Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anskaffelse af kat

Katte er ligesom alle andre hobbydyr beskyttet af reglerne i Dyreværnsloven. Find link til pasningsvejledninger for katte på denne side.

Dyrenes behov skal tilgodeses i forbindelse med indretning af de rum og arealer, hvor dyrene holdes.
 
Dyreværnsloven giver fødevareministeren mulighed for at fastsætte mere detaljerede regler for familie- og hobbydyr, herunder regler om udlevering af pasningsvejledning ved erhvervsmæssigt salg af dyr.
 
Dette er bl.a. udmøntet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som efter en ændring i 2010 også indeholder krav om, at der ved salg af dyr skal udleveres en skriftlig vejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret (herunder katte).
 
Det fremgår, hvilke emner der skal omtales og beskrives i vejledningen, men der er ikke formkrav til, hvor dybtgående emnerne skal behandles. Der linkes nedenfor til 3 forslag til vejledninger, der begge opfylder bekendtgørelsens minimumsbestemmelser.
 
Reglerne vedrørende familie- og hobbydyr i Dyreværnsloven og i de tilhørende bekendtgørelser håndhæves af politiet og anklagemyndigheden.
 
Pasningsvejledninger til katte
Fra og med 1. januar 2014 skal sælgeren af en kat udlevere en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af katten. Pasningsvejledningerne findes på Dyrenes Beskyttelses, Inges Kattehjems og Felis Danicas hjemmesider. 

Pasningsvejledning for kat på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside

Pasningsvejledning for kat på Inges Kattehjems hjemmeside

Link til Felis Danicas hjemmeside 
 
Lovstof og regler

 

Ændret 14. maj 2020