Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Avlsstationer og inseminører

Avlsstationer er handyrsstationer, sædbanker og embryoteams, der beskæftiger sig med opsamling og opbevaring af sæd samt opsamling, produktion og opbevaring af embryoner. Disse skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Ligeledes skal andre personer end autoriserede dyrlæger, som ønsker at foretage inseminering af dyr, have tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen.

​Betingelserne for godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med opsamling og opbevaring af sæd samt opsamling, produktion og opbevaring af embryoner, er omfattet af EU-lovgivningen. Læs mere om de specifikke krav herunder. 

Du kan også læse mere om,​ hvordan du opnår tilladelse til inseminering af levende dyr.

 

Lister over godkendte handyrstationer, sædbanker og embryoteams
 
 
Krav til handyrsstationer og sædbanker
​Krav til handyrsstationers og sædbankers indretning og tilsyn med faciliteterne, samt krav til opsamling, behandling og opbevaring af sæden er beskrevet i forskellige regler.

Udover de krav, som er angivet i lovgivningen i de følgende afsnit, skal de indretningsmæssige krav, der findes i lovgivningen om hold af de nævnte dyrearter, også være opfyldt.

Tyrestationer og sædbanker til opbevaring af tyresæd

Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – tyrestationer og sædbanker til opbevaring af tyresæd fremgår af Bekendtgørelse nr. 19 af 7. januar 2016 om tyresæd og inseminering af kvæg.

Ornestationer

Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – ornestationer fremgår af Bekendtgørelse nr. 27 af 7. januar 2016 om ornesæd.

Sædopsamlingsstationer – donordyr af heste-, fåre- og gedearter

Kravene til godkendelse og drift af - samt tilsyn med - sædopsamlingsstationer for dyr af heste-, fåre- og gedearter fremgår af Bekendtgørelse nr. 1236 af 10. november 2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale. Der henvises i bekendtgørelsen til Forordning (EU) Nr. 176/2010 (Bilag D).
 
Generelle krav til godkendelse af sædopsamlingsstationer og sædbanker fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit I, nr. 1 og 2.

Drift og tilsyn med sædopsamlingsstationer og sædbanker fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit II, nr. 1 og 2.

Kravene til donordyrene fremgår af Bilag D, kapitel II, afsnit I, 1 (hingste) og afsnit II (væddere og bukke).

Kravene til opsamling, behandling, konservering, opbevaring og transport af sæden fremgår af Bilag D, kapitel III, afsnit I.
 
Krav til embryoteams
Arbejdet med embryoner (embryoopsamlings- og embryoproduktionshold) er omfattet af krav til indretning og tilsyn med faciliteterne, og krav til opsamling, behandling og opbevaring af embryoner.

Kravene er beskrevet i forskellige regler, afhængig af dyreart. Læs hvilke i de følgende afsnit.
 

Kvæg-embryoteams

Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – kvægembryoteams fremgår af Bekendtgørelse nr. 1043 af 14. december 1994. ​
 

Embryoteams vedrørende embryoner fra heste, får, geder og svin

Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – embryoteams for dyr af heste-, fåre- og gede- og svinearter fremgår af Bekendtgørelse nr. 1236 af 10. november 2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale. Der henvises i bekendtgørelsen til Forordning (EU) Nr. 176/2010 (Bilag D).
 
Generelle krav til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – embryoteams fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit III, nr. 1 og 2.
 
Kra​vene til opsamling, behandling, konservering, opbevaring og transport af æg, ovarier og embryoner fremgår af Bilag D, kapitel III, afsnit II.

Kravene til huddonordyrene fremgår af Bilag D, kapitel IV.  
 
Krav til inseminører 
Inseminering af levende dyr må kun foretages af autoriserede dyrlæger,eller af personer, som enten:
  • har fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at foretage inseminering på grundlag af at have gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, eller
  • med henblik på etablering i Danmark som inseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikation efter reglerne i Anerkendelsesdirektivet, jf. bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx efter at have gennemført og bestået et inseminerings kursus i udlandet, eller
  • til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at man midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere dyr, og opfylder kravene her til i Anerkendelsesdirektivet, jf. bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr, fx en borger fra et andet EU land, som har gennemført og bestået et inseminerings kursus i sit hjemland, men ønsker at arbejde midlertidigt i Danmark.
I Danmark kan andre personer end autoriserede dyrlæger deltage i kurser, der udbydes af branchen, i forhold til inseminering af kvæg, svin, heste, får, geder eller pelsdyr.
 
Lovstof og regler

 

Lovgivning om inseminering:

 

 

 

Sådan får du autorisation til at arbejde som veterinærtekniker i DanmarkSådan får du autorisation til at arbejde som veterinærtekniker i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saadan_faar_du_autorisation_til_at_arbejde_som_veterinaertekniker_i_Danmark.aspx06556aspx0htmlEmneside
Tilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlægeTilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlægehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladelse_til_anvendelse_af_betegnelsen_specialdyrlaege.aspx017695aspx0htmlEmneside
Hundeopdræt og -salg, hundepension og -internatHundeopdræt og -salg, hundepension og -internathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hundeopdræt-og--salg,-hundepension-og--internat.aspx012198aspx0htmlEmneside
Kompetencebevis til slagteoperationerKompetencebevis til slagteoperationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompetencebevis-til-slagteoperationer.aspx02451aspx0htmlEmneside
DyrehandlereDyrehandlerehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrehandlere.aspx011671aspx0htmlEmneside
Zooteknik - AvlsforholdZooteknik - Avlsforholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zooteknik.aspx02704aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx08974aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018