Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Brug af agn i ferske vande

 


Hvis man vil benytte agn i form af stykker af fisk i forbindelse med fiskeri i ferske vande, herunder lystfiskersøer, gælder de samme regler som ved flytning af fisk jf. Bekendtgørelse 965 af 18/7-2013 § 27.

Da alle danske ferskvandsområder, herunder lystfiskersøer, er fri for viral hæmoragisk septikæmi (VHS), og infektiøs lakseanæmi (ILA) må der kun tilføres agn der kommer fra tilsvarende områder. Den 18. maj 2021 blev der identificeret et udbrud med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark.

Det betyder, at man må benytte agn af ferskvandsfisk indfanget i Danmark, bortset fra fisk fanget i Rohden Å i Hedensted Kommune og dens afvandingsområder, da udbruddet af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er afgrænset hertil.

Man må ikke benytte agn fra saltvandsfisk, da marine områder ikke er at betragte som fri for VHS , da det er vist, at en lang række saltvandsfisk kan indeholde VHS-virus, som vil kunne overføres til ferskvand og give sygdomsproblemer hos ørreder.

Undersøgelser af sild og brisling fra de danske farvande har vist en forekomst af VHS virus i disse på 2-5 %, hvilket betyder, at brug af disse som agn vil udgøre en alvorlig risiko for indførsel af smitte til ørreder i de danske ferskvandsområder.

Ændret 21. maj 2021