Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Coronavirus og fødevarer - caféer og restauranter

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem mad. Men fødevarevirksomheder skal følge myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for at sprede coronavirus. Find svar på en række spørgsmål her.

Læs generel info om fødevarer og COVID-19                                                                                 

Informations for cafés and restaurants in English


Nye retningslinjer pr. 17. september 2020

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at der på grund af stigende smittespredning er behov for nye midlertidige tiltag i hele landet. Tiltagene gælder fra den 17. september og foreløbigt frem til den 31. oktober 2020.

Tiltagene betyder bl.a.:
  • Åbningstid: Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder begrænses til kl. 22.00.
  • Mundbind: Der indføres krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Kravet gælder dog ikke for gæster, når de sidder ned. Det gælder heller ikke for ansatte, hvis de opholder sig i et aflukket rum, eller bag en afskærmning hvortil det alene er de ansatte, der har adgang. Fødevarestyrelsen henviser til coronasmitte.dk for yderligere information.

    Sundhedsstyrelsen giver de samme anbefalinger til brug af mundbind for personalet på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder, som brugen i det offentlige rum. Anbefalingerne kan læses på www.sst.dk/mundbind

  • Skiltning: Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted.
  • Afstand: Skærpet fokus på at overholde kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse) for gæster i restauranter, på barer, caféer og lignende serveringssteder. 

Læs alle tiltagene på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside: 
Nye tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark


Spørgsmål/svar for caféer og restauranter:

Hvor gælder kravet om brugen af mundbind eller visir? 
Kravet om brug af mundbind eller visir gælder for alle serveringssteder, hvor der bliver serveret mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Kravet gælder kun indendørs. Så længe kunden eller den besøgende sidder ned, er der ikke krav om at bruge mundbind eller visir. Kravet om mundbind eller visir gælder både, hvis maden bliver serveret af personalet, og hvis kunden selv henter maden i fx en bar. Take-away forretninger uden siddepladser, hvor kunder kun køber mad i forretningen og går igen, er ikke omfattet af kravet.

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er der ikke krav om mundbind i kantiner på arbejdspladser, hvor kun de ansatte har adgang, da det ikke anses for et serveringssted. Er det en kantine, hvor offentligheden har adgang (f.eks. fordi personer, der ikke er tilknyttet arbejdspladsen, kan komme ind fra gaden), vil der derimod være tale om et serveringssted, hvis man kan sidde ned på stedet. 
 
Du kan læse mere om brug af mundbind på www.sst.dk/mundbind 

Sundheds- og ældreministeriet har formuleret kravet om brug af mundbind i Bekendtgørelse nr. 1362 af 16/09/2020 Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende kravet om at bruge mundbind eller visir, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du kontakter den fælles myndighedstelefon på 7020 0233


Hvornår skal jeg kontakte Fødevarestyrelsen om midlertidig lukning eller omlægning af min virksomhed?
I den nuværende situation med coronasmitte behøver du ikke kontakte Fødevarestyrelsen, hvis du:
  • lukker din virksomhed midlertidig (under corona-epidemien) eller
  • genåbner din virksomhed efter at have holdt midlertidigt lukket (under corona-epidemien).

Må vi have buffetservering?
Ja, hvis I følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om, at der ved buffetservering, fælles-spisning m.v. skal være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1 meters afstand mellem gæster.

Må kunderne selv tage bestik fra en kurv, eller skal det pakkes ind i en serviet og udleveres af personalet?
I den særlige coronasituation, bør personalet udlevere bestik eller pakke det ind enkeltvist, evt. i en serviet, så kunden ikke rører ved andres bestik.

Må kunderne selv betjene drikkeautomater med kaffe og tilbehør samt vandautomater?
Ja. Kunderne må gerne selv betjene kaffeautomater m.m. I skal dog sørge for, at de holder afstand ved drikkeautomaterne. Derudover skal I vurdere, om kontaktflader (trykknapper m.m.) skal rengøres og desinficeres hyppigere end normalt.

Må vores tjenere servere mad og drikke ved bordene?
Tjenere må gerne servere portionsanretninger og mad fra fade ved bordene, men tjenerne bør begrænse tiden med tæt kontakt til gæsterne for at minimere risikoen for smitte mellem personer. 

Skal vi fjerne servietter, salt og peberbøsser fra bordene?
Nej, det er ikke et krav, at I fjerner servietter, salt og pebersæt fra bordene. Dog skal I være opmærksomme på, om fx salt/peber sæt skal rengøres hyppigere end normalt. Alternativt kan I tilbyde salt/peber i portionsbreve.

I hvilke funktioner skal medarbejderen bruge handsker?
Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt gælder for fødevarevirksomheder også for hygiejne. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. er der som udgangspunkt ikke behov for at bruge handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor medarbejdere m.v. har en passende håndhygiejne. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

Skal vi stille håndsprit frem til gæsterne og hvordan?
Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt for gæster, så der er nem adgang til god håndhygiejne. Virksomheden kan tilbyde håndsprit ved indgange, men også ved buffeten, selvbetjeningsautomater, service og tallerkner m.v.

Hvilken risiko er der for smitte via varer, som virksomhedens modtager?
I kan trygt modtage varer. Selv hvis chaufføren kan være smittet med coronavirus, vil sandsynligheden for at blive smittet ved at spise de udbragte varer være yderst lille.
I kan minimere risikoen for smitte yderligere ved at holde afstand til chaufføren samt vaske hænder før og efter, I pakker varer ud.
 
Levering af varer skal altid ske fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt, og virksomhederne skal følge de almindelige procedurer for hygiejne, når den modtager fødevarer.
Der er ingen rapporter om smitte med coronavirus via fødevarer eller fødevareemballager. Coronavirus kan overføres via overflader, men ikke gennem huden, kun gennem slimhinder i mund, næse og øjne. Risikoen vurderes derfor at være yderst lille, hvis du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, nys og host i ærmet og hold afstand.

Hvor ofte skal vi skifte arbejdstøj fx bukser, jakker og forklæder?
Ifølge reglerne om fødevarehygiejne skal medarbejdere skifte arbejdstøj m.v. efter behov. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal vasketøj sikres ved kemisk eller termisk desinfektion, og ved vask i almindelig vaskemaskine bør arbejdstøj m.v. vaskes ved 60 °C.

Skal der gøres ekstra rent på gæstetoiletter? 
Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. skal toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt, alle overflader afvaskes, og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l. Virksomheden må konkret vurdere, hvor ofte den skal gøre rent – det afhænger blandt andet af antallet af gæster, som besøger restauranten.

Se også: 


Ændret 29. oktober 2020