Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fakta om antibiotikaresistente bakterier

Bakterier kan blive modstandsdygtige eller resistente overfor antibiotika. Det er et stigende problem verden over, at bakterier bliver modstandsdygtige - eller resistente - overfor de antibiotika, man bruger til at behandle infektioner i dyr og mennesker.

Hvordan kan der udvikles resistens overfor antibiotika?
Antibiotika bruges til at dræbe sygdomsfremkaldende bakterier hos dyr og mennesker. Nogle gange kan antibiotikabehandling medføre at bakterier blive modstandsdygtige eller resistente overfor antibiotika. Bakterier, der er resistente overfor flere typer antibiotika, betegnes som multiresistente.
 

Når bakterier bliver udsat for et antibiotikum, kan de blive resistente over for det specifikke antibiotikum. Det er et naturligt fænomen.  

Antibiotikaresistens kan opstå på to måder:

  • Ændringer i bakteriers arvemateriale gør den specifikke bakterie resistent. Denne resistens vil nedarves til efterfølgende generationer og spredes kun, når bakterierne deler sig. Spredningen vil ofte blive bremset, når forbruget af det specifikke antibiotikum ophører. Andre bakterier kan udkonkurrere de resistente bakterier, når det ikke længere er en fordel at være resistent.
  • Overførbar resistens, hvor egenskaber (gener) overføres direkte fra én bakterie til en anden. Bakterier kan indeholde små mobile DNA-stykker (plasmider), som kan bære egenskaber, der giver modstandsdygtighed overfor antibiotika. De mobile DNA-stykker kan i særlige tilfælde overføres mellem bakterier. Spredningen af denne form for resistens kan ske hurtigt og kan være svær at stoppe. Til gengæld kan de ekstra egenskaber blive tabt igen, når der ikke er behov for dem længere, og derfor vil et reduceret antibiotikaforbrug mindske spredning.
Hvilke bakterier kan udvikle antibiotikaresistens?
Alle bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika. Udvikling af resistens overfor antibiotika afhænger af, hvad bakterierne udsættes for og af konkurrencen blandt bakterierne. Det er dog ikke alle bakterier, der er sygdomsfremkaldende uanset om de er antibiotikaresistente eller ej.
 
Hvornår kan antibiotikaresistente bakterier være farlige for mennesker?
Langt de fleste bakterieinfektioner kræver ikke behandling med antibiotika, men bekæmpes af kroppens immunforsvar. De bakterieinfektioner, der kræver behandling, bliver vanskeligere at bekæmpe, hvis bakterierne er resistente. Antibiotikaresistens er dog et voksende problem fordi brugen af antibiotika i verden er stigende. Der er især en bekymring for udvikling af resistens overfor antibiotika som er særlig vigtig i behandling af mennesker.

Der er mange forskellige typer antibiotika. De specielle antibiotika, der er særligt vigtige for behandling af mennesker, er i Danmark enten forbudt at bruge til dyr eller bruges kun i begrænset omfang. Det er vigtigt at minimere udviklingen af resistens overfor netop disse typer af antibiotika. WHO har udpeget en række antibiotika som "kritisk vigtige" antibiotika.
 
Hvad er ESBL-producerende bakterier?
ESBL-producerende bakterier er bakterier, som udskiller enzymer, der nedbryder antibiotika. ESBL-producerende bakterier udskiller enzymet Extended Spectrum Beta-Lactamase. Hvis en bakterie producerer ESBL-enzymer, kan bakterien nedbryde bl.a. penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer (beta-lactam antibiotika).  Flere typer bakterier kan være ESBL-producerende, det gælder hovedsageligt tarmbakterier, fx E. coli, salmonella og klebsiella.

 

Hvor findes ESBL-producerende bakterier? 
Det er hovedsageligt tarmbakterier (fx E. coli, salmonella og klebsiella), der producerer ESBL. Der kan være ESBL-producerende bakterier i den naturlige tarmflora hos både dyr og mennesker. 

ESBL-gener er ofte placeret på mobile DNA-enheder (plasmider), som kan overføres mellem bakterier og derved kan ESBL blive spredt mellem bakterier.

Der ses kun et ganske lille overlap mellem de ESBL-typer, der er fundet i mennesker og de typer, der er fundet i dyr og fødevarer. I Danmark følges forekomsten af ESBL i mennesker, dyr og fødevarer.
 

 

Hvad er MRSA-bakterier?
MRSA (Methicillin Resistent Staphyl ococcus Aureus / methicillin-resistente gule stafylokokker) er bakterier, som er resistente overfor almindelige penicilliner, som ellers normalt anvendes til behandling af stafylokokker.
 

 

Hvad gøres der for at undgå udvikling af antibiotikaresistens?
Der arbejdes både nationalt og internationalt for at hindre og minimere udvikling af antibiotikaresistens.  Læs mere om bekæmpelse af antibiotikaresistens her (LINK til ny side: Bekæmpelse af antibiotikaresistens)

 

Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier et problem i fødevarer? 
Hvis man spiser fødevarer med bakterier, der bærer resistens-egenskaber (gener), kan disse egenskaber under særlige omstændigheder blive overført til andre bakterier i mave-tarm kanalen. Specielt i mave-tarm kanalen har vi mange bakterier, hvor resistens-egenskaberne kan blive spredt.  ​​​ 
Ændret 18. november 2019