Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Animalske biprodukter til særlige fodringsformål

Om anvendelse af animalske biprodukter til særlige fodringsformål

​​​​​​​​​I henhold til undtagelsesbestemmelserne i artikel 18 i forordningen om animalske biprodukter er der mulighed for at tillade anvendelsen af kategori 1-, 2- og 3-materiale til fodring af visse dyrearter.​

En forudsætning for tilladelsen er, at der træffes foranstaltninger til sikring mod risici for folke- og dyresundheden ved indsamling og​​ anvendelsen af materialet, samt at materialet kommer fra dyr, der ikke er aflivet eller døde på grund af mistanke om eller forekomst af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr.

Dyrearter, hvor der kan give​s tilladelse til, at de må fodres med kategori 2- og kategori 3-materiale:

  • Dyr i zoologiske anlæg
  • Cirkusdyr
  • Andre krybdyr og rovfugle (ikke dyr i zoo eller cirkus)
  • Pelsdyr
  • Vildtlevende dyr
  • Hunde fra anerkendte kenneler eller hundekobler
  • Hunde og katte i internater
  • Maddiker og orm til agn 
 ​​
Anvendelse af kategori 2-materiale som foder til pelsdyr

Før kategori 2-materiale kan anvendes til fodring af pelsdyr, skal det tryksteriliseres, dvs. neddeles til en partikelstørrelse på max. 50 mm ​​og derefter varmebehandles ved mindst 133°C i mindst 20 min. ved et absolut tryk på 3 bar. Forarbejdningen skal ske på et godkendt forarbejdningsanlæg.

Derfor kan pelsdyrfodersamlecentraler ikke modtage uforarbejdet kategori 2-materiale, hvorimod uforarb​ejdet kategori 3-materiale gerne må sendes direkte til pelsdyrfodersamlecentraler. Se også link til Vejledning om godkendelse af samlecentraler nedenfor. 

Anvendelse af afledte produkter af kategor​​i 2-materiale til pelsdyrfoder
Artikel 13 i), 36 og 38 i foro​​rdningen om animalske biprodukter giver mulighed for, at kategori 2-materiale kan anvendes til fremstilling af afledte produkter til pelsdyrfoder efter en sikker behandling. Den sikre behandling er tryksterilisering efter forarbejdningsmetode 1 i Gennemførelsesforordningens bilag IV, kapitel III, A.

Mærkning og sporbarhed af ani​​​malske biprodukter til fremstilling af pelsdyrfoder
Indsamling og afsendelse, transport, sporbarhed m.v. af animalske bipro​dukter skal altid følge de generelle bestemmelser i forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen.

Specielt om mærkn​​ing:
Kategori 3-materiale, der sendes direkt​​e til samlecentraler, skal mærkes med "Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum" samt n​avn og adresse på samlecentralen, der skal modtage kategori 3-materialet.

Kategori 2-materiale, der skal sendes til forarbe​jdningsanlæg og dernæst anvendes som pelsdyrfoder, skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Til fodring af pelsdyr". ​
Anvendelse af kategori 1- og 2-materiale som foder til ​zoo-dyr

Anvendelse af kategori 1-materiale som foder til zo​​​o-dyr

Det kan tillades at fodre dyr i zoologiske anlæg med kategori 1-materia​​le, der består af hele kroppe eller dele af aflivede dyr indeholdende specificeret risikomateriale (SRM) samt materiale fra dyr i zoologiske anlæg.

Eksempler på dette kan, ud over zoo's egne dyr, være tyre​​kalve, der anvendes til foderbrug i zoologiske anlæg. 

Anvendelse af kateg​​​ori 2-materiale som foder til zoo-dyr
Det kan tillades at fodre dyr i zoologiske anlæg med kat​​egori 2-materiale, der består af hele kroppe eller dele af aflivede dyr, der ikke er kategori 1- eller 3-materiale.

Eksempler på dette kan være heste​ eller svin.

Mærkning og sporbarhed af animalske bi​​produkter til fodring af zoo-dyr
Indsamling og afsendelse, transport, sporbarhed m.v. af animalske bip​​rodukter skal altid følge de generelle bestemmelser i forordningen  om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen.

Specielt om mærkni​​ng:
Kategori 2-materiale, der send​​es til zoologiske anlæg til foderbrug, skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Til fodring af zoo-dyr". 

Kategori 1-materiale, der skal sendes til​ zoologiske anlæg til foderbrug, skal mærkes "Kategori 1-materiale" og "Til fodring af zoo-dyr".​
 
Vejledning om godkendelse af samlecentraler

Vejledning om godkendelse af samle​centraler

Lovstof og regler

 Reglerne om animalske biprodukter

 

 

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx039939aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx039990aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx040245aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx040246aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx040210aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx040433aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx039982aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx039954aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx040121aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx040242aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx040347aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx040042aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx040374aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx040423aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx040022aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx040422aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx040131aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx040179aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018