Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Certificering af fåreflokke

Frivilligt avlsprogram med henblik på TSE-resistens hos får.

​​Der er i henhold til EU-lovgivningen krav om, at alle medlemslande sk​​al iværksætte et obligatorisk avlsprogram for fårebestanden i de enkelte lande. Formålet er at afdække dyrenes modtagelighed for BSE gennem undersøgelse af deres genotype for prionprotein samt fremavle får med lille modtagelighed for BSE. Denne genotype betegnes ARR/ARR.​

Nyt overvågningsprogram
Danmark fik i oktober 2003 i EU godkendt et udvidet nationalt overvågningsprogram, som består i, at alle selvdøde og aflivede får og geder på 18 mdr. eller derover skal sendes til destruktionsanstalt (DAKA) og undersøges for BSE/Scrapie. Med godkendelsen af dette overvågningsprogram fik Danmark således en fritagelse fra det obligatoriske avlsprogram. 
 
Frivilligt avlsprogram
Med fritagels​en fra det obligatoriske avlsprogram har Danmark således nu kun pligt til at opstille retningslinjer for et frivilligt avlsprogram, som består i certificering af fåreflokke. Retningslinjerne er i øjeblikket u​nder udarbejdelse i Fødevarestyrelsen, og selve driften og vedligeholdelsen af dette program vil ligge hos erhvervet, dvs. Dansk fåreavl og Dansk Kvæg.
Lovgivning
De overordnede retnin​gslinjer for certificering af fåreflokke er beskrevet i TSE-forordningen, Forordning nr. 999/2001 (​med senere ændringer), bilag VII, kapitel B, Del 3.

 

 

 

DyrskuerDyrskuerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrskuer.aspx02260aspx0htmlEmneside
LandbrugsindberetningLandbrugsindberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Landbrugsindberetning.aspx02470aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx02682aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx017676aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx010587aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018