Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indberetning af produktion af æg

Fødevarestyrelsen modtager kvartalsvise indberetninger om produktionstal fra pakkerier af æg.

​Indberetningerne fra ægpakkerier omfatter vægten af indvejede æg - fordelt på produktionsformerne: buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg. 

Indberetningerne omfatter udover mængden af indvejede æg fra eget pakkeri også salg til andre autoriserede ægpakkerier samt direkte salg til private forbrugere.

Indberetningen af ægproduktionen sker kvartalsvist, og en årlig opgørelse af den samlede produktion af konsumæg findes opgørelserne nedenfor. 

Undersøgelser for rester af lægemidler

Oplysningerne bruges bl.a. til planlægning af undersøgelser for restkoncentrationer af lægemidler i henhold til EU-direktiv 96/23/EØF og til opkrævning af afgifter til dækning af omkostningerne hertil. 

Danmarks Statistik

Oversigt over de indberettede mængder fordelt på de 4 produktionsformer sendes hvert kvartal til Danmarks Statistik, hvor de indgår i landbrugsstatistikken.

Statistikken formidles i statistikbanken og data indgår i Nyt fra Danmarks statistik om animalsk produktion. Statistikken over ægproduktion indgår også i landbrugets bruttofaktorindkomst og den europæiske Economic Accounts for Agriculture (EAA). 

Læs mere her: Danmarks Statistik.


​Produktionsindberetninger 2020

​Produktionsindberetninger 2019

Frilandsæg.pdf
Frilandsæg
Skrabeæg
Skrabeæg
Økologiske æg
Økologiske æg
Andre æg
Andre æg

 

​Produktionsindberetninger 2018

​Produktionsindberetninger 2017

Frilandsæg​Frilandsæg
SkrabeægSkrabeæg
Økologiske ægØkologiske æg
Andre ægAndre æg

 

​Produktionsindberetninger 2016

​Produktionsindberetninger 2015

Frilandsæg​Frilandsæg
​SkrabeægSkrabeæg
Økologiske æg
Økologiske æg
Andre ægAndre æg

 

 

Ændret 31. januar 2022