Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Avlsstationer

Avlsstationer er virksomheder så som: sædopsamlingsstation, sædbanker og embryoteams, der beskæftiger sig med opsamling og opbevaring af sæd samt opsamling, produktion og opbevaring af embryoner. Sådanne steder skal være godkendt af Fødevarestyrelsen forud for påbegyndelse af aktivitet.

​​Betingelserne for godkendelse af virksomheder, der beskæftiger sig med opsamling og opbevaring af sæd samt opsamling, produktion og opbevaring af embryoner, er omfattet af EU-lovgivningen. Læs mere om de specifikke krav herunder. 
 

Lister over godkendte sædopsamlingsstationer, sædbanker og embryoteams
 
 
Krav til sædopsamlingsstationer og sædbanker
​Krav til sædopsamlingsstationers og sædbankers indretning og tilsyn med faciliteterne, samt krav til opsamling, behandling og opbevaring af sæden er beskrevet i forskellige regler.

Udover de krav, som er angivet i lovgivningen i de følgende afsnit, skal de indretningsmæssige krav, der findes i lovgivningen om hold af de nævnte dyrearter, også være opfyldt.
 
Tyrestationer og sædbanker til opbevaring af tyresæd
Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – tyrestationer og sædbanker til opbevaring af tyresæd fremgår af Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2019 om tyresæd og inseminering af kvæg.
 
Obs: Vær opmærksom på, at der i Bekendtgørelsens bilag 2, kapitel 1, punkt e, mangler et linjeskift før afsnittet: "Såfremt et dyr imidlertid reagerer positivt på en af de prøver og undersøgelser, der er nævnt i punkt 1, nr. 4, skal det straks fjernes fra karantænefaciliteterne. Er der tale om isolation af en gruppe, kan den i punkt 1, nr. 1, omhandlede karantæneperiode for de øvrige dyr først begynde, efter at det dyr, der har reageret positivt, er blevet fjernet."
Dette afsnit gælder således for alle de prøver og undersøgelser, der er nævnt i punkt 1, nr. 4, og ikke kun for BVD/MD, som afsnittet uhensigtsmæssigt er anført under. Der arbejdes på, at få dette afsnit rettet. 
For mere præcis formulering, henvises der til Bilag B, kapitel I i Rådets Direktiv (88/407/EØF) om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf.  
 
Ornestationer
Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – ornestationer fremgår af Bekendtgørelse nr. 27 af 7. januar 2016 om ornesæd.
Sædopsamlingsstationer – donordyr af heste-, fåre- og gedearter
Kravene til godkendelse og drift af - samt tilsyn med - sædopsamlingsstationer for dyr af heste-, fåre- og gedearter fremgår af Bekendtgørelse nr. 1236 af 10. november 2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale. Der henvises i bekendtgørelsen til Forordning (EU) Nr. 176/2010 (Bilag D).
 
Generelle krav til godkendelse af sædopsamlingsstationer og sædbanker fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit I, nr. 1 og 2.

Drift og tilsyn med sædopsamlingsstationer og sædbanker fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit II, nr. 1 og 2.

Kravene til donordyrene fremgår af Bilag D, kapitel II, afsnit I, 1 (hingste) og afsnit II (væddere og bukke).

Kravene til opsamling, behandling, konservering, opbevaring og transport af sæden fremgår af Bilag D, kapitel III, afsnit I.
 
Krav til embryoteams
Arbejdet med embryoner (embryoopsamlings- og embryoproduktionshold) er omfattet af krav til indretning og tilsyn med faciliteterne, og krav til opsamling, behandling og opbevaring af embryoner.

Kravene er beskrevet i forskellige regler, afhængig af dyreart. Læs hvilke i de følgende afsnit.
 
Kvæg-embryoteams
Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – kvægembryoteams fremgår af Bekendtgørelse nr. 1043 af 14. december 1994. ​
 
Embryoteams vedrørende embryoner fra heste, får, geder og svin
Kravene til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – embryoteams for dyr af heste-, fåre- og gede- og svinearter fremgår af Bekendtgørelse nr. 1236 af 10. november 2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale. Der henvises i bekendtgørelsen til Forordning (EU) Nr. 176/2010 (Bilag D).
 
Generelle krav til godkendelse og drift af – samt tilsyn med – embryoteams fremgår af Bilag D, kapitel I, afsnit III, nr. 1 og 2.
 
Kra​vene til opsamling, behandling, konservering, opbevaring og transport af æg, ovarier og embryoner fremgår af Bilag D, kapitel III, afsnit II.

Kravene til huddonordyrene fremgår af Bilag D, kapitel IV.  
 
 
Lovstof og regler
 ​
 
Ændret 15. november 2021