Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)

CHR er Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister, hvor alle besætninger skal være registreret.

​​​​​​​​Kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler og papegøjer skal være mærket med særligt godkendte identifikationsmidler (øremærker, chip mv.). Desuden skal fritter, der udføres fra Danmark, være mærket med en godkendt chip. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister – i daglig tale "CHR".

Læs mere om "Mærkning af dyr"

På hjemmesiden for CHR kan du blandt andet se oplysninger om besætninger, oplysninger om enkelte kreaturer og oplysninger om flytning af får, geder og svin.

Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som fx BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

CHR-hjemmeside

Sådan opretter​ eller ophører du din besætning i CHR

Du kan selv oprette eller ophøre en besætning i CHR vha. appen "CHR" eller på Landbrugsindberetning.dk. Du kan også kontakte CHR-afdelingen, som mod betaling kan hjælpe dig med registreringen.

Hvis du har et CVR-nummer, skal din besætning registreres på dit CVR-nummer.

Gå til Landbrugsindberetning.dk

Kontaktinformationer til CHR-afdelingen

Digital indberetning af besætninger i CHR

Alle hændelser for kvæg og alle flytninger af svin, får og geder skal indberettes digitalt. 

Du skal også indberette digitalt, når vi skriver til dig, at det er tid til at opdatere dine besætningsoplysninger.​

Er der nogen undtagelser fra kravet om digital indberetning?

Personer og virksomheder, der hos kommunen er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, er undtaget fra kravet om digital indberetning til CHR. Hvis du er undtaget fra kravet, kan du indberette ved at kontakte CHR-afdelingen på tlf. 7015 5015.​​

Hvis du fortsat vil indberette på papir

Hvis du er omfattet af kravet om digital indberetning, men gerne vil indberette telefonisk eller på papir fremover, kan du mod betaling sende dine indberetninger til CHR-afdelingen eller kontakte dem på tlf. 7015 5015. Det koster 84 kr. pr. påbegyndt 10 minutter, når CHR-afdelingen indberetter på dine vegne.

Hvis du mener, at der er specielle forhold for dig, der betyder, at du ikke kan indberette digitalt, kan du søge om dispensation fra kravet hos Fødevarestyrelsen. Dispensationer vil dog kun blive givet undtagelsesvist og i helt særlige tilfælde. At du ikke har en computer eller ikke har adgang til internettet er ikke forhold, der vil kunne udløse en dispensation.​

Årlig indberetning til CHR

Du får et brev fra Fødevarestyrelsen, når tiden er inde til, at du skal ajourføre eller bekræfte dine besætningsoplysninger.

Brevet kommer i din digitale postkasse eller i din almindelige postkasse, hvis du ikke har tilmeldt dig e-post fra det offentlige. Læs om digital post på borger.dk

Din frist for indberetning fremgår af brevet.

Uanset din indberetningsfrist kan du til hver en tid gå ind og ændre dine besætningsoplysninger (fx ejer- og brugeroplysninger eller antal dyr) vha. appen "CHR" eller på Landbrugsindberetning.dk

Sådan indberetter du hændelser for kvæg eller flytninger af svin, får og geder

Hvis du skal indberette hændelser af fødsler, dødsfald, slagtning eller flytning, skal dette ske inden 7 dage.

Sådan indberetter du fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning af kvæg

Sådan indberetter du flytning af får, geder eller svin

F​øring af fortegnelser

Udover registreringen i CHR skal du huske at føre fortegnelser over flytninger mv. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol. ​

Gebyrer for registrering i CHR

Når du er registreret med en besætning med kvæg, svin, får eller geder i CHR, skal du betale for registrering​​en – det såkaldte CHR-gebyr. For kvæg betales der et gebyr pr. årsdyr, mens der for de andre dyrearter betales et gebyr pr. besætning pr. år.

CHR-gebyret kan variere fra år til år. Du kan finde information om CHR-gebyret for de enkelte dyrearter på side 19-20 i Fødevarestyrelsens prisliste 2022 på siden ​Betaling af afgifter ​og gebyrer.​​

Lovstof og regler

Gå til CHR - lovstof​

Ændret 11. august 2022