Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Azofarvestoffer

Azofarvestoffer er en gruppe af syntetiske farvestoffer. Der findes 10 forskellige azofarvestoffer, som er tilladt i begrænsede mængder i en lang række fødevarer.

​​​​​​Azofarvestoffer er en gruppe af syntetiske farvestoffer, der alle indeholder den såkaldte “azo-gruppe”. Der findes 10 forskellige azofarvestoffer, som er tilladt i begrænsede mængder i en lang række fødevarer i EU.

Nogle af farvestofferne har den egenskab, at de er meget stabile i væsker, inkl. alkoholiske væsker, hvorfor stofferne typisk anvendes i drikkevarer med alkohol.

Andre azofarvestoffer anvendes til meget specifikke fødevarer, blandt andet spiselige osteskorper og kippers, og de indtages derfor i meget små mængder.

I databasen, Food Additives findes oversigten over tilladte tilsætningsstoffer og de fødevarekategorier, som tilsætningsstofferne må anvendes i. Desuden findes den samlede lovgivning, der ligger til grund for EU-listen.

Åbn databasen Food Additives

Risikovurdering
Alle azofarvestoffer er ligesom andre tilsætningsstoffer risikovurderet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og der er fastsat ADI-værdier (acceptabelt dagligt indtag) for stofferne. Ud fra ADI-værdierne har man fastsat grænseværdier for anvendelse af stofferne i de enkelte fødevarer, så der ikke er risiko for, at forbrugerne samlet får for meget af stofferne gennem en almindelig varieret kost.
 
Mærkning
Farvestofferne skal som alle andre tilsætningsstoffer mærkes på de fødevarer, hvori de anvendes. Ifølge Tilsætningsstofforordningen, nr. 1333/2008/EC, er der fra den 20. juli 2010 ekstra krav til mærkning af 5 azofarvestoffer og 1 ikke-azofarvestof. Det drejer sig om:
  • E 102 Tartrazin​
  • E 110 Sunset Yellow FCF​
  • E 122 Azorubin
  • E 124 Ponceau 4R
  • E 129 Allura red
  • E 104 ​Quinolingult (ikke-azofarvestof)
Fødevarer, der indeholder farvestofferne, skal mærkes med teksten: “Kan have negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne”. Mærkningskravet blev vedtaget, efter at et studie i 2008 (det såkaldte ”Southampton-studie”), såede tvivl om stoffernes effekt på børns adfærd. EFSA har vurderet studiet og efterfølgende lavet en grundig revurdering af farvestofferne. Ifølge EFSA’s udtalelser er der intet, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de pågældende farvestoffer og adfærdsmæssige virkninger. Et flertal i Europa-Parlamentet har dog alligevel valgt at fastholde mærkningskravet.​
 
Ændret 16. maj 2018