Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indberetning af produktion af æg

Fødevarestyrelsen modtager kvartalsvise indberetninger om produktionstal fra pakkerier af æg.

​​​​​Indberetningerne fra ægpakkerier omfatter vægten (kg) af indvejede æg - fordelt på produktionsformerne: buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg. 

Indberetningerne omfatter udover mængden af indvejede æg fra eget pakkeri også salg til andre autoriserede ægpakkerier samt direkte salg til private forbrugere.

Indberetningen af ægproduktionen sker kvartalsvist, og en årlig opgørelse af den samlede produktion af konsumæg findes opgørelserne nedenfor. 

Undersøgels​​er for rester af lægemidler

Oplysningerne bruges bl.a. til planlægning af undersøgelser for restkoncentrationer af lægemidler i henhold til EU-direktiv 96/23/EØF og til opkrævning af afgifter til dækning af omkostningerne hertil. 

Danmarks Stat​istik

Oversigt over de indberettede mængder (kg) fordelt på de 4 produktionsformer sendes hvert kvartal til Danmarks Statistik, hvor de indgår i landbrugsstatistikken.

Statistikken formidles i statistikbanken og data indgår i Nyt fra Danmarks statistik om animalsk produktion. Statistikken over ægproduktion indgår også i landbrugets bruttofaktorindkomst og den europæiske Economic Accounts for Agriculture (EAA). 

Læs mere her: Danmarks Statistik.


Produktionsind​​​beretninge​r 2022

Produktionsindberetninger 2021

​​Frilandsæg - 1. hal​​vår 2022

Skrabeæg - 1. halvår 2022

Økologiske æg - 1. halvår 2022

Andre æg - 1. halvår 2022

​​​​​​Frilandsæg - 2021

Skrabeæg - 2021

Økologiske æg - 2021

And​re æg - 2021


Produktions​indbe​ret​ninger 2020

Produkti​​​​​onsindberetninger 2019

Frilandsæg - 2020

Skrabeæg - 2020

Økologiske æg - 2020

Andre æg - 2020

Frilandsæg - 2019

Skrabeæg - 2019

Økologiske æg - 2019

Andre æg - 2019

 

​Produktionsindberetninger 2018

​Produktionsindberetninger 2017

Frilan​dsæg - 2018

Skrabeæg - 2018

Økologiske æg - 2018

Andre æg - 2018

​Frilandsæg - 2017

Skrabeæg- 2017

Økologiske æg - 2017

Andre æg - 2017

 

 

Ændret 5. september 2022