Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Coronavirus og fødevarer - caféer, restauranter og take away

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem mad. Men fødevarevirksomheder skal følge myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for at sprede coronavirus. Find svar på en række spørgsmål her.

Gør klar til genåbning - tjekliste til caféer og restauranter 

Se alle vores sider om fødevarer og coronavirus    
Informations for cafés and restaurants in English                                                                  


Genåbning af restaurationsbranchen 

Fra den 21. april 2021 kan restauranter, caféer og øvrige serveringssteder både åbne for udendørs og indendørs servering, men ved indendørs servering skal kunden blandt andet have et gyldigt coronapas og bruge mundbind – på nær, når man sidder ned. 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer samt Dansk Erhverv til inspiration lavet en tjekliste som hjælp til at gøre dig klar til at genåbne din restaurant eller cafe. 

Se tjeklisten til genåbning her 

Fødevarestyrelsen henviser til Erhvervsstyrelsen for information om brug af coronapas, bordbestilling, arealkrav, åbningstider, skiltning m.m. 

Gå til Erhvervstyrelsen her


Spørgsmål/svar for caféer, restauranter og take away

Må vi have buffetservering?
Ja, hvis I følger retningslinjerne fra Erhvervsministeriet om, at der ved buffetservering bør være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle. Buffeten bør også være indrettet, så spisegæsterne kan holde afstand. Det er en god idé at placere hånddesinfektionsmiddel flere steder ved buffeten, f.eks. både i starten og slutningen af buffeten.

Brug af mundbind eller visir ved ophold i lokaler på serveringssteder

Der er krav om, at gæster skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i lokaler på serveringssteder, eksempelvis hvis de skal på toilettet, bestille mad oppe ved disken eller lignende. Kravet om mundbind gælder ikke, når gæsterne befinder sig udendørs og heller ikke, når gæsterne sidder ned indenfor. Indendørs skal gæster og ansatte, der har kontakt med gæster/kunder, altså udelukkende bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned.

Fødevarestyrelsen henviser til Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide for yderligere information om brug af mundbind 

Gælder kravet om brug af mundbind i kantiner på f.eks. arbejdspladser.

 Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er der ikke krav om mundbind i kantiner på arbejdspladser, hvor kun de ansatte har adgang, da det ikke anses for et serveringssted. Er det en kantine, hvor offentligheden har adgang (f.eks. fordi personer, der ikke er tilknyttet arbejdspladsen, kan komme ind fra gaden), vil der derimod være tale om et serveringssted, og i dette tilfælde skal både kunder og ansatte, som har kontakt til kunden, bære mundbind. 

Læs anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om at bruge mundbind her

Ja. Fødevarestyrelsen giver en midlertidig tilladelse til, at restauranter leverer serveringsklare retter (som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren) til detailbutikker, fx supermarkeder, som sælges fra butikken til endelige forbrugere uden mærkning.


Der gives samtidig tilladelse til, at restauranter ikke skal anmelde sig til registrering af aktiviteten levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder (1/3-reglen).

 

Tilladelsen er betinget af:

  • Der er tale om små mængder af spiseklare retter, der sælges til endelige forbrugere inden for samme dag, som de er produceret
  • Der er tale om levering til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder inden for 50 km fra restauranten
  • Det skal være serveringsklare retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren. Ved spiseklare retter forstås fuldt færdigtilberedte retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren af hensyn til spisekvaliteten
  • Restauranten skal give butikken besked om evt. allergener i retten
  • Forbrugeren skal kunne oplyses om evt. allergener i retten på forespørgsel i butikken
  • Der skal være fuld sporbarhed både fra restaurant til butik og omvendt
  • Undtagelserne vil bortfalde, når restauranterne får lov til at åbne for spisende gæster

 

I den særlige coronasituation, bør personalet udlevere bestik eller pakke det ind enkeltvist, evt. i en serviet, så kunden ikke rører ved andres bestik.

 

Ja. Kunderne må gerne selv betjene kaffeautomater m.m. I skal dog sørge for, at de holder afstand ved drikkeautomaterne. Derudover skal I vurdere, om kontaktflader (trykknapper m.m.) skal rengøres og desinficeres hyppigere end normalt. Det kan være en god ide at stille håndsprit til rådighed for kunden.

Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt gælder for fødevarevirksomheder også for hygiejne. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. er der som udgangspunkt ikke behov for at bruge handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor medarbejdere m.v. har en passende håndhygiejne. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

 

Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt for kunder, så der er nem adgang til god håndhygiejne. Virksomheden kan tilbyde håndsprit ved indgange og fx selvbetjeningsautomater.

 

Ifølge reglerne om fødevarehygiejne skal medarbejdere skifte arbejdstøj m.v. efter behov. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal vasketøj sikres ved kemisk eller termisk desinfektion, og ved vask i almindelig vaskemaskine bør arbejdstøj m.v. vaskes ved 60 °C.

 

Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt, alle overflader afvaskes, og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder Virksomheden må konkret vurdere, hvor ofte den skal gøre rent – det afhænger blandt andet af antallet af gæster, som besøger restauranten.     

Se også: 


Ændret 20. april 2021