Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Baggrundserklæringer

I forbindelse med udførsel baserer embedsdyrlægen udfyldelse af sundhedscertifikat/eksportcertifikat på såkaldte baggrundsesrklæringer.

Baggrundserklæringer udfyldes og underskrives af en praktiserende dyrlæge, samt eventuelt også besætningsejer.
 
Baggrundserkl​ærin​ger til brug for eksport til tredjelande findes sammen med eksportcertifikatet i Certifikatdatabasen:


Baggrunderklæringer til brug for udførsel af fx kvæg, svin og heste til andre EU- og samhandelslande ligger under Blanketter:
Ændret 17. juli 2019