Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Antibiotikaresistente bakterier

Bakterier kan blive modstandsdygtige eller resistente overfor antibiotika.

​Det er et stigende problem verden over, at bakterier bliver modstandsdygtige – eller resistente – overfor de antibiotika, man bruger til at behandle infektioner i dyr og mennesker. En række af de mest brugte antibiotika virker derfor ikke længere mod infektioner.
Det er også et problem for fødevaresikkerheden.  I Fødevarestyrelsens overvågning af fødevarer bliver der jævnligt fundet resistente bakterier.   

 

Hvor og i hvilke fødevarer finder man antibiotikaresistente bakterier? 
Fødevarestyrelsen har i en årrække overvåget resistente bakterier i dansk fødevareproduktion og i fødevarer på det danske marked. Overvågningen giver et overblik over spredningen af resistens.

Se resultaterne af overvågningen i den årlige DANMAP rapport fra Statens Serum Institut og Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet her
 
Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier et problem i fødevarer?
Bakterier i fødevarer kan i nogle tilfælde være resistente og dermed modstandsdygtige over for ét eller flere antibiotika. Hvis man bliver smittet med resistente bakterier, kan det være svært at behandle med antibiotika. Det er dog ikke alle resistente bakterier, der fører til sygdom eller infektion.
 
Hvis man spiser fødevarer med bakterier, der bærer resistens-egenskaber (gener), kan disse egenskaber under særlige omstændigheder blive overført til andre bakterier, der lever i os. Specielt i mave-tarm kanalen har vi mange bakterier, hvor resistens-egenskaberne kan blive spredt mellem bakterier. Det er derfor vigtigt at overvåge forekomsten af resistens-egenskaber i fødevarer. 
 
Hvor mange bliver syge af antibiotikaresistente bakterier?
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der hvert år over 25.000 europæere, der dør på grund af infektioner med resistente bakterier. Se mere her på WHO´s hjemmeside.
 
Der er ikke tal for, hvor mange der bliver syge på grund af antibiotikaresistente bakterier.
 
Hvordan undgår du at blive syg af antibiotikaresistente bakterier?
Man kan risikere, at der er antibiotikaresistente bakterier i råt kød og andre rå fødevarer. Men hvis du følger de almindelige råd om god køkkenhygiejne, kan du undgå resistente bakterier i tilberedte og spiseklare fødevarer.

Læs specifikt om MRSA og ESBL-producerende bakterier her:
 
 
Hvordan udvikles resistens overfor antibiotika?
Når bakterier bliver påvirket af et antibiotikum, kan de blive modstandsdygtige – eller resistente – over for det specifikke antibiotikum. Det er et naturligt fænomen.
 
Antibiotikaresistens kan opstå på to måder:
  • Ændringer i bakteriers arvemateriale gør den specifikke bakterie resistent. Denne resistens vil nedarves til følgende generationer og spreder sig kun, når bakterierne deler sig. Spredningen vil ofte blive bremset, når forbruget af det specifikke antibiotikum stopper. Andre bakterier kan udkonkurrere de resistente bakterier, når det ikke længere er en fordel at være resistent.
  • Overførbar resistens hvor egenskaber (gener) overføres direkte fra én bakterie til en anden. Bakterier kan indeholde små mobile DNA-stykker (plasmider), som kan bære egenskaber, der giver modstandsdygtighed overfor antibiotika. De mobile DNA-stykker kan i særlige tilfælde bevæge sig mellem bakterier. Spredningen af denne form for resistens kan ske hurtigt og kan være svær at stoppe. Til gengæld kan de ekstra egenskaber blive tabt igen, når der ikke er behov for dem længere, og derfor vil et reduceret antibiotikaforbrug mindske spredning.
 ​
Hvornår kan antibiotikaresistente bakterier være farlige for mennesker?
Behandling af bakterieinfektioner med antibiotika bliver mere vanskelig, hvis bakterierne er antibiotikaresistente. Langt de fleste bakterieinfektioner kræver ikke behandling med antibiotika. Resistens er dog et voksende problem, og de infektioner, der kræver behandling, bliver vanskeligere at bekæmpe, hvis bakterierne er resistente. Der er særligt en bekymring for udvikling af resistens overfor særlige kritisk vigtige antibiotika.
 
Der er mange forskellige typer antibiotika, og langt de fleste infektioner vil fortsat kunne behandles med specielle antibiotika. Disse specielle antibiotika, der er særligt kritiske for behandling af mennesker, bliver kun brugt til behandling af produktionsdyr i Danmark i meget begrænset omfang. Det er vigtigt for at minimere udviklingen af resistens overfor netop disse typer af kritisk vigtige antibiotika. Se også WHO rapporten om kritisk vigtige antibiotika på WHO´s hjemmeside her.
 
Hvilke bakterier kan udvikle antibiotikaresistens?
Resistensovervågningen viser, at en lang række af de bakterier, der omgiver og lever med os, kan udvikle resistens. Det er dog ikke alle antibiotikaresistente bakterier, der vil give infektion hos mennesker.
 
Nogle antibiotikaresistente bakterier er miljøbakterier, som findes naturligt i og/eller på kroppen, fx på håndflader, i næsen, munden eller mavetarmkanalen. Disse bakterier er ikke direkte sundhedsskadelige og omfatter bl.a. Staphylococcus aureus (hvoraf en type er MRSA) og E. coli.
 
En anden gruppe af bakterier, der kan udvikle resistens, er de direkte sundhedsskadelige, fx salmonella og campylobacter.​
 
Hvad gøres der for at undgå udvikling af antibiotikaresistens?
Der arbejdes på mange planer både nationalt og internationalt for at undgå udvikling af antibiotikaresistens. Find mere info om Fødevarestyrelsens indsats overfor antibiotikaresistente bakterier i den blå boks nedenfor.
 
Forskellige internationale organisationer, der arbejder med at bekæmpe antibiotikaresistens:
 
Læs mere om lægemidler til dyr og ESBL-bakterier
 
Lovstof og regler
 ​​​ 

 

 

Spørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudSpørgsmål og svar om dadler og hepatitis A udbrudhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal_og_svar_om_dadler_og_hepatitis_A.aspx08660aspx0htmlEmneside
Hepatitis A - leverbetændelseHepatitis A - leverbetændelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hepatitis_A_leverbetændelse.aspx02355aspx0htmlEmneside
Clostridium botulinum - BotulismeClostridium botulinum - Botulismehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Botulisme.aspx02215aspx0htmlEmneside
Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-campylobacter.aspx018622aspx0htmlEmneside
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staphylococcus-aureus.aspx02627aspx0htmlEmneside
E. coli og VTECE. coli og VTEChttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx02261aspx0htmlEmneside
CampylobacterCampylobacterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx02223aspx0htmlEmneside
ESBL-bakterierESBL-bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ESBL-bakterier.aspx02285aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af antibiotikaresistensBekæmpelse af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-antibiotikaresistens.aspx018609aspx0htmlEmneside
Fakta om listeria tilfælde – april 2015Fakta om listeria tilfælde – april 2015https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-nye-tilfælde-af-listeria-–-april-2015.aspx02294aspx0htmlEmneside
Fordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampeFordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fordærvende-microorganismer.aspx02319aspx0htmlEmneside
Forurenet drikkevandForurenet drikkevandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forurenet-drikkevand.aspx02323aspx0htmlEmneside
Norovirus (roskildesyge)Norovirus (roskildesyge)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Norovirus-(Roskildesyge).aspx02517aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx02591aspx0htmlEmneside
ListeriaListeriahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listeria.aspx02476aspx0htmlEmneside
Personlig hygiejnePersonlig hygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx02552aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx018624aspx0htmlEmneside
Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerOpklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opklaring af sygdomsudbrud.aspx018837aspx0htmlEmneside
Hvad gør Fødevarestyrelsen for, at forbrugerne ikke får ESBL-bakterier?Hvad gør Fødevarestyrelsen for, at forbrugerne ikke får ESBL-bakterier?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad-goer-Foedevarestyrelsen-for-at-forbrugerne-ikke-faar-ESBL-bakterier.aspx018750aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerForebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekaempelse-af-foedevarebaarne-sygdomme.aspx018623aspx0htmlEmneside
Køkkenhygiejne i private køkkenerKøkkenhygiejne i private køkkenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarestyrelsens_kampagner/Clean-eller-klam/Sider/Gode-vaner-i-koekkenet.aspx06099aspx0htmlEmneside

Ændret 19. juli 2017