Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Analyser af fødevarer

Fødevarestyrelsens laboratorium har et meget bredt analyseprogram for fødevarer. Analyserne lever generelt op til gældende myndighedskrav, og analysemetoderne er omfattet af laboratoriets akkreditering.

​​​​​​Der anvendes moderne analyseteknikker, der lever op til international standard. Laboratoriet rådgiver om laboratoriemæssige spørgsmål og vejleder i tolkning af analyseresultater. Kan vi ikke selv udføre analysen, henviser vi gerne til underleverandører.​
 
Autenticitet

Autenticitet vil sige, om varens indhold stemmer overens med det forventelige/deklarerede. Nedenfor er listet en række eksempler. ​Artsbestemmelse af kød

 • Artsbestemmelse af kød
 • Pesticider i frugt og grønt (økologi)
 • Vand i kyllinger
 • Gmo
 • Ulovlige farvestoffer i krydderier

GMO
Der udføres screeningsanalyser for et stort antal mulige GMO’er. For en række GMO’er udføres specifikk​​​e analyser, der kan identificere og kvantificere indholdet af den enkelte GMO i prøven.
 
GMO-analyser  
 • Soja: A2704-12, A5547-127, CV127, DP305423, DP35604, FG72, MON87701, MON89788 (Roundup Ready II), Roundup Ready (40-3-2) ​​
 • Majs: 3272, 98140, BT10, BT11, BT176, DAS59122, GA21, LY038, MIR162, MON810, MON863, MON89034, NK603, TC1507 
 • Raps: GT73 (RT73), RF3, T45 
 • Ris: BT63, LL601, LL62 
 • Hør: FP967 
 • Screening: P35S, T-nos, CTP2-CP4EPSPS, bar, 35S-pat
Generel plantekontrol giver mulighed for kvalitativ analyse af fx papaya. 
 
Metoder: PCR-metoder
 
Mikrobiologi

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for følgende bakterier:

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens

Bakterierne kan bestemmes enten kvalitativt (påvist/ikke påvist) eller kvantitativt (cfu/g).

Laboratoriet undersøger også for hygiejneparametre:

 • Kimtal (ved forskellige metoder)
 • Mælkesyrebakterier
 • Gær og skimmel
 • Coliforme bakterier
 • E. coli
 • Enterobacteriaceae
 • Enterokokker

Desuden udføres der analyser for:

 • Antibiotikaresistens
 • Staphylococcus aureus enterotoxin
 • Trikiner i slagtedyr
 
Naturlige giftstoffer
Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for naturligt forekommende giftstoffer (biotoksiner). Nedenfor er listet en række eksempler:
 • Plantetoksiner (lektiner, blåsyre, alkaloider)
 • Bakterietoksiner (biogene aminer som histamin, putres​cin, cadaverin)
 • Mykotoksiner (aflatoksin, deoxy​nivalenol, ochratoksin)
   
Næringsstoffer

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige næringsstoffer. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Fedt, protein, tørstof, aske, kostfiber, stivelse, sukkerarter, sukkeralkoholer, hydroxyprolin/kollagen, alkoh​ol samt udregning af kulhydrat og energi til udfærdigelse af næringsdeklaration
 • Fedtsyrer: Fedtsyresammensætning af fedtet i forhold til deklaration af mættede, enkeltumættet og flerumættet fedt. Desuden fås en værdi for indhold transfedtsyrer
 • Vitaminer: Vandopløselige vitaminer B1-, B2-, B6- og C-vitamin samt biotin, niacin, pantotensyre, cyanocobalamin (B12) og folate
  Fedtopløselige vitaminer: A-, D- og D2/D3 vitamin
 • Mineraler
 • Sporelementer
 • Autenticitet: Artsbestemmelse af pinjekerner ved fedtsyresammensætning. Metoden kan påvise tilstedeværelse af P. armandii eller P. massoniana, som kan give pinjemund
 • Test for gluten i tilfælde af glutenallergi
 • Test for fedtsyre ethylestre i fiskeolie

Organiske miljøforureninger

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske miljøforureninger. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Dioxin (2,3,7,8-chlorsubstituerede PCDD og PCDF)
 • PCB (dioxin-lignende PCB, marker PCB)
 • Fluorerede forbindelser (PFOS)
 • PAH (tjærestoffer) 

Organiske procesforureninger

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske procesforureninger. Ved procesforurening, menes sundhedsskadelige stoffer, der dannes i forbindelse en fødevareproces, f.eks. røgning, grilning, bagning, samt processer hvor fødevaren udsættes for høj varme. Nedenfor er listet eksempler:

 • Akrylamid
 • Furan
 • PAH (tjærestoffer)

Pesticider

Fødevarestyrels​​ens laboratorium analyserer for forskellige pesticider. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Multimetoder, hvor der analyseres for en række svampemidler, insektmidler og ukrudtsmidler (chlorpesticider, phosphorpesticider, dithiocarbamater)
 • Stråforkortere (chlormequat, mepiquat)
 • Round-up (glyphosat)
Vores analyseprogram omfatter både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.
 
Tilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for f​​orskellige tilsætningsstoffer. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Konserveringsstoffer (sorbinsyre, benzoesyre, nitrit/nitrat)
 • Farvestoffer (carotenoider, carminer, azofarvestoffer inkl. de ulovlige sudan farvestoffer)
 • Sødestoffer (aspartam, saccharin, acesulfam-K)
 • Aromastoffer (kumarin, koffein, α/β thujon)
 • Stabilisatorer (ammoniumklorid, propylenglycol, fosfat)
Vores analyseprogram omfatter både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.
 ​
Veterinære lægemidler
Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige veterinære lægemidler. Nedenfor er listet en række eksempler.
 
Antibiotika (penicilliner, tetracykliner, sulfonamider, chloramphenicol)
 • Vækstfremmere (steroider, beta-agonister)
 • Ormemidler (benzimidazoler, levamisol, piperazin)
 • NSAID
 • Foder-tilsætningsstoffer (coccidiostatika)

Vores analyseprogram omfatter båd​​​e tilladte og forbudte læge​​midler. 

​ 
Ændret 21. marts 2022