Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Contagiøs equin metritis (CEM)

Contagiøs equin metritis (CEM) er en yderst smitsom kønssygdom hos heste.

​Contagiøs = smitsom, equin​​ = hest og metritis = betændelse i livmoderen.

Sygdommen skyldes en bakterie, Taylorella equi​​genitalis, og smittespredningen sker hyppigst ved bedækning med hingste, der er bærere af smitten.

CEM er udbredt i det meste af verden, også i D​anmark.

Den,​ der har modtagelige dyr i sin varetægt, skal ved mistanke om CEM straks tilkalde en dyrlæge.​​


Sygdomstegn
Inkubationstiden for CEM (dvs. den tid, der går, fra d​yret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er 2-6 dage.

Sygdomstegnene​​​​ varierer meget, fra den alvorlige med rigeligt, ildelugtende, betændt flåd fra hoppens skede til slet ingen symptomer. Hoppen bliver ofte midlertidigt steril, og bliver hun alligevel drægtig, kan føllet blive smittet med T. equigenitalis ved fødslen og forblive smittebærer uden at vise sygdom, indtil det er kønsmodent.

Dyrene kommer sig efter sygdom igen uden problemer,​ men enkelte kan blive kroniske bærere af bakterien.

Hos hingste findes bakterien i forhuden og ​på overfladen af penis uden at give klinisk sygdom.​
 
Ofte vil sygehistorien for en smittet hoppe fortælle, at der er reproduktionsproblemer, og for en smittet hingst, at der er et udsædvanligt højt antal hopper med manglende drægtighed eller uventet abort efter bedækning ved den givne hingst.
Smittespredning
Smitte med CEM sker langt hyppigst ved bedækning, hvor hingste, der er bærere af T. equigenitalis, smitter hoppen. Også instrumenter brugt til behandling af smittede dyr kan være årsag til smittespredning.
Smitten kan i sjældne tilfælde overføres til andre dyr af hesteslægten, fx æsler.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol af sygdommen

CEM er anmeldepligtig. Hvis der opstår mistanke om CEM, skal ejeren af dyret tilkalde en dyrlæge. Kan dyrlægen ikke afvise mistanke, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen, samt udtage svaberprøver, der indsendes til undersøgelse hos Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut (SSI).​ 

Læs mere på SSI's hjemmeside
 
Konstateres sygdommen, skal fundet anmeldes til Fødevarestyrelsen.
Vask og desinfektion kombineret med antibiotikabehandling af hingste kan forebygge smittespredning med CEM. Vaccination kan ikke bruges.
 
Kontrol med CEM kan ske ved oprettelse af sygdomsfri områder. Undersøgelse af dyr i et område sker ved svaberprøver af dyrenes kønsorganer. Jævnlige undersøgelser af hingste, der benyttes til bedækning, anbefales.
 
Forekomst
CEM er udbredt i det meste af verd​en og ses også jævnligt i Danmark.
Lovstof og regler

 
Ændret 1. juli 2022