Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Codex Alimentarius - Anbefalinger for god praksis for foder

Codex Alimentarius er et samarbejde mellem FN-organisationerne FAO og WHO. Ét formål er at udarbejde anbefalinger og retningslinjer for god praksis ved fodring af dyr. Ca. 185 lande er medlem af Codex Alimentarius.

​​I december 2004 offentliggjorde Codex Alimentarius sine anbefalinger for god praksis ved fodring af dyr (CAC/RCP 54, 2004 – Recommended Code of Practice on Good Animal Feeding). Anbefalingerne var forinden godkendt ved Codex Alimentarius Kommissionens 27. møde, afholdt i Geneve 28. juni – 3. juli 2004.

Anbefalingerne eller retningslinjerne var resultatet af fem års internationalt arbejde i en task force (”Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Animal Feeding”) under Codex Alimentarius.

Retningslinjerne (i alt 12 sider) omfatter alle led i produktion og anvendelse af alt foder til alle dyr, der anvendes til produktion af fødevarer, også akvakulturbrug (dam- og havbrug). Retningslinjerne dækker både industrielt fremstillet foder og foder, der produceres og anvendes på landbrug med fødevareproducerende dyr. Retningslinjerne dækker hele fødekæden fra jord til bord. 

Codex Allimentaris anbefalinger for god praksis ved fodring af dyr

 

Om retningslinjerne

Retningslinjerne favner bredt og anbefaler helt overordnet, at foder skal produceres på basis af gode og sunde råvarer.
 
Retningslinjerne bygger på centrale principper som bl.a. sporbarhed af foder, kvalitetssikring/egenkontrol, mærkning af foder og offentlig kontrol. Retningslinjerne stiller bl.a. krav om, at tilsætningsstoffer skal være risikovurderet og godkendt til foder. Retningslinjer for mærkning af GMO-foder skal afvente, hvad Codex-komitéen om mærkning af fødevarer beslutter.
 
Desuden fastslår retningslinjerne, at foder ikke må indeholde uønskede stoffer som fx pesticider og svampegifte, og at animalsk protein ikke må anvendes som foder til drøvtyggere. For bedrifter med dyr er der herudover krav til dyrkning af foderafgrøder og til selve fodringen. Pesticider og gødning skal anvendes korrekt, og dyrene må kun få foder, der er beregnet til dyrearten.
 
Læs retningslinjerne i deres helhed på Codex Alimentarius' hjemmeside under ”Standards”/”List of Standards” under koden CAC/RCP 54 fra 2004.

Genvej til Co​dex Alimentarius
 

Baggrund

Codex Alimentarius Kommissionen besluttede i 1999 at nedsætte en task force, som skulle udarbejde retningslinjer for god praksis ved fodring af dyr. Codex Alimentarius har tidligere udelukkende beskæftiget sig med fødevarer. Formålet var at sikre kvaliteten og sikkerheden af fødevarer af animalsk oprindelse.
 
Beslutningen blev taget på baggrund af den øgede opmærksomhed omkring sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og det foder, der gives til dyr, som anvendes til fødevarer.
 

 
Ændret 19. juli 2021