Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bluetongue

Bluetongue er en virussygdom, der rammer drøvtyggere (får, geder, køer og hjorte).

​​​Sygdommen bliver overført af små insekter (mitter), når de bi​​der dyrene for at suge blod. Mennesker kan ikke smittes med bluetongue.​ De senere år har der været konstateret bluetongue flere steder i Europa.

Danmark er erklæret fri for bluetong​ue pr. 1. januar 2011.
 
Forekomst i Danmark
Bluetongue blev for første gang​​ konstateret i Danmark i oktober 2007. Seneste udbrud af bluetongue i Danmark var i november 2008.
 
Sygdomstegn
Inkubationstiden (den tid der går, fra dyr​et er blevet smittet, til det udviser symptomer på sygdom) er normalt mellem 5 og 20 dage.

Symptombilledet kan variere fra næsten ingen symptomer til kraftige kliniske symptomer.
 

Får

Kliniske symptomer hos får kan omfatte gispende åndenød, væskeansamlinger i hovedet,
høj feber, nedstemthed, sårdannelse på slimhinderne i mundhulen (især på tandpladen), cyanotisk tunge (blåfarvning), halthed som følge af kronrandsbetændelse, udbredte muskelnekroser, torticollis, øjenbetændelse og hårtab. Dødeligheden hos får varierer meget.
 

Kvæg

Kliniske symptomer hos kvæg kan omfatte væskeansamlinger i hovedet, læsioner i mund- og næsehulen, savlen, næseflåd, tåreflåd, halthed og hævede røde patter. Sygdommen kan være dødelig hos kvæg.
 
Får og køer, der bliver smittet, mens de er drægtige, kan abortere eller føde deforme lam eller kalve. Der er også risiko for, at virus overføres fra ko til kalv under drægtigheden, så kalven bliver født som levedygtig smittebærer. Derfor er det vigtigt, at efterbyrden bliver bortskaffet efter gældende regler, da efterbyrden også kan indeholde virus. Smitte fra mor til afkom under drægtigheden er på nuværende tidspunkt ikke påvist hos får og geder.
 
Andre drøvtyggere har oftest svage, uspecifikke symptomer på bluetongue.
 
Ejere af modtagelige dyr skal ved mistanke om bluetongue straks tilkalde en dyrlæge.
 
Årsag og smittespredning
Bluetongue er en såk​​aldt vektorbåren virussygdom. Det vil sige, at sygdommen ikke smitter fra dyr til dyr, men virus overføres under naturlige forhold via blodsugende mitter, culicoides, som er små insekter, der bider dyrene. En undtagelse er muligheden for smitteoverførsel med sæd samt muligheden for overførsel fra ko til kalv, hvis koen bliver smittet, mens den er drægtig.

Bluetongue er forårsaget af et virus. På ver​​​​​densplan er der
på nuværende tidspunkt identificeret 29 forskellige serotyper af bluetonguevirus. Modtagelige dyrearter er kvæg, får, geder, hjorte og andre drøvtyggere.

Der er ikke sikker viden om, hvordan vi​rus overvintrer.

Forekomsten af culicoides i Danmark er​ undersøgt ved overvågningsundersøgelser. I årene 2007-2010 har Danmark haft følgende mittefrie perioder:
 
2007/2008
Start: 21. december 2007
Slut: 7. april 2008
 
2008/2009
Start: 1. december 2008
Slut: 24. april 2009
 
2009/2010
Start: 1. december 2009
Slut: 26. maj 2010
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Sygdommen er anmeldepligtig. Der find​es ingen effektiv behandling af angrebne dyr. Hvis der opstår mistanke om bluetongue, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, hvilket vil sige, at den bliver lukket for flytning af dyr, og der bliver udtaget prøver til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Vaccination er en meget væsentlig faktor i bekæmpelsen af blueto​ngue. Vaccination beskytter dyrene mod at blive syge og begrænser spredning af sygdommen. Der har været gennemført vaccinationskampagner mod bluetongue i Danmark i årene 2008-2010. Oplysninger om de enkelte års kampagner ses længere nede på denne side.

Vaccination mod bluetongue er forb​udt i Danmark pr. 1. januar 2011, da Danmark er fri for bluetongue.
Forekomst i andre lande
Udbredelsen af sygdommen er begrænset af udbredelsen af ​de insekter, mitter af slægten culicoides, der fungerer som smittebærere og dermed spreder virus mellem drøvtyggere.

Udbredelse​n af bluetongue i Europa har ændret sig ma​rkant. Yderligere information om udbredelsen i EU findes på 'Bluetongue i Europa'.
 
 
Vaccinationskampagner​
 
 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021