overvågningen. Landets minkfarme er inddelt i tre grupper (1, 2 og 3) i henhold til minkfarmens postnummer. Opdelingen fremgår af skemaet nedenfor.

 
Farmens beliggenhedPrøveuge
Gruppe 1Postnr. 7870 - 9982Uge 30 og 33
Gruppe 2Postnr. 6950 - 7860Uge 31 og 34
Gruppe 3Postnr. 3600 - 6940Uge 32 og 35


Der er indtil videre planlagt 2 indsendelser, hvorefter Fødevarestyrelsen evaluerer overvågningen.

Sådan foregår overvågningen

  • Kopenhagen Fur sender prøvekits, vejledninger og blanketter ud til alle aktive minkfarme i Danmark.
  • Minkavleren skal sørge for, at der bliver udtaget svaberprøver af 5 døde mink.
  • Prøverne sendes til Statens Serum Institut, som analyserer prøverne og sender svar direkte til ejeren af minkfarmen via e-mail. Fødevarestyrelsen får også besked om resultatet af prøverne.
  • Fødevarestyrelsen betaler for prøvemateriale og analyse. Minkavleren skal selv betale porto.
  • Fødevarestyrelsen følger op på, om minkavlerne får indsendt prøverne.

Information til minkavlere

Yderligere information til minkavlere om udtagning af overvågningsprøver


Hvis du har spørgsmål til overvågningen, så skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen på tlf. 72276900 eller via Fødevarestyrelsens kontaktformular


Kort over undersøgte minkfarme
Har du mistanke om COVID-19 hos mink? 

COVID-19 i mink er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis du har mistanke om, at dit pelsdyrhold kan være smittet. Dyrlægen skal kontakte Fødevarestyrelsen, hvis det viser sig, at der grundlag for mistanken.

Symptomerne kan være luftvejsproblemer og forøget dødelighed blandt minkene.

Opdateret 8. juli 

 

Kan mink, der er smittet med COVID-19, smitte til mennesker?

Vi må indtil videre antage, at mink kan smitte mennesker ved tæt kontakt.

Oprettet 18. juni

Hvordan sikrer jeg min mink-produktion mod COVID-19?

Foreløbige studier og fund af smitte i minkproduktioner i både Danmark og Nederlandene viser, at mink og andre dyr af mårfamilien kan smittes med Covid-19 virus, formentlig ved tæt kontakt til smittede mennesker.
 
Alle, der har kontakt med mink, skal stadig følge Fødevarestyrelsens hygiejneregler for besætningsbesøg i minkfarme. Dvs. vaske hænder og skifte tøj både inden og efter besøg blandt dyrene. Har man symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme. 

Læs mere her på siden under: Særligt for minkejere

Opdateret 26. juni

Hvordan foregår en undersøgelse for COVID-19 virus af en mink i tilfælde af en mistanke?

Hvis dit minkhold er under mistanke for COVID-19 skal mink fra besætningen testes. Det foregår ved, at en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen bedøver et repræsentativt antal mink og udtager svaberprøver med en vatpind i dyrenes svælg.

Opdateret 8. juli   

Hvad gør Fødevarestyrelsen med et positivt testresultat?

I tilfælde af et positivt testresultat vil regeringen og myndighederne tage stilling til, hvad der skal ske. Hvert udbrud håndteres individuelt med hensyntagen til dyrevelfærden. 

Fødevarestyrelsen er forpligtet til at indberette et positivt testresultat til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Det sker for, at man på sigt på internationalt plan kan få et overblik over COVID-19's betydning for dyresundheden.

Opdateret 26. juni         

Hvad sker der med aflivede mink fra en besætning, der er testet positiv for COVID-19?

De aflivede mink bliver afhentet af Daka SecAnim, som transporterer minkene til forarbejdning på deres forarbejdningsanlæg i Randers.

Daka SecAnim er en del af det veterinære beredskab i Danmark og har erfaring med sikker og kontrolleret håndtering af sygdomsramte dyr. 

Oprettet 18. juni

Hvad sker med gødningen fra smittede besætninger

Der er restriktioner for husdyrgødning fra minkbesætninger, der er mistænkt eller smittet med COVID-19. Inden det spredes direkte på landbrugsjord eller køres til bioforgasning på biogasanlæg skal det behandles ved metoder, der skal sikre, at smitte ikke spredes med gødningen. De konkrete restriktionerne vil fremgå direkte af det offentlige tilsyn (OT) der lægges på de enkelte besætninger, når de er smittede, eller også bliver det afklaret i dialog med Fødevarestyrelsen.

Har man kommet foder, døde dyr eller andre animalske biprodukter i gylletanken, bliver det ekstra besværligt at håndtere og bortskaffe blandingen, så der ikke er nogen risiko for spredning af COVID-19. Du skal kontakte Fødevarestyrelsen for at aftale det videre forløb.

Oprettet 9. juli

Ændret 13. juli 2020