Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæg

Ved behandling af yverbetændelse hos kvæg må man alene anvende simple penicilliner, medmindre en bakteriologisk undersøgelse godtgør, at anden behandling er nødvendig.

Ved behandling af yverbetændelse med antibiotika må man som udgangspunkt kun anvende simple penicilliner. Dette gælder uanset om behandlingen er lokalt i yveret eller systemisk. Ved behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal dyrlægen udtage en mælkeprøve fra det pågældende dyr, inden behandlingen indledes. Hvis dyrkningsresultatet viser, at den valgte behandling ikke er optimal, skal behandlingen korrigeres. Dette sikrer en effektiv behandling af yverbetændelse hos kvæg, og at der så vidt muligt kun anvendes smalspektret antibiotika. Reglerne er blevet indført for at tilskynde ansvarlig anvendelse af antibiotika og dermed minimere resistensudviklingen.

Bakteriologisk dyrkning af mælkeprøverne

Der er regler for hvor mælkeprøverne må undersøges. Den bakteriologiske dyrkning af mælkeprøverne skal enten foretages på dyrlægens praksisadresse eller på et laboratorium med en akkrediteret undersøgelsesmetode. I tilfælde af at et dyrkningsresultat viser at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give besked til den besætningsansvarlige.

 

Besætninger med sundhedsrådgivningsaftale

I besætninger med sundhedsrådgivningsaftale (SRA) modul 2 må besætningsejeren foretage behandling af yverbetændelse, hvis dyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose. Inden behandling af yverbetændelse med antibiotika, som ikke er simple penicilliner, skal enten dyrlægen eller den besætningsansvarlige udtage en mælkeprøve fra det pågældende dyr. Mælkeprøven skal undersøges, som beskrevet ovenfor under "Bakteriologisk dyrkning af mælkeprøverne". Hvis forskriften for en besætningsdiagnose for yverbetændelse angiver behandling med andre antibiotika en simple penicilliner, men dyrkningsresultater gentagne gange viser sensitivitet for simple penicilliner, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske dyrkningsresultater for at begrænse anvendelsen af bredspektrede antibiotika.

Læs mere

I 2017 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne som havde til formål at kontrollere, om kravene til bakteriologisk diagnostik forud for anvendelse af andre antibiotika end simple penicilliner til behandling af yverbetændelse overholdes. 

Læs mere om kampagnen og find slutrapporten
 

Lovstof og regler

lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for denne sides indhold under punktet "Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr".

Ændret 17. maj 2018