Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansøgning om beskyttelse

Som udgangspunkt er det kun sammenslutninger, der kan søge om at benytte de beskyttede betegnelser BGB (beskyttet geografisk betegnelse), BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse) eller GTS (garanteret traditionel specialitet).

​​Ansøgningens udformning


BOB og BGB

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:

  • navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

  • en varespecifikation (se Forordning nr. 1151/2012, artikel 7)

  • et udfyldt enhedsdokument (se Forordning nr. 1898/2006, bilag I)

GTS

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:

  • navn og adresse på den ansøgende sammenslutning

  • en varespecifikation (se Forordning nr. 1151/2012, artikel 7)

  • et udfyldt ansøgningsskema (se Forordning nr. 1216/2007, bilag I)

  • dokumenter, der viser produktets specificitet og traditionelle karakter

Ansøgningen sendes til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvori det afgrænsede geografiske område er beliggende, eller hvor ansøger er etableret. I Danmark er Fødevarestyrelsen den kompetente myndighed.

 
Ansøgningsprocessen
Fødevarestyrelsen gennemgår ansøgningen og påser, at de formelle krav er overholdt. Derefter offentliggøres ansøg​ningen på siden “Varespecifikationer”, således at tredjeparter med en interesse i det pågældende eller et tilsvarende produkt kan fremkomme med eventuelle indsigelser.​
 

Indsigelser mod ansøgninger

Der kan gøres indsigelser mod ansøgninger, såfremt man mener at kunne dokumentere, at nogle af kriterierne i varespecifikationen ikke er opfyldt.
 
Hvad koster det?
Selve beskyttelsen af en betegnelse er gratis. Det er muligt for medlemslandenes myndigheder at opkræve betaling for de udgifter, der er forbundet med behandling af en ansøgning. Udgiften til det kontrolorgan, som løbende skal påse, at specifikationerne overholdes, skal betales af rettighedshaveren.
 
Hvad dækker betegnelserne over?
  • Beskyttede oprindelsesbetegnelser forkortes BOB (på engelsk PDO). Betegnelsen angiver, at en fødevare eller et landbrugsprodukt både stammer fra og er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det pågældende område. Eksempler herpå er Camembert de Normandie og Parmaskinke.
  • Beskyttede geografiske betegnelser forkortes BGB (på engelsk PGI). Betegnelsen angiver, at en fødevare eller et landbrugsprodukt stammer fra og enten er fremstillet, forarbejdet eller tilvirket i et afgrænset geografisk område. Eksempler herpå er Esrom, Danablu, Lammefjordsgulerod og Bayonneskinke.
  • Garanterede traditionelle specialiteter forkortes GTS (på engelsk TSG). Betegnelsen angiver, at en fødevare eller et landbrugsprodukt er produceret ved hjælp af traditionelle råvarer efter traditionelle produktionsmetoder eller har en traditionel sammensætning.
​Læs mere – skabeloner
 
Ændret 16. juli 2021