Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Blodprodukter til foder

Fremstilling af blodprodukter til foder må kun ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for blodprodukter til foder.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 2. 

Definition
"Blodprodukter" er defineret som: afledte produkter af blod eller blodfraktioner, undtagen blodmel; blodprodukter omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf samt blandinger.

Blodprodukter er defineret i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag I, nr. 4.

Blodprodukter er ikke et "forarbejdet animalsk protein". 
 
Råvarer 
Blodprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a) og b), nr. i).  
 
Forarbejdningsnormer
Blodprodukter skal være forarbejdet ved:  
  • en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7 som beskrevet i bilag IV, kapitel III, eller
  • en anden metode, der sikrer, at blodproduktet overholder de mikrobiologiske normer for animalsk foder, beskrevet i bilag X, kapitel I

Mærkningskrav 

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med blodprodukter være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​​
 
Hvilke dyr må fodres med blodprodukter 
Blodprodukter​ fra drøvtyggere må kun fodres til pelsdyr og selskabsdyr.
Blodprodukter fra ikke-drøvtyggere må fodres til alle andre dyr end drøvtyggere.
 
Lovstof og regler
 
 

 

 

Krav om adskillelse ved produktion af foderblandinger med animalsk foderKrav om adskillelse ved produktion af foderblandinger med animalsk foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-adskillelse-ved-produktion-af-foderblandinger-med-animalsk-foder.aspx040258aspx0htmlEmneside
Krav om adskillelse ved produktion af forarbejdet animalsk protein og blodprodukterKrav om adskillelse ved produktion af forarbejdet animalsk protein og blodprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-adskillelse-ved-produktion-af-forarbejdet-animalsk-protein-og-blodprodukter.aspx040259aspx0htmlEmneside
Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddetRegistrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Registrering_godkendelse_og_tilladelse_efter_foderforbuddet.aspx040397aspx0htmlEmneside

Ændret 9. januar 2017