Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Blodprodukter til foder

Fremstilling af blodprodukter til foder må kun ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for blodprodukter til foder.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 2. 

Definition
"Blodprodukter" er defineret som: afledte produkter af blod eller blodfraktioner, undtagen blodmel; blodprodukter omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf samt blandinger.

Blodprodukter er defineret i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag I, nr. 4.

Blodprodukter er ikke et "forarbejdet animalsk protein". 
 
Råvarer 
Blodprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a) og b), nr. i).  
 
Forarbejdningsnormer
Blodprodukter skal være forarbejdet ved:  
  • en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7 som beskrevet i bilag IV, kapitel III, eller
  • en anden metode, der sikrer, at blodproduktet overholder de mikrobiologiske normer for animalsk foder, beskrevet i bilag X, kapitel I

Mærkningskrav 

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med blodprodukter være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​​
 
Hvilke dyr må fodres med blodprodukter 
Blodprodukter​ fra drøvtyggere må kun fodres til pelsdyr og selskabsdyr.
Blodprodukter fra ikke-drøvtyggere må fodres til alle andre dyr end drøvtyggere.
 
Lovstof og regler
 
 

 

 

Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddetRegistrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Registrering_godkendelse_og_tilladelse_efter_foderforbuddet.aspx019271aspx0htmlEmneside
Krav om adskillelse ved produktion af forarbejdet animalsk protein og blodprodukterKrav om adskillelse ved produktion af forarbejdet animalsk protein og blodprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-adskillelse-ved-produktion-af-forarbejdet-animalsk-protein-og-blodprodukter.aspx017040aspx0htmlEmneside
Krav om adskillelse ved produktion af foderblandinger med animalsk foderKrav om adskillelse ved produktion af foderblandinger med animalsk foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-adskillelse-ved-produktion-af-foderblandinger-med-animalsk-foder.aspx017059aspx0htmlEmneside

Ændret 9. januar 2017