Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder

I fødevarestyrelsen "mælkenotat" er det beskrevet hvordan man skal forholde sig når animalske biprodukter, fx mælk og valle, skal anvendes som foder til husdyr

I forordningen om animalske biprodukter Gennemførselsforordningen er der bestemmelser for behandling og afsen​​delse af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder.

 
Fødevarestyrelsen har udarbejdet ​et notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder.

Mælkenot​at
 
Notatet omhandler bestem​​​melser om behandling, omsætning, transport, identifikation og sporbarhed.

På siden "Animalske biprodukter" ligger en skabelon til et handelsdoku​​ment, som kan anvendes ved afsendelse af visse mælkeprodukter/valle til foderbrug i Danmark på særlige betingelser. Skabelonen ligger under overskriften "Handelsdokumenter".