Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aroma til fødevarer

Aromaer tilsættes fødevarer for at forbedre eller ændre fødevarernes smag og duft.

​​​​Kun de aromastoffer der er optaget på EU-listen må anvendes i eller på fødevarer. Simple koncentrater af fx kaffe, appelsiner og tilsvarende, der stammer fra egentlige fødevarer, skal dog ikke godkendes og optages på listen før brug.

En aroma kan bestå af:

  • Aromastoffer (kemisk veldefinerede)
  • Aromapræparater (fx blandinger eller planteekstrakter)
  • Reaktionsaromaer (fx dele af bouillonterninger)
  • Røgaromaer

En aroma er ofte sammensat af 10-100 aromastoffer eller aromapræparater, og det er blandingsforholdet mellem de enkelte stoffer eller præparater, der giver en bestemt smag eller duft. Røgaromaer er reguleret ved særskilte regler.

Fødevarestyrelsens hjemmeside om røgaromaer

EU-liste over aromast​offer
EU har med udgangspunkt i de mange forskellige aromastoffer som industrien bruger vedtaget en EU-liste med godkendte aromastoffer. Kun de aromastoffer, der er optaget på EU-listen, må anvendes i eller på fødevarer.

De fleste af stofferne på listen må anvendes uden begrænsninger, mens enkelte stoffer har anvendelsesbegrænsninger – det gælder fx koffein, ammoniumklorid og rebaudiosid A.
 
For de stoffer, hvor der er fastsat en begrænsning, må stofferne kun tilsættes de angivne fødevarekategorier, og i en mængde, der ikke overstiger en evt. grænseværdi. Hvis der ikke er angivet en grænseværdi, skal anvendelsen ske i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis, hvilket betyder, at man ikke må tilsætte mere end nødvendigt. Princippet om god fremstillingsmæssig praksis gælder også for alle de stoffer på listen, der ikke har begrænsninger for deres anvendelse, fx i form af en grænseværdi.

Grænseværdier gælder for indholdet i eller på fødevaren som den markedsføres, medmindre andet er anført i listen eller noter til denne.
 
Et aromastof er tilladt i sammensatte fødevarer, såfremt aromastoffet er tilladt i én af ingredienserne. Som eksempel kan nævnes en is sammensat af is og lakridsfyld. Det er ikke tilladt at tilsætte ammoniumklorid til konsumis. Derimod er det tilladt at tilsætte ammoniumklorid til lakridsfyld. Tilstedeværelsen af ammoniumklorid i den sammensatte is er derfor lovlig.
 
Tilsvarende er koffein som aromastof ikke tilladt i alkoholholdige drikkevarer, men i en blanding af eksempelvis rom og cola, som markedsføres som et sammensat produkt, vil det være tilladt.
 
Alle tilladte aromastoffer kan findes i EU-Kommissionens datab​ase for aromastoffer:
EU database over aromastoffer
 
Overgangsbestemmelser for aromareglerne
Den 22. oktober 2016 fandt del B til F i bilag 1 til forordning 1334/2008 anvendelse. Produkter der fald​er under del B til F i bilag 1, som er lovligt markedsført eller mærket inden d. 22. april 2018 må dog markedsføres frem til deres mindste holdbarheds- eller sidste anvendelsesdato.  
 
Læs mere om aroma
  
Lovstof og regler om aroma

Ændret 11. marts 2022