Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)

Bekæmpelsesstrategien mod Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) sigter efter at udrydde sygdommen.

I midten af 1960’erne fandtes Viral hæmorrhagisk septikæmi (VHS) i de fleste danske ørreddambrug. Da sygdommen var meget tabsvoldende besluttede dambrugserhvervet at indlede et frivilligt bekæmpelses- program for sygdommen. Veterinærmyndighederne indførte den lovgivningsmæssige basis for programmet, mens omkostningerne blev afholdt af erhvervet. Bekæmpelsen af VHS blev gennemført med stor succes og ved udgangen af 1980erne var mere end 90 % af de danske dambrug fri for VHS. Der viste sig dog problemer med at få sygdommen fuldstændig udryddet. I perioden fra 2000 til 2008 opstod årligt mellem 2-18 udbrud. Disse udbrud blev primært observeret i dambrug beliggende ved Vejle Å og Skjern Å.

For at få gennemført den endelige udryddelse af sygdommen var det nødvendigt med en større investering, som lå udover hvad erhvervet selv kunne bære. Derfor indsendte Fødevarestyrelsen i samarbejde med Dansk Akvakultur i 2008 en ansøgning til den Europæiske Fiskerifond med henblik på at få medfinansiering til projektet. EU godkendte bekæmpelsesprogrammet og bevilligede medfinansiering via den Europæiske Fiskerifond i henhold til Artikel 16 i Kommissionens Beslutning 2008/897/EF.
 
Tidligere bekæmpelsesstrategi
 
Den oprindelige bekæmpelsesstrategi for VHS var en trinvis bekæmpelse, der startede med det øverst beliggende dambrug, tættest ved vandløbets udspring, efterfulgt af de nedenfor liggende dambrug. Bekæmpelsen foregik ved at dambruget blev tømt for fisk og tørlagt i mindst 6 uger i perioden april-maj, hvor risikoen for smitte fra den vilde ørredbestand i åen var størst. I tørlægningsperioden blev dammene desinficeret med hydratkalk. Efter tørlægningen blev dambruget besat med fisk fra et dambrug, der er erklæret frit for VHS. Generelt blev dambrug beliggende ved små vandløb gjort sygdomsfrie i løbet af ganske få år, mens det ofte tog adskillige år at få gennemført VHS-bekæmpelsen i de store vandløb.
 
Omkostningerne til sygdomsbekæmpelsen blev afholdt af den enkelte dambruger, og derfor forsøgte dambrugeren at minimere disse ved at opfodre så mange fisk som muligt til salgsstørrelse og sælge disse. Den resterende del blev solgt til syv dambrug som havde specialiseret sig i at have en sommerproduktion af VHS-inficerede ørreder. Disse dambrug benyttede brakvand fra Ringkøbing Fjord til produktionen og udledte dermed vand, der indeholdt VHS-virus, til fjorden.
 
Forsøget på at minimere omkostningerne i forbindelse med sygdomsbekæmpelsen ved at afvente opfodring af fiskene til spisestørrelse forårsagede imidlertid, at der var en stor risiko for, at vildfiskene i åen blev inficeret med sygdommen og dermed kom til at udgøre et smittereservoir. Endvidere bidrog sommerproduktionen af virusinficerede fisk i Ringkøbing Fjord til at vedligeholde infektionen i miljøet, da opgående ørreder skulle igennem det virusinficerede vand og dermed kunne bringe virus med op i fx Skjern Å.
 
Ny bekæmpelsesstrategi
 
Hvis den endelige udryddelse af VHS skulle kunne gennemføres, måtte produktionen af VHS inficerede fisk bringes til ophør, og en sygdomsramt fiskebestand skulle aflives straks efter påvisning af VHS-virus for at hindre smitte til fiskebestanden i hele vandløbet.
En sådan ændring i strategien krævede imidlertid et skift fra frivillig til tvungen VHS bekæmpelse og herned behov for økonomisk kompensation til dambrugeren. Dette blev muliggjort ved hjælp at støtten fra den Europæiske Fiskerifond.
 
Dambrugerne og deres organisation, Dansk Akvakultur, har hele tiden støttet op omkring ønsket om en fuldstændig udryddelse af VHS. For at vise deres interesse og reducere omkostningerne ved projektet har dambrugerne indvilliget i, at kompensationen i forbindelse med bekæmpelsen kun dækker udgifterne til fjernelse af fiskene, og rengøring og desinfektion af dambruget og kun i mindre grad driftstabet i forbindelse med tørlægningen.
 
Risikobegrænsende tiltag
 
I forbindelse med det afsluttende bekæmpelsesprojekt for VHS, skulle de seks dambrug (det syvende var blevet nedlagt ved projektets start), der havde specialiseret sig i sommerproduktion af VHS inficerede fisk tømmes for fisk og tørlægges i en periode på 2 år fra 1. april 2009. Baggrunden for dette var, at udbrud af VHS i disse dambrug ville bringe hele bekæmpelsesprojektet i fare, da opgående fisk ville kunne medbringe smitten op i de å-systemer, hvor bekæmpelsesarbejdet blev gennemført.
 
Ca. 20 dambrug, som baseret på en risikoanalyse blev betragtet som værende brug med høj risiko for at blive inficeret i løbet af foråret, skulle tørlægges i mindst 6 uger fra 1. april 2009 og igen i 2010.
 
Endvidere blev der gennemført elektrofiskeri i de vandløb, hvor risikodambrugene var beliggende, for at fjerne undslupne regnbueørreder, der betragtes som smittereservoir for VHS virus.
Hvis projektet bliver gennemført med succes vil Danmark i bedste fald kunne opnå kategori I status for VHS i løbet af 2011. 
 

 

 

Brug af agn i lystfiskersøerBrug af agn i lystfiskersøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brug_af_agn_i_lystfiskersoeer.aspx08186aspx0htmlEmneside
Lyst- og fritidsfiskeri af østersølaksLyst- og fritidsfiskeri af østersølakshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lyst--og-fritidsfiskeri-af-østersølaks.aspx02480aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx02635aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx02277aspx0htmlEmneside
Infektiøs lakseanæmiInfektiøs lakseanæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-lakse-anæmi.aspx02425aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx02446aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx02198aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx02351aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx015482aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategiHæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-.aspx02352aspx0htmlEmneside
Fisk og akvakulturforholdFisk og akvakulturforholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakulturforhold.aspx02171aspx0htmlEmneside
Registrering af danske akvakulturanlægRegistrering af danske akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Register-over-danske-akvakulturanlæg.aspx019249aspx0htmlEmneside
Akvakultur - smittespredningAkvakultur - smittespredninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakultur---smittespredning.aspx011734aspx0htmlEmneside
Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Voksarter---escolar-og-oliefisk-(smørmakrel).aspx02696aspx0htmlEmneside
Overvågning af smittespredning i akvakulturanlægOvervågning af smittespredning i akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/overvaagning af smittespredning i akvalkulturanlaeg.aspx018838aspx0htmlEmneside
Infektion med Marteilia refringensInfektion med Marteilia refringenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Marteilia-refringens.aspx02423aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia exitiosaInfektion med Bonamia exitiosahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-exitiosa.aspx02420aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia ostreaeInfektion med Bonamia ostreaehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-ostreae.aspx02421aspx0htmlEmneside
Laksefiskeri med begrænsninger i ØstersøenLaksefiskeri med begrænsninger i Østersøenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laksefiskeri-med-begrænsninger-i-Østersøen.aspx02468aspx0htmlEmneside
Dioxin i fiskDioxin i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-i-fisk.aspx02244aspx0htmlEmneside
Økologisk akvakulturØkologisk akvakulturhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Økologisk-akvakultur.aspx02522aspx0htmlEmneside

 

 

Fødevarestyrelsen finder ornitose hos gråænderFødevarestyrelsen finder ornitose hos gråænderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder_2018/Foedevarestyrelsen_finder_ornitose_hos_graaaender.aspx05253aspx0html23-07-2018 11:00:00

Ændret 16. maj 2018