Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Coronavirus og fødevarer - caféer og restauranter

Fra 18. maj 2020 må caféer og restauranter igen servere mad og drikke for kunder. Men virksomhederne skal følge en række retningslinjer fra myndighederne for at mindske risikoen for at sprede coronavirus.


Spørgsmål/svar for caféer og restauranter


Må jeg holde min café, restaurant el. lign. åben?

Hvornår må jeg genåbne min restaurant eller café?

Caféer og restauranter mv. kan fra 18. maj 2020 igen servere mad og drikke for kunder. En væsentlig forudsætning for genåbningen er, at lokaler og udendørsarealer indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres.


Oprettet 16. maj

Hvilke regler gælder for natklubber, diskoteker og spillesteder?

Natklubber, diskoteker og spillesteder m.v. skal fortsat holde lukket. Restriktionerne forventes opretholdt indtil genåbningens fase 4.

Oprettet 16. maj

Restauranter, caféer, værtshuse og barer må ikke arrangere musik, diskotek og dans

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke indrettes til natklub- eller diskotekslignende aktiviteter eller afholde aktiviteter, hvor fx dans el.lign. betyder, at en afstand på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Oprettet 16. maj
 

Hvor længe må restauranter, caféer, barer og lign. holde åbent?

Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 24. Dette gælder ikke for take-away, hvis serveringsstedet i øvrigt har tilladelse hertil efter anden relevant lovgivning. 

Oprettet 16. maj
 

Hvornår skal jeg kontakte Fødevarestyrelsen om midlertidig lukning eller omlægning af min virksomhed?

I den nuværende situation med corona smitte behøver du som virksomhed ikke kontakte Fødevarestyrelsen, hvis du:
  • lukker din virksomhed midlertidig (under corona epidemien),
  • begynder at sælge take away, eller
  • genåbner din virksomhed efter at have holdt midlertidigt lukket (under corona epidemien)

Revideret 16. maj

Må vi sælge eller donere overskudsvarer til fx fødevarebanken og andre madspildsorganisationer? 

Ja, I må gerne sælge og donere overskudsvarer, så længe I overholder de sædvanlige krav i fødevarelovgivningen.

Revideret 16. maj
 

Er det tilladt at holde eksempelvis amatørkokke- og vinsmagningsarrangementer?

Ja. I må gerne holde sådanne arrangementer, men restauranter og caféer mv. skal overholde afstandskrav og forsamlingsforbuddet og kan således ikke holde arrangementer, der er større end den fastsatte grænse herfor.

Oprettet 16. maj

Må vi servere mad og drikke for vores gæster ved møde- og konferenceaktiviteter?

Ja, forudsat at Erhvervsministeriets retningslinjer om bl.a. afstand og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at undgå smitte bliver fulgt. 

Oprettet 16. maj
 
Hvilke krav er der til indretning og afstand?

Hvor mange gæster må der være i restauranter og caféer?

Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet og må ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse på 10 personer. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem selskaberne, jf. nedenfor. For restauranter og cafeer er der indført et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 per person, medmindre kunderne i al væsentlighed står op, så er kravet 4 m2 gulvareal per person.

Oprettet 16. maj

Hvordan overholder restauranter og caféer de gældende afstandskrav?

Restauranter og caféer mv. skal indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Dette gælder både indendørs og udendørs servering. Personer, der spiser sammen, kan sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens der skal være mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

Oprettet 16. maj

Må vi have buffetservering i vores restaurant eller café?

Ja, hvis I følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om, at der ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1 meters afstand mellem gæster.


Oprettet 16. maj
 

Må kunderne selv tage bestik fra en kurv, eller skal det pakkes ind i en serviet og udleveres af personalet?

I denne særlige coronasituation, bør bestik udleveres af personalet eller pakkes ind enkeltvist evt. i en serviet, så kunden ikke rører ved andres bestik.

Oprettet 16. maj

Må kunderne selv betjene drikkeautomater med kaffe og tilbehør samt vandautomater?

Ja. Jeres kunder må gerne selv betjene kaffeautomater m.m. I skal dog sørge for, at de holder afstand ved drikkeautomaterne. Derudover skal I vurdere, om kontaktflader (trykknapper m.m.) skal rengøres og desinficeres hyppigere end normalt.

Oprettet 16. maj

Må restauranter og caféers tjenere servere mad og drikke ved bordene?

Tjenere må gerne servere portionsanretninger og mad fra fade ved bordene, men de skal minimere risikoen for personsmitte ved at begrænse tiden med tæt kontakt til gæsterne.

Oprettet 16. maj


Skal vi fjerne servietter, salt og peberbøsser fra bordene?

Nej, det er ikke et krav, at I fjerner servietter, salt og pebersæt fra bordene. Dog skal I være opmærksomme på, om f.eks. salt/peber sæt skal rengøres hyppigere end normalt. Alternativt kan I tilbyde salt/peber i portionsbreve.

Oprettet 16. maj

Hvilken risiko er der for smitte fra medarbejdere og gæster?

Hvis en medarbejder i en fødevarevirksomhed har coronavirus, kan det så smitte via maden?

Nej, der er ikke informationer om, at coronavirus kan smitte via fødevarer eller fødevareemballager. Fødevarestyrelsen anbefaler alle med milde symptomer på COVID-19 til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og blive hjemme, indtil de er raske, fordi coronavirus nemt spreder sig ved tæt kontakt med andre.


Hvordan gør vi, hvis en medarbejder i vores fødevarevirksomhed får konstateret Covid-19?

Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. bør ansatte ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter, symptomerne er ophørt. Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Læs om forebyggelse af coronasmitte på coronasmitte.dk

Hvad gør du, hvis dine gæster viser symptomer på at være smittet med covid-19?

Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes, og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.


Hvilke krav er der til handsker og håndsprit?

I hvilke funktioner skal medarbejderen bruge handsker?

Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt gælder for fødevarevirksomheder, herunder ift. hygiejne. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. er der som udgangspunkt ikke behov for at bruge handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor medarbejdere m.v. har en passende håndhygiejne. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

Er jeg på den sikre side, hvis jeg bruger engangshandsker?

Selvom du bruger éngangshandsker, når du tilbereder mad eller betjener kunder, skal du stadig huske at vaske hænder. Skift handsker ofte og vask hænder jævnligt – fx hver gang, du tager handskerne af eller skifter handsker. Brug af handsker kan ikke erstatte vask af hænder.

Er der særlige krav til brug af sæbe og håndsprit?

Ifølge fødevarelovgivningen skal medarbejdere holde en god personlig hygiejne og vaske hænder i vand og sæbe. Der skal være adgang til at tørre hænder, fx i papir eller med lufttørrer. Håndsprit er ikke et alternativ til vand og sæbe, men kan være et supplement.
Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal alle medarbejdere vaske hænder grundigt eller benytte håndsprit (70-85% alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.


Kan vi anvende en kloropløsning som alternativ til håndsprit?

Nej, en kloropløsning er ikke et alternativ til håndsprit. Personale i fødevarevirksomheder bør i stedet vaske hænder med vand og sæbe og eventuelt bruge handsker.

Skal cafeen/restauranten stille håndsprit til rådighed for gæsterne og hvordan?

Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal derfor være vand og sæbe eller håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt for gæster. Hånddesinfektion kan tilbydes ved indgange, men også ved buffeten, selvbetjeningsautomater, service og tallerkner m.v.

Revideret 20. maj

Hvilke hygiejneregler skal vi følge?
 

Hvordan skal restauranter og caféer beskytte sine medarbejderne mod smitte?

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere i mere end 15 minutter ved fx en bar-disk. Ansigt-til-ansigt kontakt mellem gæster og medarbejdere kan evt. begrænses med en fysisk barriere i form af fx plastik- eller glasafskærmning. En fysisk barriere kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.

Oprettet 16. maj

Hvilken risiko er der for smitte via varer, som virksomhedens modtager?

I kan trygt modtage varer til restauranten eller caféen. Selv hvis chaufføren kan være smittet med coronavirus, vil sandsynligheden for at blive smittet ved at spise de udbragte varer være yderst lille.

I kan minimere risikoen for smitte yderligere ved at holde afstand til chaufføren samt vaske hænder før og efter, I pakker varer ud.
 
Levering af varer skal altid ske fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt, og virksomhederne skal følge de almindelige procedurer for hygiejne ved modtagelse af fødevarer.

Der er ingen rapporter om smitte med coronavirus via fødevarer eller fødevareemballager. Coronavirus kan overføres via overflader, men ikke gennem huden, kun gennem slimhinder i mund, næse og øjne. Risikoen vurderes derfor at være yderst lille, hvis du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet og hold afstand.

Se også hygiejnevejledningen
 

Hvilke regler gælder for rengøring og desinficering i denne tid?

Fødevarevirksomheder skal følge de sædvanlige rengøringsprocedurer i køkkenet og andre lokaler. Afvaskning med vand og sæbe er effektivt, også overfor coronavirus, fordi sæben reducerer virus. Almindelige desinfektionsmidler (inkl. de alkoholbaserede) gør, at coronavirus bliver inaktiveret.

Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Det er nødvendigt at have særligt fokus på håndtag, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, selvbetjente kaffemaskiner, dankortterminaler, m.v., som berøres af mange. Virksomheden skal også sikre rengøring af skrivebord og arbejdsstation, når der skiftes bruger.


Oprettet 16. maj

Er der særlige forholdsregler, man skal overholde i køkkenet?

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem mad – så sørg for at holde den sædvanlige gode hygiejne, når du håndterer fødevarer.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus ved at holde god håndhygiejne, ved at hoste og nyse i ærmet samt holde afstand.

Se også hygiejnevejledningen
                     

Hvor ofte skal vi skifte arbejdstøj fx bukser, jakker og forklæder?

Ifølge fødevarehygiejnereglerne skal medarbejdere skifte arbejdstøj m.v. efter behov. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal vasketøj sikres ved kemisk eller termisk desinfektion, og ved vask i almindelig vaskemaskine bør arbejdstøj m.v. vaskes ved 60 °C.


Skal særlige coronarelaterede tiltag skrives ind i virksomhedens egenkontrolprogram?

Nej, Fødevarestyrelsen stiller ikke krav om, at egenkontrolprogrammerne suppleres med nye corona relaterede tiltag.    


Kan man være sikker på, at coronavirus er fjernet fra drikkeglas, som er vasket i en industriopvaskemaskine?

Ja. Temperaturen i skyllevandet i en industriopvaskemaskine vil typisk være mindst 80°C. Ved denne temperatur bliver coronavirus inaktiveret, så drikkeglas og anden service er sikkert at bruge.
 

Hvor længe kan virus overleve på dørhåndtag og lignende?

Informationerne om, hvor længe coronavirus kan overleve i miljøet, er ikke helt entydige p.t. Men generelt kan coronavirus overleve 2-3 døgn ved stuetemperatur og længere tid ved køletemperatur. Den bliver ikke inaktiveret af frysning.

Se også spørgsmål og svar om "Skal caféer og restauranter være ekstra omhyggelige med at gøre rent og desinficere i denne tid".


Gæstetoiletter kræver ekstra opmærksomhed

Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt, alle overflader afvaskes, og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l. Hyppigheden for rengøringen sker efter en konkret vurdering og afhænger blandt andet af antallet af gæster, som besøger restauranten.

Revideret 16. maj


Ændret 20. maj 2020