Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Arsen i fødevarer

Arsen er et sporelement, som findes blandt andet i vand, fisk, ris og tang.

​Indholdet af arsen i kosten er overvejende organiske arsenforbindelser, som ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. 

Fisk er den primære kilde til organisk arsen i kosten, men dette indhold er altså uden sundhedsmæssige problemer. Indholdet af organisk arsen i fisk er varierende og kan ligge mellem 1-10 mg/kg afhængigt af fiskens art, og hvilket område den kommer fra. Denne variation antages at skyldes biologiske faktorer og ikke forurening af havet med arsen. 
 

Hvordan kan arsen påvirke sundheden?

Sundhedsskadelige effekter af arsen er relateret til uorganisk arsen. Uorganisk arsen findes overalt i jord og grundvand og dermed også i drikkevand, ris og visse typer af tang. I Danmark er der grænseværdier for indholdet af arsen i drikkevand. 

Visse uorganiske arsenforbindelser kan forårsage bl.a. lungekræft og hudkræft hos mennesker.

 

Spørgsmål og svar om arsen i ris og risprodukter

Hvad er uorganisk arsen?

Grundstoffet, der på dansk hedder ”arsen”, hedder på engelsk ”arsenic”. Arsen indgår i en række kemiske forbindelser. Den kemiske forbindelse, der på dansk hedder ”arsenik”, er en uorganisk forbindelse af arsen og ilt (arsen(III)oxid).
 
Arsen optages i ris fra vandingsvandet. Arsen findes naturligt i bl.a. jord og vand. Indholdet varierer meget fra sted til sted.
 
Uorganisk arsen findes især i ris, tang og drikkevand. Uorganisk arsen er sundhedsmæssigt problematisk, da det kan forårsage kræft hos mennesker, hvorimod det organiske arsen, som findes i fisk, er uproblematisk.
 

Er der grænseværdier for arsen i ris og risprodukter?

Der vil være EU-grænseværdier for arsen i ris og risprodukter i Forordning 2015/1006 fra 1/1-2016.  
 
Spørgsmål og svar om arsen i tang
Vores viden om sundhedsskadelige indholdsstoffer i tang er mangelfuld. Nedenstående råd mindsker risici ved at spise vildt voksende tang. Som for svampe og vilde planter sker indtagelse af tang fra naturen på eget ansvar.
 
Husk det generelle kostråd om at spise varieret. Ved at spise varieret får du en alsidig ernæring, og samtidig mindsker du risikoen for at få et stort indtag af farlige stoffer.
 

Er det generelt ok at spise tang?

Ja, hvis du følger FVST's generelle råd omkring tang og lader det indgå som en varieret del af en sund kost. Variér mellem de tangarter, du spiser, og spis det kun en gang imellem. Ved at spise varieret får man en alsidig ernæring, og samtidig mindsker man risikoen for at få et stort indtag af forureninger.
 

Er der arsen i tang?

Visse tangarter indeholder høje koncentrationer af uorganisk arsen, der øger risikoen for kræft i blandt andet lungerne ved selv små indtag. Fødevarestyrelsen fraråder derfor at spise hijiki-tang.
 
Den aktuelle viden om mængden af arsen og andre metaller i tang fra danske farvande er begrænset. Men vi ved, at sargassotang (Sargassum muticum) har et højt arsen-indhold. 
 

Råd til at mindske arsen indtag fra tang

Læs i guiden “Sådan undgår du uorganisk arsen fra tang”, som du finder nedenfor. 
 
Internationale dokumenter
 

Kommissionens forordning​ (EF) Nr. 1881/2006

 
Ændret 16. juli 2021