Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Bekæmpelse og kontrol af VTEC (E. coli)

VTEC-bakterier findes overalt i naturen og naturligt i tarmen hos drøvtyggere. Det er derfor ikke realistisk at fjerne bakterien fuldstændig.

​​​​​Bekæmpelsen af VTEC (verocytotoksinproducerende Escherichia coli) bygger først og fremmest på en indsats overfor slagtehygiejne. Når man slagter dyr, prøver man at undgå, at  bakterien bliver spredt fra gødning til slagtekroppe og dermed til kødet.
 
Bakterien kan også blive spredt til andre fødevarer end kød via forurenet vand. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne sørger for at have rent vandingsvand til frugt og grøntsager.
 
Myndighederne samarbejder med forskningsinstitutioner og erhvervet for at få mere viden om, hvordan man kan forebygge og bekæmpe VTEC i primærproduktionen og i slagte- og detailled.
 
Læs mere om E. coli og VTEC her: E. coli og VTEC
 
Forskning i VTEC
DTU og Dansk Zoonosecenter forsker i forebyggelse og bekæmpelse af VTEC i primærproduktionen (primært kvæg) ved at udpege risikofaktorer for forekomst af bakterien. DTU overvåger løbende forekomsten af VTEC O157 hos kvæg, og resultaterne indgår i den årlige DANMAP rapport.

Se resultaterne af overvågningen af VTEC i DTU Food's årsrapport ”Annual Report on Zoonoses in Denmark”.
 
Kontrol af VTEC
​​Udviklingen i antal syge af VTEC følges løbende, og der gennemføres jævnligt screeninger af fødevarer og husdyr for VTEC. Alle projekter, som er udarbejdet i samarbejde med DTU, har haft fokus på de VTEC-typer i kvægproduktionen, der oftest giver sygdom hos mennesker. Alle projekter har omfattet VTEC O157.​

 
Overordnet set viser projekterne, at VTEC er relativt udbredt i danske kvægbesætninger, mens der er en lav forekomst i kødet:
 
2009-2010 patogener i spiseklare, let konserverede fe​rmenterede pølser, hvor danske og importerede partier blev undersøgt for VTEC O157, og alle prøver var negative for VTEC O157.
 
2008 hakket okse- og kalvekød fra detail, hvor der blev påvist O157 i 0,8 % af prøverne.
 
2005 og 2006 importeret okse- og kalvekød. Der blev ikke påvist VTEC i nogen af prøverne.
 
2006 fæcesprøver fra slagtekvæg. 76 % af prøverne indeholdt gener, som koder for VTEC, og det indikerer, at der er en høj forekomst af VTEC i kvægbesætninger. Der blev isoleret O157 fra 4,1 % af prøverne.
 
2005 svaberprøver fra kvæg. Prøverne blev udtaget på slagteriet, inden kødet blev kølet. 45 % af prøverne indeholdt VTEC gener. O157 bakterien blev fundet i 3,4 % af prøverne. Det vides, at der sker et stort henfald af VTEC under køling. Selv om der er fundet VTEC-gener i 45 % af prøverne, genfindes VTEC-bakterier kun sjældent i det færdige kød.
 
2004 undersøgelse af fæces fra slagtelam. Der blev fundet VTEC i 0,6 % af prøverne, ingen af dem af typen O157.

Kontrolresultater for VTEC (E.Coli)

 

 

Udbrud med botulisme (pølseforgiftning) 2018Udbrud med botulisme (pølseforgiftning) 2018https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udbrud_med_botulisme_poelseforgiftning.aspx040488aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudSpørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal_og_svar_om_dadler_og_hepatitis_A.aspx040443aspx0htmlEmneside
Hepatitis A - leverbetændelseHepatitis A - leverbetændelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hepatitis_A_leverbetændelse.aspx040144aspx0htmlEmneside
Påbudt rådgivning om Salmonella DublinPåbudt rådgivning om Salmonella Dublinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paabudt_raadgivning_om_Salmonella_Dublin.aspx040364aspx0htmlEmneside
Clostridium botulinum - BotulismeClostridium botulinum - Botulismehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Botulisme.aspx039988aspx0htmlEmneside
E. coli og STECE. coli og STEChttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx040039aspx0htmlEmneside
CampylobacterCampylobacterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx039996aspx0htmlEmneside
ESBL-bakterierESBL-bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ESBL-bakterier.aspx040064aspx0htmlEmneside
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staphylococcus-aureus.aspx040453aspx0htmlEmneside
Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-campylobacter.aspx040099aspx0htmlEmneside
Fordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampeFordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fordærvende-microorganismer.aspx040098aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af antibiotikaresistensBekæmpelse af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-antibiotikaresistens.aspx039970aspx0htmlEmneside
Fakta om listeria tilfælde – april 2015Fakta om listeria tilfælde – april 2015https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-nye-tilfælde-af-listeria-–-april-2015.aspx040073aspx0htmlEmneside
Overvågning af antibiotikaresistensOvervågning af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad-goer-Foedevarestyrelsen-for-at-forbrugerne-ikke-faar-ESBL-bakterier.aspx040157aspx0htmlEmneside
Danskernes køkkenvaner Danskernes køkkenvaner https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gode-vaner-i-koekkenet.aspx040129aspx0htmlEmneside
Norovirus (roskildesyge)Norovirus (roskildesyge)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Norovirus-(Roskildesyge).aspx040327aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx040418aspx0htmlEmneside
ListeriaListeriahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listeria.aspx040282aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx039950aspx0htmlEmneside
Forurenet drikkevandForurenet drikkevandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forurenet-drikkevand.aspx040107aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx040101aspx0htmlEmneside
Personlig hygiejnePersonlig hygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx040372aspx0htmlEmneside
Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerOpklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opklaring af sygdomsudbrud.aspx040344aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx039949aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerForebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekaempelse-af-foedevarebaarne-sygdomme.aspx040100aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 19. juli 2017