Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Bekæmpelse og kontrol af VTEC (E. coli)

VTEC-bakterier findes overalt i naturen og naturligt i tarmen hos drøvtyggere. Det er derfor ikke realistisk at fjerne bakterien fuldstændig.

​​​​​Bekæmpelsen af VTEC (verocytotoksinproducerende Escherichia coli) bygger først og fremmest på en indsats overfor slagtehygiejne. Når man slagter dyr, prøver man at undgå, at  bakterien bliver spredt fra gødning til slagtekroppe og dermed til kødet.
 
Bakterien kan også blive spredt til andre fødevarer end kød via forurenet vand. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne sørger for at have rent vandingsvand til frugt og grøntsager.
 
Myndighederne samarbejder med forskningsinstitutioner og erhvervet for at få mere viden om, hvordan man kan forebygge og bekæmpe VTEC i primærproduktionen og i slagte- og detailled.
 
 
Forskning i VTEC
DTU og Dansk Zoonosecenter forsker i forebyggelse og bekæmpelse af VTEC i primærproduktionen (primært kvæg) ved at udpege risikofaktorer for forekomst af bakterien. DTU overvåger løbende forekomsten af VTEC O157 hos kvæg, og resultaterne indgår i den årlige DANMAP rapport.

Se resultaterne af overvågningen af VTEC i DTU Food's årsrapport ”Annual Report on Zoonoses in Denmark”.
 
Kontrol af VTEC
​​Udviklingen i antal syge af VTEC følges løbende, og der gennemføres jævnligt screeninger af fødevarer og husdyr for VTEC. Alle projekter, som er udarbejdet i samarbejde med DTU, har haft fokus på de VTEC-typer i kvægproduktionen, der oftest giver sygdom hos mennesker. Alle projekter har omfattet VTEC O157.​

 
Overordnet set viser projekterne, at VTEC er relativt udbredt i danske kvægbesætninger, mens der er en lav forekomst i kødet:
 
2009-2010 patogener i spiseklare, let konserverede fe​rmenterede pølser, hvor danske og importerede partier blev undersøgt for VTEC O157, og alle prøver var negative for VTEC O157.
 
2008 hakket okse- og kalvekød fra detail, hvor der blev påvist O157 i 0,8 % af prøverne.
 
2005 og 2006 importeret okse- og kalvekød. Der blev ikke påvist VTEC i nogen af prøverne.
 
2006 fæcesprøver fra slagtekvæg. 76 % af prøverne indeholdt gener, som koder for VTEC, og det indikerer, at der er en høj forekomst af VTEC i kvægbesætninger. Der blev isoleret O157 fra 4,1 % af prøverne.
 
2005 svaberprøver fra kvæg. Prøverne blev udtaget på slagteriet, inden kødet blev kølet. 45 % af prøverne indeholdt VTEC gener. O157 bakterien blev fundet i 3,4 % af prøverne. Det vides, at der sker et stort henfald af VTEC under køling. Selv om der er fundet VTEC-gener i 45 % af prøverne, genfindes VTEC-bakterier kun sjældent i det færdige kød.
 
2004 undersøgelse af fæces fra slagtelam. Der blev fundet VTEC i 0,6 % af prøverne, ingen af dem af typen O157.

Se Kontrolresultaterne for VTEC  (E.Coli) her

Ændret 18. december 2019