Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Besøg i besætninger

For at mindske risikoen for smittespredning gælder der nogle generelle regler for besøg i besætninger.

​​Som udgangspunkt kan alle sunde og raske besætninger besøges. Det er muligt at se, om en besætning er ramt af en smitsom husdyrsygdom, i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)​.
 
 
Er en besætning ramt af en anmeldepligtig husdyrsygdom, vil der i CHR under den pågæld​ende besætnings "Besætningsoplysninger" ud for "Veterinære problemer" være angivet et "Ja". Den lokale veterinærenhed skal altid kontaktes, før man kan få tilladelse til at besøge en syg besætning.

Generelt gælder det, at den besøgende i en besætning altid bør respektere besætningens sundheds-/sygdomsstatus (som fx SPF for svin). Er der specielle grunde til at besøge flere besætninger på samme dag, bør man altid besøge besætningen med den bedste sundhedsstatus først. Når det fx drejer sig om fjerkræ, bør avlsbesætninger besøges før slagtebesætninger. I tvivlstilfælde kan brancheorganisationerne ofte vejlede.
 
God hygiejne mindsker risikoen for smittespredning
Retningslinjerne for smitteforebyggelse henvender sig til alle, som i deres arbejde eller fritid skal færdes på ejendomme, hvor der holdes husdyr. Retningslinjerne er med til at forhindre, at man som besøgende utilsigtet kommer til at sprede smitsomme husdyrsygdomme rundt til besætninger.
 
Besøg i sunde besætninger
Ved besøg i sunde besætninger skal man følge de almindelige hygiejnekrav. Sunde og raske besætninger beskytter man mest effektivt mod smitte ved at opretholde en god hygiejnestandard.
 
Ved almindelig hygiejnestandard gælder disse retningslinjer: 
 • Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen. Det er altid bedst at bruge fodtøj, der allerede findes i besætningen.
 • I besætningen anvendes enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60°C inden anvendelse i en anden besætning.
 • Fodergange må så vidt muligt ikke betrædes.
 • Dyr må kun berøres, såfremt det er påkrævet.
 • Sørg for grundig håndvask efter besøg.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Brugt éngangsmateriale/udstyr efterlades på ejendommen.
Som desinfektionsmiddel kan Virkon S anvende​​s i en 1 %-opløsning. Den bedste effekt opnås ved anvendelse på rengjorte flader.​
 
Har man selv en besætning, og har ma​​n besøgt en fremmed besætning, skal man, når man kommer hjem til egen besætning, iagttage samme hygiejneforholdsregler, som ved besøget i den fremmede besætning.
 
Har man været i udlandet og været i kontak​​​t med dyr dér, bør der gå 48 timer, inden man kommer i kontakt med besætninger med dyr af modtagelige arter i Danmark. Det betyder, at har man besøgt en kvægbesætning i udlandet, bør man ikke komme i en besætning med kvæg, svin, får eller geder i 48 timer efter hjemkomsten. Det skal forhindre, at man overfører smitte.

 
Skærpede hygiejnekrav ved sygdom i en besætning
I tilfælde af mistanke om eller udbrud af en anmeldeplig​tig, smitsom husdyrsygdom i en besætning i Danmark vil besætningen blive sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført skærpet hygiejne i og omkring den ramte besætning.
 
Kun et fåtal besøgende får tilladelse til ko​mme ind i en sygdomsramt besætning. Har man fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at besøge en  sygdomsramt besætning, skal der følges skærpede krav til hygiejnen.
 
Skærpede hygiejnekrav i sygdomsramte besætninger kan blandet andet være:
 • Der må kun bruges gummistøvler eller andet fodtøj, som kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk og engangsovertrækstøj eller -kittel, der efterlades på ejendommen.
 • Fodtøj anvendt under engangsstøvleovertræk vaskes og dyppes i desinfektionsopløsning.
 • Efter endt besøg kan der være krav om skift af tøj brugt under overtrækstøjet, eller der kan være krav om, at der skal gå op til 48 timer, inden en anden besætning med modtagelige dyr må besøges.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal efterlades på ejendommen eller vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Der skal foretages grundig håndvask efter besøg. Der kan være krav om bad, inden ny besætning med modtagelige dyr besøges.
 • Hjul og hjulkasser oversprøjtes med desinfektionsmiddel, når ejendommen forlades.
Alt efter hvilken husdyrsygdom det drejer sig om, kan ovennævnte krav justeres. Nærmere oplysninger vil i givet fald kunne fås ved henvendelse til Fødevares​tyrelsen.
 

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx040360aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx040484aspx0htmlEmneside
Stor kriseøvelse om svinepest tester Danmarks beredskabStor kriseøvelse om svinepest tester Danmarks beredskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stor_kriseoevelse_om_svinepest_tester_Danmarks_beredskab.aspx040457aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx040276aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx040029aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx040358aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx040523aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx039960aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx040002aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx040532aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx040487aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx040370aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx040390aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx040215aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx040007aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx040528aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx040061aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx040315aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx040355aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx040218aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx040325aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx040537aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx040483aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx040004aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx040143aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx040436aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx039997aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx040420aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx040008aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx040009aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx040024aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx040060aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx040217aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx040352aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx040093aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx040379aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx040531aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx040521aspx0htmlEmneside
Bovin virus diarre (BVD)Bovin virus diarre (BVD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-virus-diarre-(BVD).aspx039989aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx040081aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx040056aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx040240aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmorrhagi (EHD)Epizootisk hæmorrhagi (EHD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Epizootisk-hæmorrhagi-(EHD).aspx040059aspx0htmlEmneside
Afrikansk hestepestAfrikansk hestepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Afrikansk-hestepest.aspx039921aspx0htmlEmneside
HesteencephalitisHesteencephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hesteencephalitis.aspx040146aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx040153aspx0htmlEmneside
Lumpy Skin DiseaseLumpy Skin Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lumpy-skin-disease.aspx040287aspx0htmlEmneside
Plasmacytose hos pelsdyrPlasmacytose hos pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Plasmacytose-hos-pelsdyr.aspx040377aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx039966aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx040140aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018