Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæg

Ved behandling af yverbetændelse hos kvæg må man alene anvende simple penicilliner, medmindre en resistensbestemmelse godtgør, at anden behandling er nødvendig.

Ved behandling af yverbetændelse med antibiotika må der som udgangspunkt kun anvendes simple penicilliner. Dette gælder uanset om behandlingen er lokalt i yveret eller systemisk. Kun såfremt dyrlægen personligt indleder behandlingen, kan kravet om brug af simple pennicilliner fraviges. Som hovedregel skal der før behandling af yverbetændelse med antibiotika udtages en kirtelprøve, tidligere benævnt mælkeprøve, til bakteriologisk undersøgelse fra det pågældende dyr.

Hvis en resistensbestemmelse viser, at den valgte behandling ikke er optimal, skal behandlingen korrigeres. Dette sikrer en effektiv behandling af yverbetændelse hos kvæg, og at der så vidt muligt kun anvendes smalspektret antibiotika. Reglerne er blevet indført for at tilskynde ansvarlig anvendelse af antibiotika og dermed minimere risikoen for resistensudvikling.

Laboratorieundersøgelse af kirtelprøver

Der er regler for, hvor kirtelprøver må undersøges. Den bakteriologiske undersøgelse af kirtelprøver skal enten foretages på dyrlægens praksisadresse eller på et laboratorium med en akkrediteret undersøgelsesmetode. Kirtelprøver skal analyseres hurtigst muligt og senest 7 dage efter, at de er udtaget. Hvis der foreligger resultat af en MIC resistensbestemmelse (Minimal Inhibitory Concentration) på en kirtelprøve, der er foretaget med en akkrediteret metode, der viser, at agens ikke er følsomt for simple penicilliner, skal dyrlæge korrigere eller afbryde antibiotikabehandlingen af dyret og straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen.

 

Besætninger med sundhedsrådgivningsaftale

I besætninger med sundhedsrådgivningsaftale (SRA) modul 2 må besætningsejeren foretage behandling af yverbetændelse, hvis dyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose.

Dyrlægen må således i en forskrift vedrørende yverbetændelse (besætningsdiagnose) i en periode på indtil 12 måneder ordinere andre antibiotika end simple penicilliner, forudsat at der foreligger mindst 5 tilfælde af samme behandlingskrævende yverpatogen hos 5 forskellige køer inden for de seneste 6 måneder, hvor resistens overfor simple penicilliner er dokumenteret ved MIC resistensbestemmelse (se "Laboratorieundersøgelse af kirtelprøver").

Besætningsdyrlægen skal revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med resultatet af de faktiske resistensbestemmelser for at begrænse anvendelsen af bredspektrede antibiotika.

Læs mere

I 2017 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne som havde til formål at kontrollere, om kravene til bakteriologisk diagnostik forud for anvendelse af andre antibiotika end simple penicilliner til behandling af yverbetændelse overholdes. 

Læs mere om kampagnen og find slutrapporten
 

Lovstof og regler

lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for denne sides indhold under punkterne "Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr" og "Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger". 

Ændret 25. august 2021