Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Animalske biprodukter til foder fra slagterier og opskæringsvirksomheder

 

​Slagterier kan levere kategori 3 materiale til et forarbejdningsanlæg, som anvender materialet til fremstilling af forarbejdet animalsk protein og blodprodukter.

Jord til bordkæden, fra slagterier til primærproducentens anvendelse af foder. Hvor hvert led skal sikre sig, at der ikke er drøvtyggermateriale eller andre uautoriserede animalske bestanddele i fodret til fødevareproducerende dyr. Kravene gælder for levering af animalske biprodukter til anvendelse af foderblandinger med fodertyperne forarbejdet animalsk protein og blodprodukter.

Læs mere om foder af animalsk oprindelse på denne side:

Foder af animalsk oprindelse

 

Ændret 17. juni 2021