Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidler

Læs her om reglerne for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til behandling af nytårsangst hos hunde og katte.

​Generelt

For de fleste hunde og katte er behandling af nytårsangst med lægemidler ikke nødvendigt.

I de tilfælde, hvor behandling af nytårsangst med lægemidler er nødvendigt, skal dyrlægens anvendelse, udlevering eller ordinering af lægemidler naturligvis ske i overensstemmelse med dyrlægeloven og dyrlægebekendtgørelsen.

Ved behandling af nytårsangst skal der som udgangspunkt anvendes lægemidler, som er godkendt til behandling af angst eller frygt.

Kun i de tilfælde, hvor godkendte lægemidler ikke har tilstrækkelig effekt, kan dyrlægen under sit direkte personlige ansvar anvende, udlevere eller ordinere lægemidler i henhold til kaskadereglen (dyrlægebekendtgørelsens § 4).

Herudover skal dyrlægen – som ved al anden behandling af dyr med receptpligtige lægemidler – have et sådant kendskab til dyret og dyrets ejer, at behandlingen er forsvarlig.

Behandling af hunde med meprobamat

Hvis dyrlægen vurderer, at en hund undtagelsesvist ikke kan behandles med det registrerede præparat med tilstrækkelig effekt, kan dyrlægen ansøge om dispensation til magistrelt fremstillet meprobamat.

Ved ansøgning om dispensation anvendes ansøgningsskemaet (find den her), som sendes til Fødevarestyrelsen.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være op til 28 dage, fra at Fødevarestyrelsen modtager det korrekt udfyldte ansøgningsskema.  

Lovstof og regler

Se lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning. Her finder du reglerne for denne sides indhold i:

  • Dyrlægebekendtgørelsen under punktet om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.
Ændret 20. juli 2021