Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Besøg i besætninger

For at mindske risikoen for smittespredning gælder der nogle generelle regler for besøg i besætninger.

​​Som udgangspunkt kan alle sunde og raske besætninger besøges. Det er muligt at se, om en besætning er ramt af en smitsom husdyrsygdom, i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)​.
 
 
Er en besætning ramt af en anmeldepligtig husdyrsygdom, vil der i CHR under den pågæld​ende besætnings "Besætningsoplysninger" ud for "Veterinære problemer" være angivet et "Ja". Den lokale veterinærenhed skal altid kontaktes, før man kan få tilladelse til at besøge en syg besætning.

Generelt gælder det, at den besøgende i en besætning altid bør respektere besætningens sundheds-/sygdomsstatus (som fx SPF for svin). Er der specielle grunde til at besøge flere besætninger på samme dag, bør man altid besøge besætningen med den bedste sundhedsstatus først. Når det fx drejer sig om fjerkræ, bør avlsbesætninger besøges før slagtebesætninger. I tvivlstilfælde kan brancheorganisationerne ofte vejlede.
 
God hygiejne mindsker risikoen for smittespredning
Retningslinjerne for smitteforebyggelse henvender sig til alle, som i deres arbejde eller fritid skal færdes på ejendomme, hvor der holdes husdyr. Retningslinjerne er med til at forhindre, at man som besøgende utilsigtet kommer til at sprede smitsomme husdyrsygdomme rundt til besætninger.
 
Besøg i sunde besætninger
Ved besøg i sunde besætninger skal man følge de almindelige hygiejnekrav. Sunde og raske besætninger beskytter man mest effektivt mod smitte ved at opretholde en god hygiejnestandard.
 
Ved almindelig hygiejnestandard gælder disse retningslinjer: 
 • Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen. Det er altid bedst at bruge fodtøj, der allerede findes i besætningen.
 • I besætningen anvendes enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60°C inden anvendelse i en anden besætning.
 • Fodergange må så vidt muligt ikke betrædes.
 • Dyr må kun berøres, såfremt det er påkrævet.
 • Sørg for grundig håndvask efter besøg.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Brugt éngangsmateriale/udstyr efterlades på ejendommen.
Som desinfektionsmiddel kan Virkon S anvende​​s i en 1 %-opløsning. Den bedste effekt opnås ved anvendelse på rengjorte flader.​
 
Har man selv en besætning, og har ma​​n besøgt en fremmed besætning, skal man, når man kommer hjem til egen besætning, iagttage samme hygiejneforholdsregler, som ved besøget i den fremmede besætning.
 
Har man været i udlandet og været i kontak​​​t med dyr dér, bør der gå 48 timer, inden man kommer i kontakt med besætninger med dyr af modtagelige arter i Danmark. Det betyder, at har man besøgt en kvægbesætning i udlandet, bør man ikke komme i en besætning med kvæg, svin, får eller geder i 48 timer efter hjemkomsten. Det skal forhindre, at man overfører smitte.

 
Skærpede hygiejnekrav ved sygdom i en besætning
I tilfælde af mistanke om eller udbrud af en anmeldeplig​tig, smitsom husdyrsygdom i en besætning i Danmark vil besætningen blive sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført skærpet hygiejne i og omkring den ramte besætning.
 
Kun et fåtal besøgende får tilladelse til ko​mme ind i en sygdomsramt besætning. Har man fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at besøge en  sygdomsramt besætning, skal der følges skærpede krav til hygiejnen.
 
Skærpede hygiejnekrav i sygdomsramte besætninger kan blandet andet være:
 • Der må kun bruges gummistøvler eller andet fodtøj, som kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk og engangsovertrækstøj eller -kittel, der efterlades på ejendommen.
 • Fodtøj anvendt under engangsstøvleovertræk vaskes og dyppes i desinfektionsopløsning.
 • Efter endt besøg kan der være krav om skift af tøj brugt under overtrækstøjet, eller der kan være krav om, at der skal gå op til 48 timer, inden en anden besætning med modtagelige dyr må besøges.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal efterlades på ejendommen eller vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Der skal foretages grundig håndvask efter besøg. Der kan være krav om bad, inden ny besætning med modtagelige dyr besøges.
 • Hjul og hjulkasser oversprøjtes med desinfektionsmiddel, når ejendommen forlades.
Alt efter hvilken husdyrsygdom det drejer sig om, kan ovennævnte krav justeres. Nærmere oplysninger vil i givet fald kunne fås ved henvendelse til Fødevares​tyrelsen.
 

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx018839aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx02658aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx02216aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx02472aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx02646aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx09603aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx019248aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx02437aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx019246aspx0htmlEmneside
ParatuberkuloseParatuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paratuberkulose.aspx019276aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx02193aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx019228aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx02568aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx02660aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx02300aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx02550aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx015347aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx02282aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx02505aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx02539aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx02235aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx02449aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx02514aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx02703aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx02221aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx013902aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx02232aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx02354aspx0htmlEmneside
Influenza A hos minkInfluenza A hos minkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Influenza-A-hos-mink.aspx02428aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx02610aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx02366aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx02369aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx02224aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx02236aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx02237aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx02248aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx02281aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx02426aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx02536aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx02559aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx011780aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx02303aspx0htmlEmneside
Kaseøs lymphadenitis (CLA)Kaseøs lymphadenitis (CLA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaseøs-lymphadenitis-(CLA).aspx02438aspx0htmlEmneside
Parafilaria bovicolainvasionParafilaria bovicolainvasionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parafilaria-bovicolainvasion.aspx02549aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018