Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bakterier og virus i frugt og grønt

​På overfladen af frugt og grønt kan der sidde sygdomsbakterier eller virus. De kan stamme fra jord, forurenet vandingsvand eller gødning eller kan skyldes dårlig håndhygiejne hos de personer, der høster, pakker og håndterer frugt og grønt.

Forurenet frugt og grønt kan give sygdom, hvis ikke det bliver skyllet eller behandlet korrekt, inden det bliver spist. 
 
Frugt og grønt, som du skal være særlig opmærksom på
Hvert år udpeger Fødevarestyrelsen særlige risikoprodukter af frugt og grønt. I perioden 2014-2016 blev salat (hoveder og salatmix), spirer og ​frosne bær udpeget til at udgøre den største risiko for sygdom på grund af frugt og grønt blandt danske forbrugere. 

Udpegningen af risikoprodukter er med til at påvirke anbefalingerne for håndtering af frugt og grønt – både til forbrugere og fødevarevirksomheder.

Hvis du håndterer frugt og grønt hygiejnisk og følger Fødevarestyrelsens anbefalinger, især ved håndtering af særlige risikoprodukter, reducerer du risikoen for at blive syg væsentligt. Følg rådene i denne guide om god hygiejne ved håndtering af frugt og grønt
 
Sådan bliver risikoprodukterne udpeget
Risikoprodukter af frugt og grønt bliver udpeget på baggrund af kontrol- og overvågningsprojekter, kontrol af fødevarevirksomheder samt risikorangering foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed registrerer og opklarer fødevarerelaterede sygdomsudbrud i Danmark. Ad den vej får man information om, hvilke bakterier og virus samt hvilke typer af frugt og grønt der har gjort forbrugere syge. Sygdomsudbruddene munder fra tid til anden ud i særlige råd for, hvordan man skal håndtere specifikke produkter. 

Hvert år overvåger Fødevarestyrelsen forekomsten af bakterier mv. i frugt og grønt. Herudover udtager Fødevarestyrelsen som led i kontrollen af fødevarevirksomheder prøver af frugt og grønt for at undersøge, om de mikrobiologiske kriterier for sygdomsfremkaldende mikroorganismer bliver overholdt.
 
Resultaterne fra denne overvågning og kontrol indikerer i hvilke typer frugt og grønt, der er problemer med forurening af bakterier og virus.  På baggrund af resultaterne vurderer Fødevarestyrelsen, om der skal opstilles anbefalinger om håndtering af specifikke produkter af frugt og grønt. 
DTU´s model for risikorangering af frugt og grønt
DTU har udviklet en særlig risikorangeringsmodel, som ​rangordner de typer af frugt og grønt, der udgør den største ris​iko for sygdom hos forbrugere i Danmark. Risikorangerings-modellen bliver opdateret hvert år.​

Fødevarestyrelsen bruger modellen til at udpege de produkter, der bør være særligt fokus på i kommende overvågnings- og kontrolprojekter. 

Se rapporten fra DTU om risikorangering her
 
Ændret 19. december 2019