Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aroma til fødevarer

Aromaer tilsættes fødevarer for at forbedre eller ændre fødevarernes smag og duft.

​​​​​​​​Kun de aromastoffer der er optaget på EU-listen må anvendes i eller på fødevarer. Simple koncentrater af fx kaffe, appelsiner og tilsvarende, der stammer fra egentlige fødevarer, skal dog ikke godkendes og optages på listen før brug.

En aroma kan bestå af:

  • Aromastoffer (kemisk veldefinerede)
  • Aromapræparater (fx blandinger eller planteekstrakter)
  • Reaktionsaromaer (fx dele af bouillonterninger)
  • Røgaromaer

En aroma er ofte sammensat af 10-100 aromastoffer eller aromapræparater, og det er blandingsforholdet mellem de enkelte stoffer eller præparater, der giver en bestemt smag eller duft. Røgaromaer er reguleret ved særskilte regler.

Fødevarestyre​lsens hjemmesi​​de om røgaromaer

EU-liste over aromast​offer
EU har med udgangspunkt i de mange forskellige aromastoffer som industrien bruger vedtaget en EU-liste med godkendte aromastoffer. Kun de aromastoffer, der er optaget på EU-listen, må anvendes i eller på fødevarer.
Alle tilladte aromastoffer kan findes i EU-Kommissionens datab​ase for aromastoffer:

​Regler for begrænsinger og grænseværdier


De fleste af stofferne på listen må anvendes uden begrænsninger, mens enkelte stoffer har anvendelsesbegrænsninger – det gælder fx koffein, ammoniumklorid og rebaudiosid A.
 
For de stoffer, hvor der er fastsat en begrænsning, må stofferne kun tilsættes de angivne fødevarekategorier, og i en mængde, der ikke overstiger en evt. grænseværdi. Hvis der ikke er angivet en grænseværdi, skal anvendelsen ske i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis, hvilket betyder, at man ikke må tilsætte mere end nødvendigt. Princippet om god fremstillingsmæssig praksis gælder også for alle de stoffer på listen, der ikke har begrænsninger for deres anvendelse, fx i form af en grænseværdi.

Grænseværdier gælder for indholdet i eller på fødevaren som den markedsføres, medmindre andet er anført i listen eller noter til denne.
 

​Regler for aromastoffer i sammensatte fødevare


Et aromastof er tilladt i sammensatte fødevarer, såfremt aromastoffet er tilladt i én af ingredienserne. Som eksempel kan nævnes en is sammensat af is og lakridsfyld. Det er ikke tilladt at tilsætte ammoniumklorid til konsumis. Derimod er det tilladt at tilsætte ammoniumklorid til lakridsfyld. Tilstedeværelsen af ammoniumklorid i den sammensatte is er derfor lovlig.
 
Tilsvarende er koffein som aromastof ikke tilladt i alkoholholdige drikkevarer, men i en blanding af eksempelvis rom og cola, som markedsføres som et sammensat produkt, vil det være tilladt. ​Naturlige aromaer​​​​

​Et naturligt aromasto​​f er et aromastof, der er fremstillet ved egnede fysiske, enzymatiske eller mikrobiol​​​ogiske processer af vegetabilsk, animalsk eller mikrobiologisk materiale, enten i dets oprindelige form eller forarbejdet.​​​

Aromapræparater er naturlige aromaer, som ikke er aromastoffer, men er fremstillet af samme udgangsmaterialer og ved samme processer som naturlige aromastoffer.​

​Egnede processer til frem​​stilling af naturlige aromaer​

I Bilag II i Aromaforordningen er listet, hvilke forarbejdningsprocesser der regnes for egnede til fremstilling af naturlige aromaer. Det drejer sig om: hakning, opvarmning, udskæring, tørring, fordampning, fermentering, formaling, infusion, mikrobiologiske processer, skrælning, sammenpresning, ristning/grillning, mæskning, afkøling, destillation/rektifikation, emulgering, ekstraktion, filtrering, udblødning, blanding, perkolation, nedkøling, udpresning.


 
Mærkning af aroma i ingredienslisten​​​
Aromaer har ikke E-numre, og fødevareproducenterne er ikke forpligtet til at nævne samtlige tilsatte aromastoffer og aromapræparater, som den enkelte aroma består af, med undtagelse af kinin og koffein. Tilsætningen af aroma skal dog altid være angivet i ingredienslisten, hvor der enten skrives "aroma", en mere specifik betegnelse, fx vaniljeekstrakt, eller stoffets specifikke navn, fx "vanillin". Hvis der er tale om aromaer, som er fremstillet af allergene ingredienser skal disse allergene ingredienser i alle tifælde angives og fremhæves i ingredienslisten.​​
​​​

​​​Mærkning af aro​ma med "naturlig"​


Hvis den aromagivende bestanddel af en aroma udelukkende omfatter aromapræparater og/eller naturlige aromastoffer, må den mærkes med udtrykket "naturlig" på flere måder.
"Naturlige aromastoffer" må anvendes, hvis den aromagivende bestanddel udelukkende indeholder naturlige aromastoffer.

Hvis "naturlig" anvendes med henvisning til en fødevare, skal mindst 95 vægtprocent af den aromagivende bestanddel være fremstillet af det udgangsmateriale, der henvises til. Tilmed må der kun henvises til en fødevare, hvis duft eller smag let kan genkendes i aromaen.
Hvis der skrives "naturlig jordbæraroma", skal 95 vægtprocent af den aromagivende bestanddel være fra jordbær, og jordbærsmag og/eller -duft skal være let genkendelig.
"Naturlig aroma" kan anvendes, hvis den aromagivende bestanddel stammer fra flere udgangsmaterialer, hvis duft eller smag ikke tydeligt kan identificeres.


​Mærkning af aroma med oplysning om fysisk tilstand og behandling

​​​

Mærkning med oplysning om fysisk tilstand og behandling er også gældende for aroma.

Ifølge Forordning (EU) nr. 1169/2011 bilag VI, del A, stk. 1, skal varebetegnelsen for fødevaren  omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret, hurtigfrosset, optøet, koncentreret, røget), i de tilfælde, hvor undladelse af denne oplysning ville kunne vildlede køberen. ​Læs mere om aroma
  
Lovstof og regler om aroma

Ændret 23. februar 2023