Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelande

21. november 2016: Status for certifikatudstedelse efter udbrud af højpatogen fugleinfluenza (High Pathogen Avian Influenza (HPAI)) hos en hobbyfjerkræbesætning i Danmark.

Som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i en andebesætning (hobbybesætning) i Nordsjælland må der med øjeblikkelig virkning ikke længere udstedes certifikater, hvori der attesteres for frihed for aviær influenza, smitsomme husdyrsygdomme, anmeldepligtige husdyrsygdomme eller lignende formuleringer, som kan omfatte aviær influenza.
 
Da der er tale om udbrud i en besætning, er Danmark nu ikke længere fri for aviær influenza i henhold til OIE og der må derfor heller ikke længere udstedes certifikater, hvori der attesteres for frihed for aviær influenza i henhold til OIE.

Udstedelse af certifikater

Fødevarestyrelsen har gennemgået certifikaterne på certifikatdatabasen for attestationer vedrørende højpatogen fugleinfluenza og andre lign. Attestationer. Berørte certifikatsider er markeret med en advarselstrekant. Det fremgår af teksten ved siden af trekanten om certifikatet ikke kan anvendes eller om det muligvis kan anvendes. 

Hvis det af teksten fremgår, at certifikatet ikke kan anvendes, må certifikatudstedere ikke udstede certifikatet.

Hvis det fremgår, at certifikatet muligvis kan anvendes, er det nødvendigt at vurdere om den konkrete forsendelse overholder kravene i certifikatet jf. ovenstående retningslinjer.

Ligeledes må der ikke udstedes zoosanitære erklæringer, hvor der er anført status for højpatogen aviær influenza (maj 2006). Det drejer sig om La 23,0-2148, -2149, -2150, -5015 og -5016. En opdatering af de zoosanitære erklæringer er i proces. 

Det betyder det for dig som eksportør

Fødevarestyrelsen understreger, at al eksport – som altid – er på egen regning og risiko. . Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden med status for Aviær Influenza (fvst.dk)

I den nuværende situation bør du som eksportør udvise særlig omhu for at sikre dig, at forudsætningerne for certifikatudstedelsen er opfyldt på anmodnings- og udstedelsestidspunktet Uanset status på certifikatudstedelsestidspunktet, bør du også være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen, som kompetent myndighed, er forpligtet til at tilbagekalde og annullere udstedte certifikater, for forsendelser, der endnu ikke har forladt Danmark, hvis der i certifikatet attesteres for frihed for aviær influenza i Danmark eller lignende formuleringer som ikke er i overensstemmelse med den aktuelle status på afsendelsestidspunktet

Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen aktivt tilbagekalde og annullere allerede udstedte certifikater, hvis Fødevarestyrelsen modtager informationer fra modtagerlandenes myndigheder om, at de ikke accepterer forsendelser, der er afsendt efter en bestemt dato – uanset om certifikatet er udstedt før denne dato og blev udstedt i overensstemmelse med sygdomsmæssig status på det givne tidspunkt.

Fødevarestyrelsen har sendt information til tredjelandene

I forbindelse med fundet af højpatogen fugleinfluenza i en andebesætning (hobbybesætning) i Nordsjælland, har Fødevarestyrelsen informeret eksportmarkederne om udbruddet.

Restriktioner fra tredjelandene

Såfremt der er lande, som på baggrund af udbruddet indfører importrestriktioner, uanset formuleringen i certifikaterne, vil dette fremgå af Fødevarestyrelsens eksportrestriktionsliste samt certifikatsiden. I disse tilfælde ophæves restriktionerne ikke automatisk, jf. OIE-kravene, men kræver særskilt forhandling mellem Fødevarestyrelsen og modtagerlandet. Check derfor altid restriktionslisten for status her:  Liste med eksportrestriktioner

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at få disse restriktioner ophævet.

Fødevarestyrelsen har lavet nedenstående ikke-udtømmende liste over certifikater med attestationer inkluderende aviær influenza:

Liste over certifikater med attestationer inkluderende aviær influenza

 

 

Fugle skal holdes indendørsFugle skal holdes indendørshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hold_fugle_indendoers.aspx016549aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx06758aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx06829aspx0htmlEmneside

Ændret 6. januar 2017