Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Coronavirus og fødevarer - detail, supermarkeder og produktionsvirksomheder

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem mad, men via dråber fra host og nys fra smittede personer. Så hold en god hygiejne. Find svar på en række spørgsmål på denne side.

Plan for udfasning af midlertidige covid19 foranstaltninger på fødevareområdet

Den nuværende situation på covid19-området betyder, at Fødevarestyrelsen har besluttet at igangsætte en udfasning af de midlertidige foranstaltninger på fødevareområdet, som blev indført i løbet af foråret 2020, efter følgende plan: 

  • Accepten af indpakning af fødevarer uden mærkning (f.eks. bland-selv slik og bake-off produkter) er udfase​t pr. 1. oktober 2021.
  • De øvrige foranstaltninger udfases pr. 1. januar 2022. Det skal understreges, at foranstaltningerne – som hidtil – alene kan anvendes, når afvigelsen skyldes et covid19-relateret forhold
  • Der vil være en overgangsperiode, hvori der fortsat kan sælges ud af de fødevarer, som er omfattet af en eller flere af de midlertidige foranstaltninger. Denne periode slutter 1. maj 2022. 
  • Kontrolmæssigt bibeholdes krav til dokumentation for manglende mærkning på dansk, som hidtil
  • Muligheden for indfrysning af fersk kød i engrosvirksomheder senere end straks udfases snarest muligt.

Spørgsmål/svar for detail, supermarkeder og produktionsvirksomheder

Må fødevarer markedsføres i emballager med andre oprindelsesangivelser end de faktiske?

Der kan opstå problemer med, at producenter ikke kan få leveret ingredienser til fødevareproduktion fra deres sædvanlige leverandører, samtidig med, at allerede produceret emballage er fortrykt med den sædvanlige oprindelsesangivelse for den pågældende ingrediens. Et eksempel kan være pasta med mel, der sædvanligvis kommer fra Italien, men hvor producenten grundet corona situationen midlertidigt er nødsaget til at få leveret melet fra et andet land.

Fødevarestyrelsen accepterer under ovenstående særlige omstændigheder, at fødevarer markedsføres i emballage trykt med andre oprindelsesangivelser end de faktiske. Denne løsning er begrundet i den overordnede målsætning om at sikre fødevareforsyningen og modvirke spild af fødevarer og emballage. Herudover er det afgørende, at der ikke er fødevaresikkerhedsmæssige problemer ved ovennævnte fremgangsmåde.​

Virksomheden skal kunne dokumentere over for tilsynsførende, at den manglende mærkning på dansk er begrundet i covid19-situationen. Dokumentationen kan være skriftlig eller mundtlig.

Fødevarestyrelsen finder ikke, at det er nødvendigt at skilte med de korrekte oprindelsesangivelser, idet der er tale om en undtagelsesvis situation. 

Udfases pr. 1. januar 2022 – med en overgangsperiode til og med 30. april 2022

Må fødevarer markedsføres i emballager uden dansk mærkning?

Fødevarestyrelsen accepterer som en midlertidig foranstaltning, at færdigpakkede fødevarer markedsføres til den endelige forbruger uden mærkning på dansk. Dog skal det være muligt at kunne få oplysninger om eventuelle allergener på forespørgsel.
 
Der er ikke nogen særlige krav til, hvilket sprog mærkningen i givet fald skal være anført på, men mærkningen skal leve op til kravene i fødevareinformationsforordningen.
 
Baggrunden herfor er, at Fødevarestyrelsen ønsker at sikre, at fødevareforsyningen kan opretholdes bedst muligt under de særlige omstændigheder forårsaget af COVID-19. Forhandlere af fødevarer skal derfor have mulighed for at kunne få leveret fødevarer fra andre leverandører end sædvanligt, uden at skulle mærke om.

Det er herudover afgørende, at der ikke er nogen fødevaresikkerhedsmæssige risici ved ovennævnte fremgangsmåde. 

Virksomheden skal kunne dokumentere over for tilsynsførende, at den manglende mærkning på dansk er begrundet i covid19-situationen. Dokumentationen kan være skriftlig eller mundtlig.

Udfases pr. 1. januar 2022 – med en overgangsperiode til og med 30. april 2022.

Må engrosvirksomheder indfryse kødprodukter og påføre ny holdbarhedsdato?

For at undgå madspild under coronakrisen er det midlertidigt muligt for engrosvirksomheder at indfryse kødprodukter, fx pålægsvarer, som er mærket med sidste anvendelsesdato, påføre produkterne en ny holdbarhed som frostprodukter og herefter markedsføre dem som frostvarer. 

For fødevarer mærket med "bedst før" er denne fremgangsmåde allerede mulig under normale omstændigheder. Denne midlertidige foranstaltning for produkter mærket med sidste anvendelsesdato gælder kun for engrosvirksomheder, der ellers ikke vil kunne afsætte disse varer pga. coronakrisen. 

Muligheden må kun anvendes for kødprodukter, hvis:

  • virksomheden er i besiddelse af egnede faciliteter til indfrysning, eller indfrysningen sker i et autoriseret frysehus,
  • varerne markedsføres som frostvarer – og kun nationalt,
  • den nye holdbarhed for varerne som frostvare fastsættes efter en faglig vurdering foretaget af producenten – det skal bl.a. tages i betragtning, hvor længe og hvordan varen har været opbevaret som kølevare samt, hvilken behandling varerne har undergået (fx om det er slicet m.v.),
  • modtageren oplyses om, at de skal anvende varerne hurtigt efter optøning.

Bemærk, at fersk kød skal indfryses straks, for kød af fx kvæg dog efter modning. Fersk kød må dog indfryses senere, hvis virksomheden selv anvender kødet i forarbejdede produkter, eller afsætter kødet til andre fødevarevirksomheder, der anvender kødet i forarbejdede produkter.

Udfases pr. 1. januar 2022 – med en overgangsperiode til og med 30. april 2022

Må engrosvirksomheder indfryse fersk kød, hakket kød og tilberedt kød senere end "straks"?

For at undgå madspild under corona-krisen er det midlertidigt muligt for engrosvirksomheder at indfryse fersk kød på et senere tidspunkt end "straks". For kød af fx kvæg kan kødet også indfryses senere end ved afslutningen af modningsperioden. Indfrysningen skal ske i virksomheden selv eller i et autoriseret frysehus. Det frosne kød skal anvendes i virksomhedens egen produktion af forarbejdede produkter eller afsættes til andre fødevarevirksomheder (engros eller detail), som anvender det frosne kød i forarbejdede produkter.

Ved forarbejdede produkter forstås, at kødet bliver fx varmebehandlet, tørret eller gennemsaltet, så der er sket en væsentlig ændring af kødet hele vejen gennem kødet. Kødet kan indgå i pølser, færdige middagsretter, stegte koteletter, stegte stege osv.

Det er ikke tilladt for engrosvirksomheder at indfryse hakket kød eller tilberedt kød senere end ved afslutningen af produktionen af det hakkede kød eller det tilberedte kød.

Det er ikke tilladt for engrosvirksomheder at indfryse maskinsepareret kød senere end 12 timer efter fremstillingen af det maskinseparerede kød.

Udfases snarest muligt. 


Ændret 4. oktober 2021