Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Beredskabsplaner for husdyrsygdomme

De danske beredskabsplaner mod smitsomme husdyrsygdomme udarbejdes og tilpasses løbende baseret på erfaringer hentet dels fra tidligere sygdomsudbrud, fra beredskabsøvelser eller fra andre EU lande. Tilpasning kan også ske som følge af ændringer i EU-lovgivningen.

De danske veterinære beredskabsplaner mod smitsomme husdyrsygdomme består af en generel beredskabsplan med et anneks og et antal sygdomsspecifikke manualer. Den generelle plan, "Veterinær ​​beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme" af januar 2019, beskriver den overordnede strategi for sygdomsbekæmpelse, bekæmpelsesmetoder, kriseorganisering og krisekommunikation.
​​​
De sygdomsspecifikke, operationelle manualer indeholder detaljerede informationer om de enkelte sygdomme, udtagning af prø​ver til laboratorieundersøgelser, sygdomsspecifikke rengørings- og desinfektionsprocedurer, oprettelse af restriktionszoner og andre oplysninger i relation til bekæmpelsen af den enkelte sygdom.
Der er manu​aler for:
 • Mund og klovesyge
 • Klassisk svinepest
 • Afrikansk svinepest
 • Newcastle disease
 • Aviær influenza (fugleinfluenza)
 • Bluetongue
 • BSE/TSE
 • Afrikansk hestepest
 • Fåre- og gedepest/Fåre- og gedekopper
 • Epizootisk hæmoragi
 • Lumpy skin disease
 • Rift Valley-fever
 • Vestnilfeber
 • Sygdomme hos akvakulturdyr

 

Se beredskabsplaner med information og r​​etningslinjer
Beredskabsplaner skal forstås som samlinger af information og retningslinjer, som kan fremskynde de rigtige handlinger hos de involverede myndigheder. 

Tekster i beredskabsplanen​​ er ikke retsligt bindende.  

Beredska​​​bsplanerne bliver opdateret med mellemrum. De skal derfor læses med dette in mente.

Veterinær beredskabsplan ved udbrud af alvorlige​ husdyrsygdomme - januar 2019
 

 

 

 

Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx040152aspx0htmlEmneside
Anmeldepligtige dyresygdommeAnmeldepligtige dyresygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anmeldepligtige-sygdomme.aspx039943aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx039955aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i DanmarkFugleinfluenza-udbrud i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sidste-nyt-om-fugleinfluenza.aspx040427aspx0htmlEmneside
Mistanker om dyresygdommeMistanker om dyresygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mistanke-om-udbrud-af-anmeldepligtige-dyresydomme.aspx040310aspx0htmlEmneside
SmittebeskyttelseSmittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse.aspx040437aspx0htmlEmneside

Ændret 1. marts 2019