Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Certificering af fåreflokke

Frivilligt avlsprogram med henblik på TSE-resistens hos får.

​​Der er i henhold til EU-lovgivningen krav om, at alle medlemslande sk​​al iværksætte et obligatorisk avlsprogram for fårebestanden i de enkelte lande. Formålet er at afdække dyrenes modtagelighed for BSE gennem undersøgelse af deres genotype for prionprotein samt fremavle får med lille modtagelighed for BSE. Denne genotype betegnes ARR/ARR.​

Nyt overvågningsprogram
Danmark fik i oktober 2003 i EU godkendt et udvidet nationalt overvågningsprogram, som består i, at alle selvdøde og aflivede får og geder på 18 mdr. eller derover skal sendes til destruktionsanstalt (DAKA) og undersøges for BSE/Scrapie. Med godkendelsen af dette overvågningsprogram fik Danmark således en fritagelse fra det obligatoriske avlsprogram. 
 
Frivilligt avlsprogram
Med fritagels​en fra det obligatoriske avlsprogram har Danmark således nu kun pligt til at opstille retningslinjer for et frivilligt avlsprogram, som består i certificering af fåreflokke. Retningslinjerne er i øjeblikket u​nder udarbejdelse i Fødevarestyrelsen, og selve driften og vedligeholdelsen af dette program vil ligge hos erhvervet, dvs. Dansk fåreavl og Dansk Kvæg.
Lovgivning
De overordnede retnin​gslinjer for certificering af fåreflokke er beskrevet i TSE-forordningen, Forordning nr. 999/2001 (​med senere ændringer), bilag VII, kapitel B, Del 3.

 

Ændret 16. maj 2018