Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelande

 

​​​16. maj 2017:

Når der står i et certifikat at Danmark er fri for fugleinfluenza, så kan der ikke udstedes certifikater for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, der er slagtet og produceret i den periode, hvor Danmark havde udbrud af henholdsvis LPAI (fra 27. juli 2016 til 9. november 2016 begge dage inkl.) og/eller HPAI (fra 21. november 2016 til 21. februar 2017 begge dage inkl.), selvom dette ikke klart fremgår af ordlyden i certifikatet. I nogle certifikater er det udspecificeret at attestationen kun gælder HPAI, og i sådanne tilfælde må varen godt være slagtet og produceret under udbruddet af LPAI.

For de 3. lande, der indførte restriktioner for import af fjerkrækød og produkter heraf, gælder det, at varerne skal være slagtet og produceret efter den dato, hvor det pågældende land igen ophæver deres restriktioner. Det betyder at der for nogen 3.lande kan være tale om en slagte- og produktionsdato, der ligger efter den dato, hvor Danmark var officielt erklæret fri for LPAI eller HPAI. Datoen for ophævelse af restriktionerne vil fremgå af certifikatsiden for det pågældende certifikat.

Hvis et 3. land på nuværende tidspunkt stadig har restriktioner, gælder disse altid, selvom ordlyden i certifikatet siger noget andet. Uanset hvad der står i certifikatet, kan produkterne først eksporteres når 3. landet har ophævet restriktionerne og under forudsætning af, at produkterne er slagtet og produceret enten før udbruddet eller efter den dato, hvor 3. landet har ophævet restriktionerne.
Eksportøren skal, når de ansøger om at få udstedt et certifikat, forelægge dokumentation for at varen er slagtet og/eller produceret udenfor udbrudsperioderne.

22. februar 2017:

Danmark har d.d. generhvervet status som et land, der er fri for aviær influenza i besætninger. Der er dog stadig fugleinfluenza i vilde fugle, så man skal stadig holde fjerkræ bag hegn og under tag og i øvrigt være opmærksom på smittebeskyttelse. Læs mere her.

 
For eksporten betyder dette, at eksport til de lande, som ikke har indført særlige importrestriktioner kan genoptages, såfremt attestationer i det aftalte certifikat tillader dette.

 
Fødevarestyrelsen er i forhandlinger med de lande, som har indført særlige restriktioner eller endnu ikke har ophævet deres restriktioner, for også at få åbnet for eksport hertil.

 
Eksportrestriktionslisten samt bemærkninger til de enkelte certifikater i certifikatdatabasen vil blive opdateret i takt med åbningerne.

 
Vi anbefaler derfor eksportørerne jævnligt at holde øje med eksportrestriktionslisten og teksten på certifikatsiderne i certifikatdatabasen.


Opsummering for udbrud af aviær influenza jf. tidligere status pr. 21. november 2016:

Som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza H5N8 i en andebesætning (hobbybesætning) i Nordsjælland blev certifikatudstedelse af certifikater, hvori der skulle attesteres for frihed for aviær influenza, smitsomme husdyrsygdomme, anmeldepligtige husdyrsygdomme eller lignende formuleringer, som kan omfatte aviær influenza suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Da der var tale om et udbrud i en besætning, mistede Danmark status som værende fri for aviær influenza i henhold til OIE. Fødevarestyrelsen kunne derfor heller ikke længere udstede certifikater, hvori der skulle attesteres for frihed for aviær influenza i henhold til OIE.

Udstedelse af certifikater i forbindelse med udbruddet
Fødevarestyrelsen har gennemgået certifikaterne på certifikatdatabasen for attestationer vedrørende højpatogen fugleinfluenza og andre lign. Attestationer. Berørte certifikatsider er markeret med en advarselstrekant. Det fremgår af teksten ved siden af trekanten om certifikatet ikke kan anvendes eller om det muligvis kan anvendes. 

 
Hvis det af teksten fremgår, at certifikatet ikke kan anvendes, må certifikatudstedere ikke udstede certifikatet.

 
Hvis det fremgår, at certifikatet muligvis kan anvendes, er det nødvendigt at vurdere om den konkrete forsendelse overholder kravene i certifikatet jf. ovenstående retningslinjer.

 
Ligeledes må der ikke udstedes zoosanitære erklæringer, hvor der er anført status for højpatogen aviær influenza (maj 2006). Det drejer sig om La 23,0-2148, -2149, -2150, -5015 og -5016. En opdatering af de zoosanitære erklæringer er i proces. ​

 
Det betyder det for dig som eksportør
Fødevarestyrelsen understreger, at al eksport – som altid – er på egen regning og risiko. Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden med status for Aviær Influenza (www.fvst.dk​).

 
I forbindelse med udbruddet bør du som eksportør udvise særlig omhu for at sikre dig, at forudsætningerne for certifikatudstedelsen er opfyldt på anmodnings- og udstedelsestidspunktet Uanset status på certifikatudstedelsestidspunktet, bør du også være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen, som kompetent myndighed, er forpligtet til at tilbagekalde og annullere udstedte certifikater, fo​r forsendelser, der endnu ikke har forladt Danmark, hvis der i certifikatet attesteres for frihed for aviær influenza i Danmark eller lignende formuleringer som ikke er i overensstemmelse med den aktuelle status på afsendelsestidspunktet.

 
Som udgangspunkt har Fødevarestyrelsen aktivt tilbagekaldt og annulleret allerede udstedte certifikater i de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen har modtaget information fra modtagerlandenes myndigheder om, at de ikke accepterer forsendelser, der er afsendt efter en bestemt dato – uanset om certifikatet er udstedt før denne dato og blev udstedt i overensstemmelse med sygdomsmæssig status på det givne tidspunkt. ​

 
Fødevarestyrelsen har sendt information til tredjelandene
I forbindelse med fundet af højpatogen fugleinfluenza ​i en andebesætning (hobbybesætning) i Nordsjælland, har Fødevarestyrelsen informeret eksportmarkederne om udbruddet.

 
Restriktioner fra tredjelandene
Såfremt der er lande, som på baggrund af udbruddet indfører importrestriktioner, uanset formuleringen i certifikaterne, vil dette fremgå af Fødevarestyrelsens eksportrestriktionsliste samt certifikatsiden. I disse tilfælde ophæves restriktionerne ikke automatisk, jf. OIE-kravene, men kræver særskilt forhandling mellem Fødevarestyrelsen og modtagerlandet. Tjek derfor altid restriktionslisten for status her:

 
Liste med eksportrestriktioner

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at få disse restriktioner ophævet.

Fødevarestyrelsen har lavet nedenstående ikke-udtømmende liste over certifikater med attestationer inkluderende aviær influenza:

 


 

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx016640aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside

Ændret 31. juli 2017